Masterat

Studii de masterat

Studiile de masterat au o durată de patru semestre, integrează mai multe domenii de specializare şi urmăresc aprofundarea sau extinderea competenţelor în aceste domenii. Masteratul se încheie cu o disertaţie în baza căreia, după promovare, absolvenţii primesc “diploma de master”.

Admiterea va avea loc în luna iulie 2024. În eventualitatea neocupării locurilor planificate, se va organiza o a doua sesiune de admitere, în luna septembrie 2024.

Perioada de înscriere a candidaţilor este 20 iunie – 11 iulie 2024, iar pentru eventuala sesiune din septembrie este 2-5 septembrie 2024.

Programul orar zilnic pentru înscriere:

  • de luni pană vineri: 08:00 – 16:00,
  • sâmbătă şi duminică: 09:00 – 13:00.

Platforma pentru înscrierea online se va închide la ora 23:59 a penultimei zile din perioada dedicată înscrierilor (10 iulie 2024, respectiv 4 septembrie 2024).

Rezultatele de la admitere se vor afişa pe data de 12 iulie 2024, respectiv 6 septembrie 2024.

După afişarea rezultatelor

Candidaţii declaraţi admişi vor încheia contractul de şcolarizare şi vor achita taxa de înmatriculare în valoare de 100 lei. Perioada de înmatriculare este 12-17 iulie 2024, respectiv 6-11 septembrie 2024.

Neprezentarea dosarului cu actele în original în termenul de mai sus atrage după sine pierderea dreptului de şcolarizare pe locurile subvenţionate de la bugetul de stat.