Specializarea MAA

Planuri de învățământ

Specializarea Management și Audit în Agricultură |  Domeniul Inginerie și Management în Agricultură și Dezvoltare Rurală

Anul I

Nr / No

Denumire disciplină

Subject

Sem I Sem II

Anul I / 1st Year

DISCIPLINE OBLIGATORII / COMPULSORY COURSES
1 Managementul performanței unităților
Management of company performance
7
2 Politici comparate de dezvoltare agricolă
Agricultural development compared policies
5
3 Contabilitatea financiară de raportare
Financial reporting accounting
9
4 Audit intern
Internal auditing
8
5 Managementul riscului în agribusiness
Risk management in agribusiness
8
6 Managementul financiar al unităților agroalimentare
Financial management in agri-food establishments
6
7 Antreprenoriat și mediul de afaceri
Entrepreneurship and business environment
4
8 Finanțare și creditare în agricultură
Agricultural business loans and funding
5
9 Etică și integritate academica
Academic ethics and integrity
2
10 Practica
Practicum
4
DISCIPLINE OPŢIONALE / OPTIONAL COURSES
11 Limba străină*
Foreign language*
1 1
DISCIPLINE FACULTATIVE / FREE ELECTIVE COURSES
12 Antreprenoriatul în economia modernă
Entrepreneurship in the modern economy
2

* La alegere: engleză sau franceză / to choose between: English or French

Anul II

Nr / No

Denumire disciplină

Subject

Sem I Sem II

Anul II / 2nd Year

DISCIPLINE OBLIGATORII / COMPULSORY COURSES
1 Strategii de agromarketing
Agricultural marketing strategies
8
2 Guvernanță corporativă
Corporate governance
7
3 Contabilitatea unităților publice
Public units accounting
8
4 Forme privind reorganizarea companiilor agroalimentare
Agri-food companies governance
7
5 Practică şi cercetare de specialitate
Practicum
30