Specializarea EFPA

Planuri de învățământ

Specializarea Expertiza pe Filiera Produselor Alimentare |  Domeniul Ingineria Produselor Alimentare

Anul I

Nr / No

Denumire disciplină

Subject

Sem I Sem II
Anul I / 1st Year
DISCIPLINE OBLIGATORII / COMPULSORY COURSES
1 Trasabilitatea produselor agroalimentare
Traceability of food products
7
2 Proprietăţile si caracteristicile produselor alimentare
Properties and characteristics of food products
9
3 Tehnici, aparate şi instrumente de expertiza produselor alimentare
Food expertise techniques, equipment and instruments
7
4 Calitatea si siguranţa alimentelor
Food quality and safety
8
5 Expertiza materiilor prime alimentare
Expertise on food raw materials
7
6 Biostatistică aplicată
Applied biostatistics
3
7 Etică și integritate academică
Academic ethics and integrity
2
8 Practică
Practicum
4
DISCIPLINE OPŢIONALE / OPTIONAL COURSES
9 Metode moderne de conservare a produselor de origine animală
Modern methods of animal origin food preservation
5
Metode moderne de conservare a produselor de origine vegetală
Modern methods of plant origin food preservation
10 Legislaţie în industria alimentară
Legislation in food industry
4
Protecţia proprietăţii industriale
Protection of industrial property
11 Limba străină*
Foreign language*
2 2

* – La alegere: engleză sau franceză / to choose between: English and French

Anul II

Nr / No

Denumire disciplină

Subject

Sem I Sem II

Anul II / 2nd Year

DISCIPLINE OBLIGATORII / COMPULSORY COURSES
1 Expertiza produselor alimentare de origine vegetală
Expertise of products derived from vegetable matters
8
2 Strategii si politici agroalimentare europene
European strategies and policies in food industry
8
3 Expertiza produselor derivate din materii prime animale
Expertise to products derived from animals
8
4 Comportamentul și protecţia consumatorului
Consumer behaviour and protection
6
5 Practică
Practicum
27
6 Practică elaborare lucrare disertație
Dissertation research practicum
3