Proiecte de cercetare

Proiecte complexe realizate în consorţii CDI (PCCDI)

Cod

Perioada de derulare

Tema proiectului

Director de proiect

4 PCCDI/2018

2018-2020

Sistem complex, integrat pentru optimizarea tehnologică şi valorificarea superioară a subproduselor vitivinicole

ŢENU IOAN

14 PCCDI/2018

2018-2020

Agricultura pentru mâine – asigurarea sustenabilităţii mediului prin creşterea competitivităţii ameliorării pentru agricultura ecologică

MURARIU OTILIA

Proiecte POCU

Cod

Perioada de derulare

Tema proiectului

Director de proiect

POCU/90/6.13/6.14-105764

2018-2019

SP3 = Şanse Profesionale prin Stagii de practică şi Susţinere Partenerială

SAMUIL COSTEL

Proiecte POC

Cod

Perioada de derulare

Tema proiectului

Director de proiect

P_40_385_CF_
POC123G_2018
Cod SMIS: 119611

2018-2023

Constituirea şi implementarea de parteneriate pentru transfer de cunoştinţe între Institutul de Cercetări pentru Agricultură şi Mediu Iaşi şi mediul economic agricol
http://agriecotec.ro/

JITĂREANU GERARD

Proiecte experimentale demonstrative (PED)

Cod

Perioada de derulare

Tema proiectului

Director de proiect

361 PED/2020

09.11-31.12.2020

Model experimental pentru demonstrarea fezabilității creșterii potențialului terapeutic al germenilor de grâu prin tratarea acestora cu apa activată cu plasmă non-termică (PhytoPAW)

PĂDUREANU SILVICA

395 PED/2020

2020-2022

Ameliorarea de precizie a cultivarelor de grâu cu importanță agronomică ridicată (WBreed0.1)

GABUR IULIAN

378 PED/2020

2020-2022

Dezvoltarea unui model inovativ de uscător hibrid prin curenți de înaltă frecvență și convecție pentru deshidratarea semințelor agricole

CÂRLESCU PETRU

PN-III-P2-2.1-PED-2016-1357
(18PED/3.1.2017)

2017-2018

Dezvoltarea unui nou model inovativ de uscător vertical cu recuperare de căldură pentru deshidratarea seminţelor de cereale

CÂRLESCU PETRU

Proiecte ROSE

Cod

Perioada de derulare

Tema proiectului

Director de proiect

ROSE AG 59/SGU/NC/I

2017-2020

Şanse de succes pentru studenţii agronomi din anul I – AGROSTUDIS

LIPŞA FLORIN DANIEL

Cercuri de inovare (CI)

Cod

Perioada de derulare

Tema proiectului

Director de proiect

CI 238/2018

2018

Optimizarea extractului de Tuia pentru preparate de cicatrizare dermică

COSTULEANU CARMEN LUIZA

7CI/2017

2017

Elaborarea unor practici prietenoase mediului prin exploatarea potenţialului biopesticid si biofertilizant al plantelor medicinale

BREZEANU CREOLA

Proiecte ERASMUS +

Cod

Perioada de derulare

Tema proiectului

Director de proiect

585603-EPP-1-2017-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP

2017-2020

From theoretical-oriented to practical education in agrarian studies (TOPAS)

LIPŞA FLORIN DANIEL

Proiecte HORIZON 2020

Cod

Perioada de derulare

Tema proiectului

Director de proiect

H2020-BBI-PPP-2015-2-1

2016-2020

Lupinus mutabilis for Increased Biomass from marginal lands and value for BIOrefineries – LIBBIO
http://www.libbio.net

SIMIONIUC
DĂNUŢ-PETRU

Proiecte POSCCE

Cod

Perioada de derulare

Tema proiectului

Director de proiect

247/28.09.2010

2010-2015

Institutul de Cercetări pentru Agricultură şi Mediu / I.C.A.M.

