Specializarea TPPA

Planuri de învățământ

Specializarea Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole |  Domeniul Ingineria Produselor Alimentare

Anul II

Nr  / No

Denumire disciplină

Subject

Sem I Sem II

Anul II / 2nd Year

DISCIPLINE OBLIGATORII / COMPULSORY COURSES
1 Biochimia alimentului
Food biochemistry
4
2 Elemente de inginerie electrică
Elements of electrical engineering
5
3 Microbiologie generală
General Microbiology
5
4 Microbiologie specială
Special microbiology
5
5 Elemente de inginerie mecanică
Elements of mechanical engineering
5
6 Materii prime vegetale I II
Vegetable raw materials I II
5 4
7 Materii prime animale I II
Animal raw materials I II
5 3
8 Instalaţii frigorifice şi climatizări (1)
Refrigeration and air conditioning systems
3
9 Operaţii unitare în industria alimentară I II
Unit operations in food processing industry I II
5 5
10 Practică
Practicum
4
11 Educaţie fizică I II
Sport and physical education
1 1
DISCIPLINE OPŢIONALE / OPTIONAL COURSES
12 Limbi străine: Engleză Italiană Spaniolă
Foreign languages: English Italian Spanish
1 1
MODUL PEDAGOGIC / PEDAGOGY MODULE (OPTIONAL)
13 Pedagogie II
Pedagogy II
5
11 Didactica specialităţii
Didactics of speciality
5

Anul III

Nr / No

Denumire disciplină

Subject

Sem I Sem II

Anul III / 3rd Year

DISCIPLINE OBLIGATORII / COMPULSORY COURSES
1 Ambalaje şi design în industria alimentară
Pacaking and design in food industry
3
2 Utilaje în industria alimentară I II
Equipments in food industry I II
5 4
3 Instalaţii frigorifice şi climatizări (2)
Heating and freezing installations
5
4 Tehnologie şi control în industria vinului
Technology and control in winemaking industry
4
5 Economia şi filiera produselor alimentare
Economy and traceability of agri-food products
3
6 Principii şi metode de conservare a produselor alimentare
Principles and means of preserving food products
4
7 Tehnologie de morărit și panificație
Milling and bakery technology
4
8 Tehnologie în industria uleiului, zahărului și a produselor zaharoase
Technology in oil, sugar and sugary products industry
4
9 Tehnologia prelucrării legumelor şi fructelor
Fruit and vegetable processing technology
5
10 Legislaţie şi  protecţia consumatorilor
Consumer protection regulations and laws
3
11 Elemente de inginerie electrică
Elements of electric engineering
4
12 Inocuitatea produselor alimentare
Food innocuity
2
13 Practică
Practicum
4
DISCIPLINE OPŢIONALE / OPTIONAL COURSES
14 Plante condimentare şi aromatice
Herbs and spices
3
Principiile nutriţiei umane
Principles of human nutrition
15 Psihologia alimentaţiei umane
Psychology of human nutrition
3
Biotehnologii alimentare
Food biotechnology
DISCIPLINE FACULTATIVE / FREE ELECTIVE COURSES
16 Limbi străine
Foreign languages
1 1
MODUL PEDAGOGIC / PEDAGOGY MODULE (OPTIONAL)
17 Instruire asistată de calculator
Computer assisted instruction
2
18 Managementul clasei de elevi
Classroom management
3
19 Practică pedagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu (I) I II
Pedagogical practicum for the mandatory pre-higher education I I II
3 2
20 Examen de absolvire: Nivelul I
Graduation exam, level I
5

Anul IV

Nr  / No

Denumire disciplină

Subject

Sem I Sem II

Anul IV / 4th Year

DISCIPLINE OBLIGATORII / COMPULSORY COURSES
1 Tehnologia laptelui şi a produselor derivate I II
Milk and dairy products technology I II
5 4
2 Tehnologia cărnii şi a preparatelor din carne I II
Meat and meat products technology I II
5 4
3 Tehnologie şi control în industria berii şi a distilatelor
Technology and control in brewing and spirits industry
5
4 Controlul calităţii alimentelor I II
Food quality control I II
5 5
5 Management
Management
5
6 Marketing
Marketing
4
7 Managementul calităţii alimentelor
Food quality management
4
8 Politici și strategii globale de securitate alimentară
Global policies and strategies for food safety
2
9 Practică proiect
Project research practicum
5
DISCIPLINE OPŢIONALE / OPTIONAL COURSES
10 Contabilitate
Accountancy
4
Etică și integritate academică
Academic ethics and integrity
11 Ecotoxicologia produselor alimentare
Food ecotoxicology
3
Aditivi şi ingrediente în industria alimentară
Elective course: Additives and ingredients in the food industry
DISCIPLINE FACULTATIVE / FREE ELECTIVE COURSES
12 Limbi străine
Foreign languages
1 1
13 Elemente de dimensionare mecanică şi tehnologică
Elements of mechanical and technological dimensioning
3
14 Antreprenoriat
Entrepreneurship
3