Finalizare studii

Sesiunea ianuarie-februarie 2023

Programarea susținerii examenelor 

Luni, 30 ianuarie 2023

Programarea susţinerii examenului de diplomă

pentru specializările Agricultură şi Montanologie, zi şi ID

Susţinerea examenului de diplomă

Anunț cu privire la susţinerea examenului de diplomă

(Agricultură şi Montanologie, zi şi ID)

Anunț cu privire la susţinerea examenului de diplomă

Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală, zi şi ID

Susţinerea examenului de disertație

Anunț cu privire la susţinerea lucrărilor de disertație

(Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală, zi şi ID)

Informații generALE

Forme de examen de finalizare a studiilor

La Facultatea de Agricultură, din cadrul USV Iași, se organizează și se desfășoară următoarele forme de examen de finalizare a studiilor:

  • examen de diplomă la specializările Agricultură, Montanologie, Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi inginerie alimentară, Inginerie economică în agricultură, Tehnologia prelucrării produselor agricole şi Protecţia consumatorului şi a mediului.
  • examen de licență la specializarea Biologie;
  • examen de disertație la învățământul universitar de masterat;
  • examen de diplomă pentru studenții înmatriculați înainte de aplicarea Legii 288/2004, care beneficiază de Hotărârea Consiliului de Administrație al USV Iași din 15 martie 2012, privind finalizarea studiilor în maximum trei ani de la ultima promoție cu acest tip de examen;
  • examenul de selecție anterior susținerii examenelor de finalizare a studiilor pentru absolvenții de învățământ superior particular care se încadrează în prevederile Legii nr. 60/2000 privind dreptul absolvenților învățământului superior particular de a susține examenul de finalizare a studiilor la instituții de învățământ superior de stat acreditate, precum și pentru absolvenții care provin de la programe de studii care au intrat în lichidare/lichidate.
Tematici și bibliografie