Specializarea PCM

Planuri de învățământ

Specializarea Protecţia Consumatorului şi a Mediului |  Domeniul Ingineria Produselor Alimentare

Anul III

Nr  / No

Denumire disciplină

Subject

Sem I Sem II

Anul III / 3rd Year

DISCIPLINE OBLIGATORII / COMPULSORY COURSES
1 Comportamentul consumatorului
Consumer behavior
4
2 Inocuitatea produselor alimentare
Food safety
4
3 Legislație în industria alimentară
Food industry legislation
5
4 Microbiologie specială
Special microbiology
5
5 Tehnologii generale în industria alimentară
General technologies in the food industry
5
6 Utilaje în industria alimentară I II
Machinery in the food industry I II
5  
7 Tehnologia produselor alimentare de origine animală
Food technology of animal origin
4
8 Tehnologia produselor alimentare de origine vegetală
Vegetable food technology
4
9 Agenți poluanți și impactul lor asupra mediului și consumatorului
Pollutants and their impact on the environment and the consumer
4
10 Metodologia studiilor de impact
Impact assessment methodology
4
11 Politici şi strategii globale de securitate alimentară
Global food security policies and strategies
4
12 Practică de specialitate
Practicum
  4
DISCIPLINE OPŢIONALE / OPTIONAL COURSES
13 Fiziologie vegetală
Plant physiology
2
Biotehnologii alimentare
Food biotechnology
14 Atmosfera și calitatea mediului
Atmosphere and quality of the environment
2
Coloizi în industria alimentară
Colloids in the food industry
MODUL PEDAGOGIC / PEDAGOGY MODULE (OPTIONAL)
15 Instruire asistată de calculator
Computer assisted instruction
2
16 Managementul clasei de elevi
Classroom management
3
17 Practică pedagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu (I) I II
Pedagogical practicum for the mandatory pre-higher education I I II
3 2
18 Examen de absolvire: Nivelul I
Graduation exam, level I
5