Departamentul de Tehnologii Alimentare

Conducerea Departamentului de Tehnologii Alimentare
Lista personalului didactic al Departamentului de Tehnologii Alimentare

Prof. dr. Florin Daniel LIPŞA

 • Microbiologie generală;
 • Microbiologie specială (alimentara, sol, aer)

Prof. dr. Petru-Marian CÂRLESCU

 • Operaţii unitare în industria alimentară;
 • Utilaje şi instalaţii în industria alimentară;
 • Electrotehnică;
 • Grafică asistată pe calculator.

Şef lucr. dr. Steluţa RADU

 • Expertiza produselor alimentare de origine vegetală;
 • Principii și metode de conservare a produselor alimentare;
 • Tehnologia morăritului și panificației;
 • Tehnologii în industria uleiului, zahărului și a produselor zaharoase;
 • Tehnologia prelucrării produselor vegetale.

Conf. dr. Otilia-Cristina MURARIU

 • Tehnologia prelucrării legumelor şi fructelor;
 • Controlul calităţii produselor de origine animală;
 • Tehnologii generale în industria alimentară;
 • Materii prime vegetale;
 • Biotehnologii agroalimentare.

Şef lucr. dr. Roxana Nicoleta RAŢU

 • Controlul şi expertiza calităţii laptelui şi a produselor lactate;
 • Controlul şi expertiza calităţii produselor avicole şi apicole;
 • Controlul calităţii alimentelor;
 • Tehnologia laptelui şi a produselor derivate.

Şef lucr. dr. Carmen CREŢU

 • Inspecţia şi controlul produselor de origine animală

Şef lucr. dr. Marius Mihai CIOBANU

 • Controlul şi expertiza calităţii cărnii şi a produselor din carne;
 • Tehnologia cărnii şi a preparatelor din carne;
 • Managementul valorificării faunei cinegetice;
 • Procesarea producţiilor agroalimentare;
 • Analize senzoriale.

Şef lucr. dr. Gabriela FRUNZĂ

 • Managementul calităţii şi siguranţei alimentelor;
 • Merceologia produselor alimentare;
 • Merchandising în alimentaţie publică şi agroturism;
 • Managementul calităţii alimentelor.

Șef lucr. dr. Marius BĂETU

 • Utilaje în industria alimentară;
 • Utilaje şi instalaţii în industria alimentară şi ingineria mediului;
 • Utilaje tehnologice pentru alimentaţia publică şi agroturism;
 • Procese şi operații unitare în industria alimentară;
 • Elemente de inginerie mecanică;
 • Elemente de inginerie electrică.