Specializarea EMIAIA

Planuri de învățământ

Specializarea Exploatarea Maşinilor şi Instalaţiilor pentru Agricultură şi Industria Alimentară (EMIAIA) |  Domeniul Agronomie

Anul III

Nr / No

Denumire disciplină

Subject

Sem I Sem II

Anul III / 3nd Year

DISCIPLINE OBLIGATORII / COMPULSORY COURSES
1 Utilaje în industria alimentară I II
Equipments for food industry I II
5 5
2 Maşini agricole (2)
Agricultural Equipment (2)
5
3 Tehnologii generale în industria alimentară
General technologies used in the food industry
5
4 Pratologie şi pratotehnică
Grassland management and technology
4
5 Protecţia plantelor I II
Plant protection I II
4 5
6 Maşini şi instalaţii horticole
Horticultural machines and equipment
5
7 Fitotehnie
Crop science
4
8 Tehnologii horticole
Horticultural technologies
4 4
9 Practică de specialitate
Practicum
4
DISCIPLINE OPŢIONALE / OPTIONAL COURSES
10 Tehnică experimentală
Experimental design in agriculture
3
Electronică aplicată
Applied electronics
11 Vibraţii mecanice
Mechanical vibrations
3
Senzori, traductori şi achiziţie de date
Sensors, transducers and data acquisition systems
DISCIPLINE FACULTATIVE / FREE ELECTIVE COURSES
12 Conducerea autovehiculelor
Vehicles driving school
3
13 Metodologia întocmirii proiectelor
Project methodology
3
14 Limba străină
Foreign language
1 1
MODUL PEDAGOGIC / PEDAGOGY MODULE (OPTIONAL)
15 Instruire asistată de calculator
Computer assisted instruction
2
16 Managementul clasei de elevi
Classroom management
3
17 Practică pedagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu (I) I II
Pedagogical practicum for the mandatory pre-higher education I I II
3 2
18 Examen de absolvire: Nivelul I
Graduation exam, level I
5