JITĂREANU GERARD

Parteneriate în domenii prioritare PN-II-PCCA TIP II

Cod

Perioada de derulare

Tema proiectului

Director de proiect

97

2012-2016

Screeningul toleranţei la salinitate a unor populaţii locale de legume în vederea conservării potenţialului genetic şi a biodiversităţii (S-STRESS)

JITĂREANU
CARMENICA DOINA

158

2014-2016

Tehnologii şi echipamente inovative pentru implementarea în agricultura irigată a conceptului modern de fertirigaţie (FERTIRIG)

ŢENU IOAN

Contracte de cercetare internaţională (SCOPES, FP7, COST)

Cod

Perioada de derulare

Tema proiectului

Director contract

C511/2/1/S/08/00/03/S2 din 31.07.2014

2014-2015

Înfiinţarea şi Sprijinirea Reţelei Naţionale de Dezvoltare Rurală

IGNAT GABRIELA

Proiecte finanţate din fonduri europene – PNDR

Cod

Perioada de derulare

Denumire

Director de proiect

C1920011X217512900798/17.07.2018 (proiect FEADR)

2018

Dezvoltare durabilă prin transfer de cunoştinţe &£351;i acţiuni de informare pe teritoriul GAL Elisabeta Doamna

MORARU RADU-ADRIAN

C1920011X217612900796/17.07.2018 (proiect FEADR)

2018

Dezvoltare durabilă prin transfer de cunoştinţe &£351;i acţiuni de informare pe teritoriul GAL Podi&£351;ul de Nord al Bârladului

MORARU RADU-ADRIAN

C4111110112124
09534/18.06.2015

2015

Furnizarea serviciilor de formare profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe pentru fermierii de pe teritoriul GAL Colinele Iaşilor

BODESCU DAN

Proiecte POSDRU

Cod

Denumirea proiectului şi
numărul de referinţă

Director/responsabil

FSE-POSDRU

Practica pentru o piaţă a muncii competitive POSDRU/161/2.1/G/139241

LEONTE CONSTANTIN

FSE-POSDRU

Investiţia în Resurse Umane – Calitate şi Eficienţă în Agricultură şi Servicii (IRU- CEAS) POSDRU/164/2.3/S/138071

VÎNTU VASILE

FSE-POSDRU

SP2 = Şanse Profesionale prin Stagii de Practică POSDRU/189/2.1/G/156171

SAMUIL COSTEL

Proiecte finanţate de USV Iaşi

Cod

Perioada de derulare

Tema proiectului

Director de proiect

5529/25.04.2013

2013-2015

Cercetări privind implicaţiile agenţilor patogeni ai grâului asupra pierderilor cantitative şi calitative cu privire specială asupra conţinutului de micotoxine

BĂLĂU ANDREEA MIHAELA

5527/25.04.2013

2013-2015

Evaluarea diversităţii şi stabilirea dinamicii sezoniere a genurilor de levuri izolate din diferite tipuri de sol prezente în estul României

LIPŞA FLORIN DANIEL

5530/25.04.2013

2013-2015

Managementul resturilor vegetale la suprafaţa solului, factor cheie în atenuarea efectelor secetei şi maximizarea producţiei

ŢOPA DENIS CONSTANTIN

Contracte cu agenţi economici

Cod

Perioada de derulare

Tema proiectului

Director de proiect

2275/26.02.2018

2018-2019

Testare produs Timac pentru ameliorarae ractiei solului

RĂUS LUCIAN

5796/04.05.2018

2018-2019

Testare hibrizi de porumb prin organizare de loturi demonstrative/comparative

RĂUS LUCIAN

6373/15.05.2018

2018-2019

Evaluarea efectelor aplicării îngrăşămintelor lichide asupra dezvoltării şi producţiei porumbului

RĂUS LUCIAN

1/2018

2018-2019

Assessment of the effects of different fertilizers application over the development and yield of winter wheat

RĂUS LUCIAN

5687/03.05.2018

2018-2019

Assessment of the effects of different fertilizers application over the development and yield of corn in hydric stress condition

RĂUS LUCIAN

8384/20.06.2018

2018-2019

Assessment of the effects of biostimulants application over the development and yield of different winter and spring cereal crops

RĂUS LUCIAN

20979

2018-2019

Assessment of the effects of different solid and liquid fertilizer application over the development and yield of winter wheat crop

