Master

Studii universitare de master

Date generale

Masteratul reprezintă ciclul II al studiilor universitare şi constituie o etapă pregătitoare obligatorie pentru studiile doctorale. Studiile universitare de master asigură aprofundarea în domeniul studiilor de licenţă sau într-un domeniu apropiat şi dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică.

USAMV Iaşi este acreditată ca instituţie organizatoare de studii universitare de masterat (IOSUM). IOSUM este evaluată la nivelul facultăţii/departamentului de către Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior, prin proceduri specifice, având la bază un sistem de criterii logistice, profesionale şi ştiinţifice.

Comisii de practică

Specializări

Studiile de masterat se încheie cu o disertaţie în baza căreia, după promovare, absolvenţii primesc diplomă de master. Se organizează cursuri de master pentru următoarele specializări:
Domeniu Specializare Durată Responsabil program
Agronomie Managementul şi conservarea solurilor (MCS) 2 ani Şef lucr. dr. Radu OPREA
Producerea de samânţă şi material de plantat (PSMP) 2 ani Şef lucr. dr. Lucian CREŢU
Tehnologii de agricultură ecologică (TAE) 2 ani Şef lucr. dr.
Andreea-Mihaela FLOREA
Tehnologii agricole moderne (TAM) 2 ani Şef lucr. dr. Vlad-Nicolae ARSENOAIA
Analiză şi diagnoză în agricultură (ADA) 2 ani Conf. dr. Nela TĂLMACIU
Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală Administrarea afacerilor agricole (AAA) 2 ani Prof. dr. Stejărel BREZULEANU
Managementul dezvoltării rurale (MDR) 2 ani Conf. dr. George UNGUREANU
Management în alimentaţie publică şi agroturism (MAPA) 2 ani Șef. lucr. dr. Radu Moraru
Management şi audit în agricultură (MAA) 2 ani Conf. dr. Gabriela IGNAT
Ingineria produselor alimentare Expertiză pe filiera produselor alimentare (EFPA) 2 ani Şef lucr. dr. Eduard BOGHIŢĂ
Siguranţa alimentară şi protecţia consumatorului (SAPC) 2 ani Conf. dr.
Carmen-Mariana DIACONU
Sisteme avansate de procesare şi controlul calităţii produselor agroalimentare (SAPCCPA) 2 ani Şef lucr. Otilia-Cristina MURARIU
Biologie Evaluarea şi conservarea biodiversităţii (ECB) 2 ani Șef. lucr. dr. Nicoleta Paraschiv