Specializarea MAPA

Planuri de învățământ

Specializarea Management în Alimentație Publică și Agroturism |  Domeniul Inginerie și Management în Agricultură și Dezvoltare Rurală

Anul I

Nr / No

Denumire disciplină

Subject

Sem I Sem II

Anul I / 1st Year

DISCIPLINE OBLIGATORII / COMPULSORY COURSES
1 Produse de alimentatie publica si agroturism
Foodservice and agritourism products
7
2 Modelarea activitatilor de alimentatie publica si agroturism
Simulation of foodservice and agritourism activities
6
3 Piata produselor de alimentatie publica si agroturism
Market of foodservice and agritourism products
7
4 Economia serviciilor de alimentatie publica si agroturism
Foodservice and agritourism economy
8
5 Antreprenoriat și mediul de afaceri
Entrepreneurship and business environment
4
6 Economia proiectelor de investitie in alimentatie publica si agroturism
Economy of investment projects in foodservice and agritourism 
6
7 Analiza mediului de afaceri
Business environment analysis
5
8 Comunicare
Communication
5
9 Etică și integritate academică
Academic ethics and integrity
2
10 Practica de specialitate
Practicum
6
DISCIPLINE OPŢIONALE / OPTIONAL COURSES
11 Limba străină*
Foreign language*
2 2
DISCIPLINE FACULTATIVE / FREE ELECTIVE COURSES
12 Antreprenoriatul în economia modernă
Entrepreneurship in the modern economy
2

* La alegere: engleză sau franceză / to choose between: English and French

Anul II

Nr / No

Denumire disciplină

Subject

Sem I Sem II

Anul II / 2nd Year

DISCIPLINE OBLIGATORII / COMPULSORY COURSES
1 Asigurarea calitatii in alimentatie publica si agroturism
Quality assurance in foodservice and agritourism
8
2 Politici europene in alimentatie publica si agroturism
European policies in foodservice and agritourism
8
3 Protectia consumatorului
Consumer protection
8
4 Practică şi cercetare de specialitate
Practicum
30
DISCIPLINE OPŢIONALE / OPTIONAL COURSES
5 Management în turism
Tourism management
6
Managementul informatiei
Information management