Specializarea Biologie

Planuri de învățământ

Specializarea Biologie |  Domeniul Biologie

Anul I

Nr / No

Denumire disciplină

Subject

Sem I Sem II
Anul I / 1st Year
DISCIPLINE OBLIGATORII / COMPULSORY COURSES
1 Morfologie şi anatomie vegetală
Plant morphology and anatomy
7
2 Botanică sistematică
Systematic botany
5 5
3 Biologie celulară
Cellular biology
6
4 Chimie generală
General chemistry
4
5 Biofizică
Biophysics
4
6 Histologie și embriologie animală
Animal histology and embryology
5
7 Biochimie
Biochemistry
5
8 Matematici cu aplicație în biologie
Mathematics applied to biology
4
9 Anatomia și igiena omului
Human anatomy and hygiene
  5
10 Practică de specialitate
Practicum
4
11 Educaţie fizică
Sport and physical education
1 1
DISCIPLINE OPŢIONALE / OPTIONAL COURSES
12 Etică și integritate academică
Academic ethics and integrity
2
Tehnici de comunicare eficientă
Effective communication strategies
13 Limbi străine: Engleză Franceză Spaniolă
Foreign languages: English for Specific Purposes I French Spanish as a Foreign Language
2 2
DISCIPLINE FACULTATIVE / FREE ELECTIVE COURSES
14 A II-a limbă străină
Second foreign language
2 2
15 Filosofia ştiinţei
Philosophy of science
3
MODUL PEDAGOGIC / PEDAGOGY MODULE (OPTIONAL)
16 Psihologia educației
Psychology of education
5
17 Pedagogie I
Pedagogy I
5

 

Anul III

Nr  / No

Denumire disciplină

Subject

Sem I Sem II
Anul III / 3rd Year
DISCIPLINE OBLIGATORII / COMPULSORY COURSES
1 Genetică umană
Human genetics
7
2 Fitopatologie
Plant pathology
7
3 Hidrobiologia
Hidrobiology
7
4 Ocrotirea naturii
Nature conservation
5
5 Entomologie
Entomology
7
6 Evoluționism
Theory of biological evolution
4
7 Etologie
Ethology
7
8 Ameliorarea plantelor
Plant breeding
4
9 Practică de specialitate
Practicum
4
DISCIPLINE OPŢIONALE / OPTIONAL COURSES
10 Producerea de sămânţă şi material săditor
Production of seed and planting material
4
Variabilitatea si studiul germoplasmei
Variability and germplasm studies
11 Parazitologie generală
General parasitology
4
Micologie
Mycology
DISCIPLINE FACULTATIVE / FREE ELECTIVE COURSES
12 Antreprenoriat
Entrepreneurship
3
MODUL PEDAGOGIC / PEDAGOGY MODULE (OPTIONAL)
13 Instruire asistată de calculator
Computer assisted instruction
2
14 Managementul clasei de elevi
Classroom management
3
15 Practică pedagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu (I) I II
Pedagogical practicum for the mandatory pre-higher education I I II
3 2
16 Examen de absolvire: Nivelul I
Graduation exam, level I
5