Învăţământ la distanţă

Învăţământ la distanţă

Date generale

Învățământul agronomic la distanță, sau cu frecvență redusă, constituie o formă de educație eficientă, modernă și flexibilă, care răspunde nevoilor actuale de formare profesională.

Învățământul la distanță pentru toate formele şi specializările se organizează în regim de învățământ cu taxă. Cuantumul taxelor de studiu se stabilește de către Senatul Universității cu minimum două săptămânii înainte de începerea înscrierilor la admitere. Durata studiilor este aliniată Hotărârii de la Bologna și este de 4 ani. La finalizarea celor patru ani de studiu diploma și titlul obținut de absolvenți este cel de inginer.

Absolvenții pot găsi locuri de muncă foarte atractive în cadrul exploatațiilor agricole, societăți din domeniul industriei alimentare, primării, camere agricole, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, oficii județene şi centre locale de consultanță agricolă, firme private de consultanță agricolă, societăți de distribuție a inputurilor producției agricole (material semincer, mijloace chimice, mijloace mecanice etc.), în societățile bancare și de asigurări, în administrația locală și centrală, în instituțiile europene în care România este reprezentată, agenții de protecție a mediului, garda de mediu precum și în alte domenii.

Specializări

Domeniu Specializare Titlu Durată
Agronomie Agricultură inginer 4 ani
Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală Ingineria şi managementul afacerilor agricole inginer 4 ani

La terminarea studiilor, absolvenții Facultății de Agricultură pot opta pentru:

 • societăți şi asociații agricole, ferme private;
 • societăți din domeniul industriei alimentare;
 • primării, camere agricole;
 • Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură;
 • oficii județene şi centre locale de consultanță agricolă;
 • firme private de consultanță agricolă;
 • societăți de distribuție a inputurilor producției agricole (material semincer, mijloace chimice, mijloace mecanice etc.);
 • managementul resurselor montane;
 • oficii pentru protecția consumatorului;
 • poliția vamală fitosanitară;
 • institute de cercetare;
 • învățământ superior;
 • școli generale, licee de profil agricol şi economic;
 • agenții şi oficii de dezvoltare rurală;
 • certificarea şi evaluarea terenurilor şi produselor agricole;
 • oficii de controlul alimentelor;
 • oficii şi laboratoare zonale de pedologie, agrochimie, protecția plantelor, controlul calității seminţelor;
 • organizarea teritoriului şi protecția mediului, direcții de programe de dezvoltare durabilă;
 • inspectorate vamale;
 • ecologie şi protecţia mediului;
 • topografie şi cartografie;

Anunțuri

Prima întâlnire din semestrul I a fost planificată pentru 30 septembrie 2023.

Loc de parcare în campusul universitar

Studenţii care doresc un loc de parcare în campus trebuie să completeze Cererea pentru repartizarea unui loc de parcare şi s-o trimită prin email la Prorectoratul cu activităţi sociale (prorectorat@uaiasi.ro).

Precizări importante despre absenţe

Reamintim studenţilor care absentează de la programul didactic faptul că prezenţa la activităţile asistate (AA) este obligatorie.

Conform paragrafului 4.3.3., Reguli de refacere, RR1 (v. Ghid de Consiliere), activităţile aplicative absentate se pot reface în cursul anului universitar, cu taxă suplimentară, conform planificării stabilite de coordonatorul disciplinei şi avizată de Directorul Departamentului ID.

Echipa managerială a Departamentului ID

Ghid de consiliere pentru studenții ID

Taxe de studii

Studenţii pot achita taxa de şcolarizare în contul RO44TREZ40620F330500XXXX – USV Iaşi, cod fiscal 4541840 cu menţiunea pe ordinul de plată: Taxa de şcolarizare ID pentru studentul…

Copia după chitanţă se poate depune la secretariat sau se poate trimite prin email la id.agro@iuls.ro.

Date de contact

Director Departament ID
Prof. dr. Elena LEONTE
Telefon: 0232 407.420
Email: elena.leonte@iuls.ro

Secretar Departament ID
Ing. Daniela COSTEA CĂPUŞNEAC
Telefon: 0232 407.499
Email: id.agro@iuls.ro.