Specializarea IMAA

Planuri de învățământ

Specializarea Ingineria şi Managementul Afacerilor Agricole (IMAA) |  Domeniul Inginerie şi Management în Agricultură şi Dezvoltare Rurală

Anul I

Nr / No

Denumire disciplină

Subject

Sem I Sem II

Anul I / 1st Year

DISCIPLINE OBLIGATORII / COMPULSORY COURSES
1 Matematică
Mathematics
5
2 Informatică I II
Computer science I II
4 3
3 Chimie generală
General chemistry
4
4 Topografie şi desen tehnic
Topography and technical drawing
4
5 Pedologie
Pedology
4
6 Mecanizare
Farm machinery
4
7 Botanică şi fiziologia plantelor I II
Botany and plant physiology I II
4 4
8 Bazele economiei
Fundamentals of economics
4 5
9 Biofizică şi agrometeorologie
Biophysics and agrometeorology
4
10 Cadastru agricol
Agricultural cadastre
3
11 Sociologie rurală
Rural sociology
2
12 Practică
Practicum
4
13 Educaţie fizică
Sport and physical education
1 1
DISCIPLINE OPŢIONALE / OPTIONAL COURSES
14 Limbi străine
Foreign languages
1 1
DISCIPLINE FACULTATIVE / FREE ELECTIVE COURSES
15 A II-a limbă străină
Second foreign language
2
16 Algebră liniară
Linear algebra
3
MODUL PEDAGOGIC / PEDAGOGY MODULE (OPTIONAL)
16 Psihologia educației
Psychology of education
5
17 Pedagogie I
Pedagogy I
5

Anul II

Nr  / No

Denumire disciplină

Subject

Sem I Sem II

Anul II / 2nd Year

DISCIPLINE OBLIGATORII / COMPULSORY COURSES
1 Economie rurală I II
Rural economics I II
5 5
2 Statistică economică
Economic statistics
5
3 Contabilitate generală
General accounting
4
4 Biotehnologii
Biotechnologies
3
5 Protecţia plantelor I II
Plant protection I II
4 3
6 Agrochimie
Plant nutrition and soil fertility
5
7 Agrotehnică
Soil management and agricultural techniques
4
8 Tehnologia creşterii animalelor
Animal breeding technology
4
9 Tehnologia culturilor horticole
Technology of horticultural crops
4
10 Ecologie şi protecţia mediului
Ecology and environmental protection
3
11 Practică
Practicum
4
12 Educaţie fizică
Sport and physical education
1 1
DISCIPLINE OPŢIONALE / OPTIONAL COURSES
13 Dezvoltare rurală
Regional development
3
Ergonomie
Ergonomics
14 Managementul mediului
Environmental management
2
Economie mondială
World economy
15 Limbi străine: Engleză Germană Italiană Spaniolă
Foreign languages: English German Italian Spanish as a Foreign Language
1 1
MODUL PEDAGOGIC / PEDAGOGY MODULE (OPTIONAL)
15 Pedagogie II
Pedagogy II
5
16 Didactica specialităţii
Didactics of speciality
5

Anul III

Nr  / No

Denumire disciplină

Subject

Sem I Sem II

Anul III / 3rd Year

DISCIPLINE OBLIGATORII / COMPULSORY COURSES
1 Contabilitate financiară
Financial accounting
5
2 Finanţele firmei
Corporate finance
4
3 Management general
General management
5 5
4 Managementul conservării şi procesării produselor agricole
Management of preserving and storing agricultural products
4
5 Geniu rural
Rural engineering
4
6 Marketing
Marketing
5 5
7 Control financiar şi expertiză
Financial control and expertise
5
8 Sisteme de producţie agricolă
Systems of agricultural production
4
9 Tehnologii de cultură a plantelor
Field crops technologies
4
10 Practică
Practicum
4
DISCIPLINE OPŢIONALE / OPTIONAL COURSES
11 Managementul proiectelor
Project management
3
Analiza cost benficiu
Cost benefit analysis
12 Management strategic
Strategic management
3
Turism rural
Agro-turism
DISCIPLINE FACULTATIVE / FREE ELECTIVE COURSES
13 Limbi străine
Foreign languages
1 1
14 Asigurări și reasigurări
Insurance and reinsurance
4
15 Ingineria şi managementul calităţii
Quality engineering and management
4
MODUL PEDAGOGIC / PEDAGOGY MODULE (OPTIONAL)
16 Instruire asistată de calculator
Computer assisted instruction
2
17 Managementul clasei de elevi
Classroom management
3
18 Practică pedagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu (I) I II
Pedagogical practicum for the mandatory pre-higher education I I II
3 2
19 Examen de absolvire: Nivelul I
Graduation exam, level I
5

Anul IV

Nr  / No

Denumire disciplină

Subject

Sem I Sem II

Anul IV / 4th Year

DISCIPLINE OBLIGATORII / COMPULSORY COURSES
1 Analiză economico – financiară I II
Financial and economic analysis I II
6 4
2 Burse de mărfuri şi valori
Stock exchange and commodities market
5
3 Eficienţa investiţiilor
Economic efficiency of investments
4
4 Managementul resurselor umane
Human resource management
6
5 Drept comercial
Commercial law
4
6 Consultanţă şi expertiză agricolă
Agricultural consultancy and expertise
4
7 Estimaţiuni rurale
Rural prospects
4
8 Economia serviciilor
Economics of services
5
9 Cercetare operaţională
Operational research
3
10 Politici agroalimentare
Agri-food policies
4
11 Practică
Practicum
5
DISCIPLINE OPŢIONALE / OPTIONAL COURSES
12 Comunicare şi negociere
Communication and negotiation
3
Etică și integritate academică
Academic ethics and integrity
13 Instituţii, mecanisme şi terminologii comunitare
EU institutions, mechanisms and related terminology
3
Administrație publică
Public administration
DISCIPLINE FACULTATIVE / FREE ELECTIVE COURSES
14 Susţinerea proiectului de diplomă
Diploma examination
10