Specializarea SAPC

Planuri de învățământ

Specializarea Siguranța Alimentară și Protecția Consumatorului |  Domeniul Ingineria Produselor Alimentare

Anul I

Nr / No

Denumire disciplină

Subject

Sem I Sem II

Anul I / 1st Year

DISCIPLINE OBLIGATORII / COMPULSORY COURSES
1 Auditul calitatii si sigurantei alimentelor
Food quality and safety auditing
7
2 Toxicitatea produselor alimentare
Food toxicity and safety
6
3 Sisteme legislative privind siguranţa alimentară
Legislative systems regarding food safety
4
4 Managementul protectiei consumatorului
Consumer protection management
5
5 Biosecuritatea alimentara si sistemul european de alerta
Food biosecurity and the European alert system
8
6 Exploatarea utilajelor tehnologice în condiţii de siguranţă alimentară
Exploitation of technological machinery under food safety conditions
6
7 Igienă și sanitație în industria alimentară
Food safety and sanitation management
7
8 Expertiză merceologică alimentară
Expertise in the study of alimentary commodities
6
9 Etică și integritate academică
Academic ethics and integrity
2
10 Practică de specialitate
Practicum
5
DISCIPLINE OPŢIONALE / OPTIONAL COURSES
11 Limba străină*
Foreign language*
2 2

*se va alege una din cele două discipline (engleza, franceza) / To choose between the two subjects (English, French)

Anul II

Nr / No

Denumire disciplină

Subject

Sem I Sem II

Anul II / 2st Year

DISCIPLINE OBLIGATORII / COMPULSORY COURSES
1 Certificarea produselor agroalimentare
Certification of food products
7
2 Politici statale privind organisme modificate genetic
State legislation addressing genetically-modified organisms
8
3 Tehnici experimentale în siguranța alimentară și protecția alimentară
Experimental techniques in food safety and protection
8
4 Practică
Practicum
27
5 Practică elaborare lucrare disertație
Dissertation research practicum
3
DISCIPLINE OPŢIONALE / OPTIONAL COURSES
6 Politici naționale și europene de siguranță alimentară și pentru o viață sănătoasă
National and European legislation on food safety and healthy living
7
Politicio naționale și europene de protecția mediului și pentru o viață sănătoasă
National and European legislation on environmental protection and healthy living