Licență

Studii de licență

Admiterea în învățământul superior agronomic se organizează de Universitate pe baza criteriilor generale stabilite de Ministerul Educației şi a regulamentului propriu. Studiile din învățământul universitar agronomic se încheie cu examen de licență, absolvenții dobândind titlul de “inginer” în specializarea urmată, respectiv “licențiat” în biologie.

Admiterea va avea loc în luna iulie 2023. În eventualitatea neocupării locurilor planificate, se va organiza o a doua sesiune de admitere, în luna septembrie 2023.

În perioada 2 mai – 3 iunie 2023 este deschisă platforma de preînscriere online pentru toate programele de studii din cadrul USV Iaşi, iar cei care doresc se pot preînscrie folosind această platformă (https://admitere.uaiasi.ro).

Perioada de înscriere a candidaților în sesiunea iulie va fi 10-21 iulie 2023, iar pentru sesiunea din septembrie este 4-7 septembrie 2023. Înscrierea candidaților se poate face online sau la sediul Facultății de Agricultură, clădirea TPPA, Aleea M. Sadoveanu nr. 3.

Programul orar zilnic pentru înscriere este:

  • de luni până vineri – 08:00 – 16:00
  • sâmbătă și duminică – 08:00 – 12:00.

Platforma pentru înscrierea online se va închide la ora 23:59 a penultimei zile din perioada dedicată înscrierilor (20 iulie 2023, respectiv 6 septembrie 2023)

Rezultatele de la admitere se vor afișa pe data de 22 iulie 2023, respectiv pe 8 septembrie 2023.

Domeniu Specializare Români Români de pretutindeni
Domenii prioritare Absolvenţi licee rural cu bursă fără bursă cu taxă
Buget Taxă Buget Taxă
FACULTATEA DE AGRICULTURĂ
Agronomie Agricultură 100 30 6 2 4 3 1
Montanologie 20
Exploatarea masinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi
industria alimentară
25
Inginerie şi
management în agricultură şi dezvoltare rurală
Ingineria şi managementul afacerilor agricole 60 15 1 1 3 3 2
Ingineria produselor alimentare Tehnologia prelucrării produselor agricole 50 20 1 1 5 3 2
Protecţia consumatorului şi a mediului 50
Biologie Biologie 20 5
Total Agricultură 325+2*+3**+
+1***+1****
70 8 4 13 9 5

      * locuri pentru rromi
    ** locuri pentru tineri proveniţi din sistemul de protecţie socială
  *** locuri pentru persoane cu nevoi speciale/dizabilităţi
**** locuri destinate formării cadrelor didactice

 

După afişarea rezultatelor

Candidaţii declaraţi admişi vor încheia contractul de şcolarizare şi vor achita taxa de înmatriculare în valoare de 100 lei. Perioada de înmatriculare pentru sesiunea din iulie este 22-26 iulie 2023, iar pentru sesiunea din toamnă este 8-12 septembrie 2023.

Programul orar zilnic pentru înmatriculare este 08:00 – 16:00, cu excepţia zilei de 12 septembrie când programul este 08:00 – 12:00.

Neprezentarea dosarului cu actele în original în termenul de mai sus atrage după sine pierderea dreptului de şcolarizare pe locurile subvenţionate de la bugetul de stat.