Master

Studii universitare de master

Date generale

Masteratul reprezintă ciclul II al studiilor universitare şi constituie o etapă pregătitoare obligatorie pentru studiile doctorale. Studiile universitare de master asigură aprofundarea în domeniul studiilor de licenţă sau într-un domeniu apropiat şi dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică.

USAMV Iaşi este acreditată ca instituţie organizatoare de studii universitare de masterat (IOSUM). IOSUM este evaluată la nivelul facultăţii/departamentului de către Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior, prin proceduri specifice, având la bază un sistem de criterii logistice, profesionale şi ştiinţifice.

Comisii de practică

Specializări

Studiile de masterat se încheie cu o disertaţie în baza căreia, după promovare, absolvenţii primesc diplomă de master. Se organizează cursuri de master pentru următoarele specializări:

Domeniu

Specializare

Durată

Responsabil program

Agronomie

Managementul şi conservarea solurilor (MCS)

2 ani

Şef lucr. dr. Radu OPREA

Producerea de samânţă şi material de plantat (PSMP)

2 ani

Şef lucr. dr. Lucian CREŢU

Tehnologii de agricultură ecologică (TAE)

2 ani

Şef lucr. dr.
Andreea-Mihaela FLOREA

Tehnologii agricole moderne (TAM)

2 ani

Şef lucr. dr. Vlad-Nicolae ARSENOAIA

Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală

Administrarea afacerilor agricole (AAA)

2 ani

Prof. dr. Stejărel BREZULEANU

Managementul dezvoltării rurale (MDR)

2 ani

Conf. dr. George UNGUREANU

Management în alimentaţie publică şi agroturism (MAPA)

2 ani

Șef. lucr. dr. Radu Moraru

Management şi audit în agricultură (MAA)

2 ani

Conf. dr. Gabriela IGNAT

Ingineria produselor alimentare

Expertiză pe filiera produselor alimentare (EFPA)

2 ani

Şef lucr. dr. Eduard BOGHIŢĂ

Siguranţa alimentară şi protecţia consumatorului (SAPC)

2 ani

Conf. dr.
Carmen-Mariana DIACONU

Sisteme avansate de procesare şi controlul calităţii produselor agroalimentare (SAPCCPA)

2 ani

Şef lucr. Otilia-Cristina MURARIU