Departamentul de Ştiinţa plantelor

Conducerea Departamentului Știința Plantelor

Lista personalului didactic al Departamentului de Ştiinţa plantelor

Prof. dr. Eugen ULEA

 • Fitopatologie;
 • Protecţia plantelor;
 • Microbiologie;
 • Biologia solului.

Prof. dr. Vasile VÎNTU

 • Cultura pajiştilor şi a plantelor furajere;
 • Pratologie şi pratotehnică;
 • Peluze în parcuri şi grădini.

Prof. dr. Teodor ROBU

 • Fitotehnie;
 • Materii prime vegetale;
 • Plante medicinale şi aromatice;
 • Politică agricolă comună;
 • Managementul proiectelor.

Prof. dr. Costel SAMUIL

 • Tehnologia producerii şi conservării furajelor;
 • Pratologie şi pratotehnică;
 • Tehnologii generale vegetale.

Prof. dr. Silvica PĂDUREANU

 • Biologie celulară

Conf. dr. Aglaia MOGÂRZAN

 • Procesarea produselor de origine animală şi vegetală;
 • Materii prime vegetale;
 • Fitotehnie.

Conf. dr. Dănuţ Petru SIMIONIUC

 • Ameliorarea plantelor

Conf. dr. Iulian GABUR

 • Genetica

 • Biotehnologii

 • Ameliorarea plantelor

Şef lucr. dr. Alina Elena MARTA

 • Fiziologia plantelor

Conf. dr. Ioan PUIU

 • Fitotehnie;
 • Tehnologii de cultură a plantelor.

Șef lucrări dr. Andrei-Mihai GAFENCU

 • Microbiologie;
 • Fitopatologie;
 • Protecția plantelor.

Șef lucr. dr. Adrian Ilie-NAZARE

 • Cultura pajiștilor și a plantelor furajere;
 • Pratologie și pratotehnică;
 • Producerea și conservarea furajelor;
 • Peluze în parcuri și grădini.

Asist. dr. Mihaela COVAŞĂ

 • Fiziologia plantelor;
 • Protecţia mediului şi a habitatelor naturale;
 • Nutriţia plantelor.

Asist. dr. Carmen ȚIBULCĂ GHIȚĂU

 • Fitotehnie;
 • Plante medicinale și aromatice;
 • Materii prime vegetale.