Specializarea Montanologie

Planuri de învățământ

Specializarea Montanologie |  Domeniul Agronomie

Anul I

Nr / No

Denumire disciplină

Subject

Sem I Sem II

Anul I / 1st Year

DISCIPLINE OBLIGATORII / COMPULSORY COURSES
1 Matematică şi statistică
Mathematics and statistics
5
2 Chimie generală
General chemistry
5
3 Biochimie
Biochemistry
4
4 Botanică I II
Botany I II
5 4
5 Topografie şi desen tehnic
Topography and technical drawing
5
6 Informatică
Computer science
4
7 Construcţii
Agricultural constructions
4
8 Biofizică şi agrometeorologie
Biophysics and agrometeorology
4
9 Practică tehnologică în domeniu
Practicum
4
10 Educaţie fizică
Sport and physical education
1 1
DISCIPLINE OPŢIONALE / OPTIONAL COURSES
11 Economie politică
Political economics
3
Etică și integritate academică
Academic ethics and integrity
12 Limbi străine: Engleză Italiană Spaniolă
Foreign languages: English Italian Spanish as a Foreign Language
2 2
DISCIPLINE FACULTATIVE / FREE ELECTIVE COURSES
13 A II-a limbă străină
Second foreign language
2 2
14 Botanica tropicală
Tropical botany
3
MODUL PEDAGOGIC / PEDAGOGY MODULE (OPTIONAL)
15 Psihologia educației
Psychology of education
5
16 Pedagogie I
Pedagogy I
5

Anul II

Nr  / No

Denumire disciplină

Subject

Sem I Sem II

Anul II / 2nd Year

DISCIPLINE OBLIGATORII / COMPULSORY COURSES
1 Agrotehnică
Soil management and agricultural techniques
4
2 Agrochimie
Plant nutrition and soil fertility
5 3
3 Genetică
Genetics
5 4
4 Cadastru agricol
Agricultural cadastre
3
5 Îmbunătăţiri funciare
Land reclamation systems
4
6 Pedologie I II
Pedology I II
4 4
7 Fiziologia plantelor I II
Plant physiology I II
4 4
8 Ecologie şi protecţia mediului
Ecology and environmental protection
2
9 Microbiologie
Microbiology
4
10 Tehnică experimentală
Experimental design in agriculture
4
11 Practică tehnologică în domeniu
Practicum
4
12 Educaţie fizică
Sport and physical education
1 1
DISCIPLINE OPŢIONALE / OPTIONAL COURSES
13 Limbi străine: Engleză Franceză Germană Italiană Spaniolă
Foreign languages: English French German Italian Spanish
1 1
DISCIPLINE FACULTATIVE / FREE ELECTIVE COURSES
14 Conducerea autovehicolelor/tractoarelor
Driving motor vehicles/tractors
3
MODUL PEDAGOGIC / PEDAGOGY MODULE (OPTIONAL)
15 Pedagogie II
Pedagogy II
5
16 Didactica specialităţii
Didactics of speciality
5

 

Anul III

Nr / No

Denumire disciplină

Subject

Sem I Sem II

Anul III / 3rd Year

DISCIPLINE OBLIGATORII / COMPULSORY COURSES
1 Agrotehnica zonelor de deal şi munte
Soil management on hilly and mountainous regions
5
2 Ameliorarea plantelor
Plant breeding
4
3 Fitopatologie
Plant pathology
5 5
4 Entomologie I II
Entomology I II
4 3
5 Pratologie şi pratotehnică
Grassland management and technology
4
6 Fitotehnie
Crop science
4
7 Silvicultură
Forestry
4
8 Combaterea eroziunii solului şi regularizarea cursurilor de apă
Soil erosion control and water stream regulation
4
9 Cultura pomilor şi a arbuştilor fructiferi
Fruits trees and bushes culture
4
10 Agroturism
Agri-tourism
4
11 Zootehnie generală
Introduction to animal husbandry
3
12 Practică tehnologică de specialitate
Practicum
4
DISCIPLINE OPŢIONALE / OPTIONAL COURSES
13 Cultivarea plantelor medicinale şi aromatice
Cultivation of medicinal and aromatic plants
2
Farmacognozie
Pharmacognosy
DISCIPLINE FACULTATIVE / FREE ELECTIVE COURSES
14 Limbi străine
Foreign languages
1 1
MODUL PEDAGOGIC / PEDAGOGY MODULE (OPTIONAL)
15 Instruire asistată de calculator
Computer assisted instruction
2
16 Managementul clasei de elevi
Classroom management
3
17 Practică pedagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu (I) I II
Pedagogical practicum for the mandatory pre-higher education I I II
3 2
18 Examen de absolvire: Nivelul I
Graduation exam, level I
5

Anul IV

Nr / No

Denumire disciplină

Subject

Sem I Sem II

Anul IV / 4th Year

DISCIPLINE OBLIGATORII / COMPULSORY COURSES
1 Ameliorarea plantelor
Plant breeding
5
2 Pratologie şi pratotehnică
Pratology and pratotechnics
5
3 Economia serviciilor agroturistice
Economy of agri-touristic services
4
4 Management
Management
5
5 Marketing
Marketing
5
6 Economie rurală
Rural economy
4
7 Contabilitate şi gestiune economică
Accountancy and economic administration
4
8 Drept şi legislaţie agrară
Law and agricultural legislation
3
9 Nutriţia animalelor
Animal nutrition
4
10 Piscicultură
Aquaculture
3
11 Condiţionarea şi păstrarea produselor agricole
Conditioning and storage of agricultural products
4 3
12 Cultura plantelor furajere
Cultivation of fodder crops
3
13 Cinegetică
Cynegetics
2
14 Practică
Practicum
4
DISCIPLINE OPŢIONALE / OPTIONAL COURSES
15 Elemente de patologie a animalelor de fermă
Elements of farm animal pathology
2
Sănătate și bunăstare animal
Animal health and welfare
DISCIPLINE FACULTATIVE / FREE ELECTIVE COURSES
16 Limbi străine
Foreign languages
1 1
17 Antreprenoriat
Entrepreneurship
3