Finalizare studii

Informații generale

Forme de examen de finalizare a studiilor

La Facultatea de Agricultură, din cadrul USV Iași, se organizează și se desfășoară următoarele forme de examen de finalizare a studiilor:

  • examen de diplomă la specializările Agricultură, Montanologie, Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi inginerie alimentară, Inginerie economică în agricultură, Tehnologia prelucrării produselor agricole şi Protecţia consumatorului şi a mediului.
  • examen de licență la specializarea Biologie;
  • examen de disertație la învățământul universitar de masterat;
  • examen de diplomă pentru studenții înmatriculați înainte de aplicarea Legii 288/2004, care beneficiază de Hotărârea Consiliului de Administrație al USV Iași din 15 martie 2012, privind finalizarea studiilor în maximum trei ani de la ultima promoție cu acest tip de examen;
  • examenul de selecție anterior susținerii examenelor de finalizare a studiilor pentru absolvenții de învățământ superior particular care se încadrează în prevederile Legii nr. 60/2000 privind dreptul absolvenților învățământului superior particular de a susține examenul de finalizare a studiilor la instituții de învățământ superior de stat acreditate, precum și pentru absolvenții care provin de la programe de studii care au intrat în lichidare/lichidate.

Examenul de licență – Sesiunea iunie 2024

Teste grilă

Agronomie și Montanologie

(Teste grilă pentru examen)

Tehnologia prelucrării produselor agricole

(Teste grilă pentru examen)

Protecția consumatorului și a mediului

(Teste grilă pentru examen)

Biologie

(Teste grilă pentru examen)

Examenul de disertație – Sesiunea iunie 2024