Specializarea MDR

Planuri de învățământ

Specializarea Managementul Dezvoltării Rurale |  Domeniul Inginerie și Management în Agricultură și Dezvoltare Rurală

Anul I

Nr / No

Denumire disciplină

Subject

Sem I Sem II

Anul I / 1st Year

DISCIPLINE OBLIGATORII / COMPULSORY COURSES
1 Bazele economiei durabile
Principles of sustainable economy
7
2 Dezvoltare regională și rurală durabilă
Sustainable regional and rural development
7
3 Strategii și politici de investiții în spațiul rural
Strategies and investment policies in rural areas
7
4 Analiza economică a spațiului rural
Economic analysis of rural areas
7
5 Managementul dezvoltării durabile a mediului
Environmental management and sustainable development
6
6 Managementul resurselor umane în dezvoltarea durabilă
Human resource management in sustainable development
7
7 Metode și tehnici de planificare ecologică
Methods and strategies of ecological planning
5
8 Antreprenoriat și mediul de afaceri
Entrepreneurship and business environment
4
9 Etică și integritate academică
Academic ethics and integrity
2
10 Practică de specialitate
Practicum
4
DISCIPLINE OPŢIONALE / OPTIONAL COURSES
11 Limba străină*
Foreign language*
2 2
DISCIPLINE FACULTATIVE / FREE ELECTIVE COURSES
12 Antreprenoriatul în economia modernă
Entrepreneurship in the modern economy
2

*La alegere: engleză sau franceză / to choose between: English or French

Anul II

Nr / No

Denumire disciplină

Subject

Sem I Sem II

Anul II / 2nd Year

DISCIPLINE OBLIGATORII / COMPULSORY COURSES
1 Managementul proiectelor de dezvoltare durabilă
Project management for sustainable development
6
2 Programe de dezvoltare rurală și regional
Rural and regional development programmes
6
3 Contabilitate și diagnoză financiară
Accounting and financial analysis
6
4 Metode și instrumente pentru afaceri în dezvoltare durabilă
Tools and methods for business and sustainable development
6
5 Economia producției agricole durabile
Economics of sustainable farming
6
6 Practică şi cercetare de specialitate
Practicum
30