Specializarea SAPCCPA

Planuri de învățământ

Specializarea Sisteme Avansate de Procesare și Controlul Calității Produselor Agroalimentare |  Domeniul Ingineria Produselor Alimentare

Anul I

Nr / No

Denumire disciplină

Subject

Sem I Sem II

Anul I / 1st Year

DISCIPLINE OBLIGATORII / COMPULSORY COURSES
1 Tehnici și sisteme avansate de procesare a produselor agro- alimentare I II
Techniques and advanced systems of processing of agro-alimentary products I II
7 6
2 Trasabilitatea și siguranța produselor agro-alimentare
Traceability and safety of agro-alimentary products
6
3 Identificarea fraudelor prin tehnici avansate de expertiză
Fraud detection through advanced expertise techniques
7
4 Tehnici avansate de analiză și expertizare a produselor agro-alimentare în vederea creșterii siguranței alimentare
Advanced expertise and analysis techniques of agro-alimentary products for increasing food safety
7 6
5 Tehnici și utilaje pentru prelucrarea avansată a produselor agro-alimentare
Techniques and equipments for the advanced processing of agro-alimentary products
7
6 Practică
Practicum
5
7 Etică și integritate academică
Academic ethics and integrity
2
DISCIPLINE OPŢIONALE / OPTIONAL COURSES
8 Nutriție si sănătate
Nutrition and Health

 

3

 

Sisteme avansate pentru obținerea produselor ecologice
Advanced systems for obtaining ecological products
9 Limba străină*
Foreign language*
2 2

* – La alegere: engleză sau franceză / to choose between: English and French