RĂUS LUCIAN

21312

2018-2019

Effects of TimacAgro products on winter wheat stresses

RĂUS LUCIAN

3635/23.03.2018

2018

Testarea unor hibrizi de sfeclă de zahăr selectaţi pentru reducerea cantităţii de sol aderent

SIMIONIUC VIOLETA

7686/08.06.2018

Iunie 2018 – mai 2021

Studii pentru monitorizarea stării de fertilitate a solurilor în cadrul SC PLUMBUS COMPANY SRL

ŢOPA DENIS

4200/03.04.2018

2018

Comportamentul unor hibrizi de porumb cultivate in conditiile Statiunii Didactice Iasi

ULEA EUGEN

8239/15.06.2017

2018

Studii şi cercetări privind posibilităţile de creştere a eficienţei economice prin metode de analiză economico-financiară în condiţiile S.C. Rural Moldova SRL Frumuşica, judeţul Botoşani (2017 – 2020)

DONOSA DAN

21029/13.12.2017

2017-2018

Studii privind influenţa microbiotei solurilor asupra principalilor indicatori de creştere a producţiei agricole

LIPŞA FLORIN DANIEL

4274/31.03.2017

2017

Determinarea unităţilor formatoare de colonii din specia Bradyrhizobium japonicum pe diferite probe de seminţe şi de plante de soia

LIPŞA FLORIN DANIEL

104/30.09.2015

2015-2018

Model ethnico-economic performant de exploataţie apicolă producătoare de roiuri şi familii de albine

BODESCU DAN

676/28.04.2017

2017

Testare produse prin organizare de loturi demonstrative / comparative

RĂUS LUCIAN

18334/27.10.2017

2014-2017

Testarea de produse azotoase Timac

RĂUS LUCIAN

6984/22.05.2017

2017

Testarea unor hibrizi de sfeclă de zahăr selectaţi pentru reducerea cantităţii de sol aderent

SIMIONIUC VIOLETA

4267/07.04.2015

2015-2017

Studii şi cercetări privind posibilităţile de creştere a eficienţei economice prin optimizarea structurii culturilor şi a strategiei de distribuţie şi valorificare a producţiei agricole vegetale în condiţiile S.C. NORDAGROTEHNIK SRL Brăeşti, judeţul Botoşani

LEONTE ELENA

6751/22.04.2017

2017-2019

Studii şi cercetări privind posibilităţile de creştere a eficienţei economice prin metode de analiză economico-financiară în condiţiile SC RURAL MOLDOVA SRL Frumuşica, jud. Botoşani

DONOSĂ DAN

759/24.01.2014

2014-2016

Cercetări privind optimizarea structurii şi rotaţiei culturilor la SC AGROMER SRL în funcţie de procesele de degradare a solului (eroziune, salinizare, scăderea conţinutului de materie organică, compactare, etc.)

UNGUREANU GEORGE

7151/04.06.2015

2015

Testarea unor cultivare de sfeclă pentru zahăr şi optimizarea tehnologiei de combatere a ciupercii Cercospora beticola Sacc.

SIMIONIUC VIOLETA

14703/05.08.2014

2014-2017

Testarea unor cultivare de grâu, rapiţă, sfeclă de zahăr şi porumb pentru optimizarea tehnologiei de aplicare a produsului tip – soil conditioning – MATAB

CAZACU DAN

4267/07.04.2015

2015-2017

Studii şi cercetări privind posibilităţile de creştere a eficienţei economice prin optimizarea structurii culturilor şi a strategiei de distribuţie şi valorificare a producţiei agricole vegetale în condiţiile SC NORDAGROTEHNIK SRL Botoşani

GÎNDU ELENA

104/30.09.2015

2015-2018

Model ethnico-economic performant de exploataţie apicolă producătoare de roiuri şi familii de albine

BODESCU DAN

20265/11.12.2015

2015-2017

Studii şi cercetări privind impactul optimizării structurii producţiei vegetale şi a valorificării acesteia, asupra eficienţei economice la S.C. AGRAR-M SERV S.R.L. Lişcoteanca, judeţul Brăila

CHIRAN AUREL