Scurt istoric

Scurt istoric al Facultății de Agricultură

Începuturi

Facultatea de Agricultură este parte integrantă a Universităţii de Ştiinţele Vieţii “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi şi ocupă un rol important în sistemul educaţional agricol din ţara noastră.

Începuturile învăţământului agricol ieşean se regăsesc în prima jumătate a secolului al XIX–lea, mai precis între anii 1842 – 1848, când primul mare agronom român, Ion Ionescu de la Brad, al cărui nume îl poartă astăzi Universitatea de Ştiinţele Vieții din Iaşi, prezintă primele cursuri de agricultură la Academia Mihăileană din capitala Moldovei.

Anul 1912, punct de referinţă

Anul 1912 reprezintă data oficială de înfiinţare a învăţământului agronomic la Iaşi, când prin Legea Invăţământului Superior, publicată în Monitorul Oficial din luna martie, se stabileşte funcţionarea Secţiei de Ştiinţe Agricole, în cadrul Facultăţii de Ştiinţe a Universităţii din Iaşi.

Începând cu anul 1933, Secţiunea de Ştiinţe Agricole se transformă în Facultatea de Ştiinţe Agricole a Universităţii din Iaşi, cu sediul la Chişinău şi a cărei bază materială era constituită din imobile, ferme, podgorii şi pepiniere, inclusiv câmpurile experimentale de la Ezăreni, Adamachi şi punctul zootehnic Copou, aflate în judeţul Iaşi.

În anul 1940, ca urmare a ultimatumului sovietic pentru punerea în aplicare a Tratatului Ribentrop – Molotov, România pierde Basarabia, astfel că Facultatea de Ştiinţe Agricole se desfiinţează. Personalul didactic şi o parte din bunurile materiale se transferă la Iaşi unde, prin Legea nr. 922 din 17 octombrie 1941, se reînfiinţează Facultatea de Agronomie la Universitatea din Iaşi.

În anul 1948, prin decizia Ministerului Învăţământului nr. 26237, publicată în Monitorul Oficial din 24 octombrie, se înfiinţează Institutul Agronomic Iaşi cu Facultatea de Agrotehnică, la care se adaugă, în anul 1951 Facultatea de Horticultură şi Facultatea de Zootehnie, iar în anul 1961 Facultatea de Medicina Veterinară.

Facultatea de Agricultură astăzi

După numeroase, dar vremelnice schimbări de organizare academică şi denumire, cele mai importante petrecute în anul 1990, vechiul Institut Agronomic funcţionează în prezent sub denumirea de Universitatea de Ştiinţele Vieții “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi şi include Facultăţile de Agricultură, Horticultură, Medicină Veterinară şi Zootehnie.

Facultatea de Agricultură îşi desfăşoară activitatea în baza legilor universitare în vigoare, a Cartei Universitare şi a regulamentelor proprii de funcţionare, care au la bază următoarele principii generale: relevanţa calificării universitare pe piaţa muncii, funcţionalitatea şi adecvarea profesionale, transferabilitatea, coerenţa, accesibilitatea şi continuitatea, egalitatea şanselor educaţionale şi profesionale, flexibilitatea şi dezvoltarea personală.