Masterat

Studii de masterat

Studiile de masterat au o durată de patru semestre, integrează mai multe domenii de specializare şi urmăresc aprofundarea sau extinderea competențelor în aceste domenii. Masteratul se încheie cu o disertație în baza căreia, după promovare, absolvenții primesc “diploma de master”.

Admiterea va avea loc în lunile iunie – iulie 2022. În eventualitatea neocupării locurilor planificate, se va organiza o a doua sesiune de admitere, în luna septembrie 2022.

Perioada de înscriere a candidaților va fi 27 iunie – 4 iulie 2022, iar pentru eventuala sesiune de admitere din septembrie va fi 5-8 septembrie 2022. Înscrierea candidaților se poate face online (https://admitere.uaiasi.ro/) sau la sediul Facultății de Agricultură, clădirea TPPA, aleea M. Sadoveanu nr. 3. Programul orar zilnic pentru înscriere este 08:00 – 16:00.

Platforma pentru înscrierea online se va închide la ora 23:59 a penultimei zile din perioada dedicată înscrierilor (3 iulie, respectiv 7 septembrie)

Rezultatele de la admitere se vor afișa pe data de 5 iulie 2022, respectiv pe 9 septembrie 2022.

Cifre de școlarizare pentru români – Domenii prioritare

Domeniu

Specializare

Buget

Taxă

Agronomie

Managementul și conservarea solurilor

90

25

Tehnologii agricole moderne

Producerea de sămânță şi material de plantat

Analiză și diagnoză în agricultură

Tehnologii de agricultură ecologică

Inginerie şi

management în agricultură şi dezvoltare rurală

Administrarea afacerilor agricole

65

20

Managementul dezvoltării rurale

Management în alimentație publică şi agroturism

Management şi audit în agricultură

Ingineria produselor alimentare

Expertiză pe filiera produselor alimentare

60

25

Siguranță alimentară şi protecția consumatorului

Sisteme avansate de procesare şi controlul calității produselor agroalimentare

Biologie

Evaluarea şi conservarea biodiversităţii

15

5

Total Facultatea de Agricultură

229+1*

75

*locuri pentru rromi

 

 

Cifre de școlarizare pentru românii de pretutindeni

Domeniu

Specializare

Cu bursă

Fără bursă

Cu taxă

Agronomie

Managementul și conservarea solurilor

1

3

1

Tehnologii agricole moderne

Producerea de sămânță şi material de plantat

Analiză și diagnoză în agricultură

Tehnologii de agricultură ecologică

Inginerie şi

management în agricultură şi dezvoltare rurală

Administrarea afacerilor agricole

0

3

1

Managementul dezvoltării rurale

Management în alimentație publică şi agroturism

Management şi audit în agricultură

Ingineria produselor alimentare

Expertiză pe filiera produselor alimentare

0

3

0

Siguranță alimentară şi protecția consumatorului

Sisteme avansate de procesare şi controlul calității produselor agroalimentare

Biologie

Evaluarea şi conservarea biodiversităţii

0

0

0

Total Facultatea de Agricultură

1

9

2