Masterat

Studii de masterat

Studiile de masterat au o durată de patru semestre, integrează mai multe domenii de specializare şi urmăresc aprofundarea sau extinderea competenţelor în aceste domenii. Masteratul se încheie cu o disertaţie în baza căreia, după promovare, absolvenţii primesc “diploma de master”.

Admiterea va avea loc în luna iulie 2023. În eventualitatea neocupării locurilor planificate, se va organiza o a doua sesiune de admitere, în luna septembrie 2023.

Perioada de înscriere a candidaţilor este 26 iunie – 4 iulie 2023, iar pentru eventuala sesiune din septembrie este 4-7 septembrie 2023.

Programul orar zilnic pentru înscriere:

  • de luni pană vineri: 08:00 – 16:00,
  • sâmbătă şi duminică: 08:00 – 12:00.

Platforma pentru înscrierea online se va închide la ora 23:59 a penultimei zile din perioada dedicată înscrierilor (3 iulie 2023, respectiv 6 septembrie 2023).

Rezultatele de la admitere se vor afişa pe data de 5 iulie 2023, respectiv 8 septembrie 2023.

Programul de studii
universitare de masterat
Români domenii prioritare Români de pretutindeni
buget taxă cu bursă fără bursă cu taxă
FACULTATEA DE AGRICULTURĂ
Managementul şi conservarea solurilor 95 25 2 2 1
Producerea de sămânţă şi material de plantat
Tehnologii agricole moderne
Tehnologii de agricultură ecologică
Expertiză pe filiera produselor alimentare 65 25 3
Siguranţa alimentară şi protecţia consumatorului
Sisteme avansate de procesare şi controlul calităţii produselor agroalimentare
Administrarea afacerilor agricole 62 25 3 1
Managementul dezvoltării rurale
Management în alimentaţie publică şi agroturism
Management şi audit în agricultură
Total Agricultură 222+2* 75 2 8 2

* – locuri pentru rromi

După afişarea rezultatelor

Candidaţii declaraţi admişi vor încheia contractul de şcolarizare şi vor achita taxa de înmatriculare în valoare de 100 lei. Perioada de înmatriculare este 5-11 iulie 2023, respectiv 8-12 septembrie 2023.

Programul orar zilnic pentru înmatriculare este 08:00 – 16:00, cu excepţia zilei de 11 iulie, respectiv 12 septembrie, când programul este 08:00 – 12:00.

Neprezentarea dosarului cu actele în original în termenul de mai sus atrage după sine pierderea dreptului de şcolarizare pe locurile subvenţionate de la bugetul de stat.