Facultatea de Agricultură

Începuturile învăţământului agricol ieşean se regăsesc în prima jumătate a secolului al XIX–lea, mai precis între anii 1842 – 1848, când primul mare agronom român, Ion Ionescu de la Brad, prezintă primele cursuri de agricultură la Academia Mihăileană din capitala Moldovei.

Domeniul Agronomie

Specializări: Agricultură, Montanologie, Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi industria alimentară (EMIAIA)

Domeniul Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală

Specializare: Ingineria şi managementul afacerilor agricole (IMAA),

Domeniul Ingineria produselor alimentare

Specializări: Tehnologia prelucrării produselor agricole (TPPA), Protecţia consumatorului şi a mediului (PCM)

Domeniul Biologie

Specializare: Biologie

Universitate

În anul 2021, în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 540 din 13 mai 2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 509 din 17.05.2021, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi a devenit Universitatea de Ştiinţele Vieţii “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi.

Studii de Licență

_________________

Alege profesia viitorului tău din 4 domenii de studiu și 7 specializări

Studii de Master

_________________

Aprofundează cunoștințele obținute cu studii de masterat în 4 domenii și 13 specializări

Studii de Doctorat

_________________

Devino expert certificat într-una din cele 11 specializări disponibile

Învăţământ la distanţă

_________________

2 domenii de studiu, cu 2 specializări 

De ce Facultatea de Agricultură?

Domeniul
Agronomie

Domeniul
Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală
Domeniul
Ingineria produselor alimentare
Domeniul
Biologie

Harta campusului USV

Toate locațiile pe care trebuie să le cunoști ca student al Universității de Științele Vieții “Ion Ionescu de la Brad” din Iași