Licență

Studii de licență

Admiterea în învățământul superior agronomic se organizează de Universitate pe baza criteriilor generale stabilite de Ministerul Educației şi a regulamentului propriu. Studiile din învățământul universitar agronomic se încheie cu examen de licență, absolvenții dobândind titlul de “inginer” în specializarea urmată, respectiv “licențiat” în biologie.

Admiterea va avea loc în luna iulie 2022. În eventualitatea neocupării locurilor planificate, se va organiza o a doua sesiune de admitere, în luna septembrie 2022.

În perioada 2 mai – 3 iunie 2022 este deschisă platforma de preînscriere online pentru toate programele de studii din cadrul USV Iaşi, iar cei care doresc se pot preînscrie folosind această platformă (https://admitere.uaiasi.ro/).

Perioada de înscriere a candidaților în sesiunea iulie va fi 11-22 iulie 2022, iar pentru sesiunea din septembrie este 5-8 septembrie 2022. Înscrierea candidaților se poate face online sau la sediul Facultății de Agricultură, clădirea TPPA, aleea M. Sadoveanu nr. 3. Programul orar zilnic pentru înscriere este 08:00 – 16:00.

Platforma pentru înscrierea online se va închide la ora 23:59 a penultimei zile din perioada dedicată înscrierilor (21 iulie, respectiv 7 septembrie)

Rezultatele de la admitere se vor afișa pe data de 23 iulie 2022, respectiv pe 9 septembrie 2022.

Cifre de școlarizare pentru români – Domenii prioritare de dezvoltare

Domeniu Specializare Buget Taxă
Agronomie Agricultură 84 30
Montanologie 20
Exploatarea mașinilor şi instalațiilor pentru agricultură şi industria alimentară 25

Inginerie şi

management în agricultură şi dezvoltare rurală

Ingineria şi managementul afacerilor agricole 50 15
Ingineria produselor alimentare Tehnologia prelucrării produselor agricole 44 20
Protecția consumatorului şi a mediului 42
Biologie Biologie 20 5
Total Facultatea de Agricultură 285+1*+3** 70
  * locuri pentru rromi
** locuri pentru tineri proveniți din sistemul de protecție socială
   

Cifre de școlarizare pentru români – Absolvenți de licee din mediul rural

Domeniu

Specializare

Buget

Taxă

Agronomie

Agricultură

6

2

Montanologie

Exploatarea mașinilor şi instalațiilor pentru agricultură şi industria alimentară

Inginerie şi

management în agricultură şi dezvoltare rurală

Ingineria şi managementul afacerilor agricole

1

1

Ingineria produselor alimentare

Tehnologia prelucrării produselor agricole

1

1

Protecția consumatorului şi a mediului

Biologie

Biologie

0

0

Total Facultatea de Agricultură

8

4

Cifre de școlarizare pentru românii de pretutindeni 

Domeniu

Specializare

Cu bursă

Fără bursă

Cu taxă

Agronomie

Agricultură

2

3

1

Montanologie

Exploatarea mașinilor şi instalațiilor pentru agricultură şi industria alimentară

Inginerie şi

management în agricultură şi dezvoltare rurală

Ingineria şi managementul afacerilor agricole

1

3

2

Ingineria produselor alimentare

Tehnologia prelucrării produselor agricole

2

3

2

Protecția consumatorului şi a mediului

Biologie

Biologie

0

0

0

Total Facultatea de Agricultură

5

9

5

Absolvenți de colegii

Absolvenții cu diplomă ai învățământului universitar de scurtă durată pot continua studiile în învățământul universitar de licență, în cadrul profilului studiat inițial sau apropiat, în limita locurilor stabilite de Senatul Universității. Pentru aceștia, Facultatea de Agricultură scoate la concurs 5 locuri cu taxă.