Specializarea TAM

Planuri de învățământ

Specializarea Tehnologii Agricole Moderne |  Domeniul Agronomie

Anul I

Nr / No

Denumire disciplină

Subject

Sem I Sem II

Anul I / 1st Year

DISCIPLINE OBLIGATORII / COMPULSORY COURSES
1 Agrotehnica terenurilor slab productive
Soil management for poorly fertile soils 
9
2 Combaterea integrată a buruienilor
Integrated weed management
7
3 Mașini și utilaje pentru agricultura de precizie
Precision farming equipment
7
4 Tehnologii moderne de cultivare a cerealelor
Modern technologies for cereal growing
5
5 Sisteme de lucrări minime ale solului
Minimum tillage systems
6
6 Tehnologii moderne la leguminoase si oleaginoase
Modern technologies for oilseed and pulse crops
5
7 Tehnologii moderne pentru culturi furajere
Modern technologies for fodder crops
6
8 Ecofiziologie agricolă
Agricultural eco-physiology
5
9 Etică și integritate academică
Academic ethics and integrity
2
10 Practică
Practicum
4
DISCIPLINE OPŢIONALE / OPTIONAL COURSES
11 Limba străină*
Foreign language*
2 2

*La alegere: engleză sau franceză / to choose between: English or French

Anul II

Nr / No

Denumire disciplină

Subject

Sem I Sem II

Anul II / 2nd Year

DISCIPLINE OBLIGATORII / COMPULSORY COURSES
1 Tehnologii moderne la plantele tehnice
Modern technologies for industrial crops
7
2 Combaterea integrată a bolilor și dăunătorilor
Integrated pest and disease control
7
3 Tehnici neconvenţionale de condiționare și păstrare a producției agricole
Unconventional techniques of crop conditioning and storage
6
4 Agricultura digitală
Digital agriculture
7  
5 Practică şi cercetare de specialitate
Practicum
30
DISCIPLINE OPŢIONALE / OPTIONAL COURSES
6 Sisteme conservative de agricultură
Agricultural conservative systems
3
Programe de finanţare pentru agricultură
Funding programmes for agriculture