Specializarea AAA

Planuri de învățământ

Specializarea Administrarea Afacerilor Agricole |  Domeniul Inginerie și Management în Agricultură și Dezvoltare Rurală

Anul II

Nr / No

Denumire disciplină

Subject

Sem I Sem II

Anul II / 2nd Year

DISCIPLINE OBLIGATORII / COMPULSORY COURSES
1 Planificarea proiectelor
Project planning
8
2 Comunicare şi negociere în afaceri
Business communication and negotiation
8
3 Managementul mediului
Environmental management
8
4 Practică şi cercetare de specialitate*
Practical training and research activities
30
DISCIPLINE OPŢIONALE / OPTIONAL COURSES
5 Drept agrar
Agricultural law
6
Relații economice internaționale
International economic relations