Specializarea Agricultură

Planuri de învățământ

Specializarea Agricultură |  Domeniul Agronomie

Anul I

Nr / No

Denumire disciplină

Subject

Sem I Sem II
Anul I / 1st Year
DISCIPLINE OBLIGATORII / COMPULSORY COURSES
1 Matematică şi statistică
Mathematics and statistics
5
2 Chimie generală
General chemistry
5
3 Biochimie
Biochemistry
4
4 Baza energetică şi maşini agricole
Farm power and machinery
5 4
5 Botanică I II
Botany I II
5 4
6 Topografie şi desen tehnic
Topography and technical drawing
5
7 Informatică
Computer science
4
8 Construcţii
Agricultural constructions
4
9 Biofizică şi agrometeorologie
Biophysics and agrometeorology
4
10 Practică tehnologică în domeniu
Practicum
4
11 Educaţie fizică
Sport and physical education
1 1
DISCIPLINE OPŢIONALE / OPTIONAL COURSES
12 Economie politică
Political economics
3
Etică și integritate academică
Academic ethics and integrity
13 Limbi străine: Engleză Italiană Spaniolă
Foreign languages: English for Specific Purposes Italian  
2 2
DISCIPLINE FACULTATIVE / FREE ELECTIVE COURSES
14 A II-a limbă străină
Second foreign language: Spanish as a Foreign Language
2 2
15 Botanica tropicală
Tropical botany
3
MODUL PEDAGOGIC / PEDAGOGY MODULE (OPTIONAL)
16 Psihologia educației
Psychology of education
5
17 Pedagogie I
Pedagogy I
5

 

Anul II

Nr  / No

Denumire disciplină

Subject

Sem I Sem II
Anul II / 2nd Year
DISCIPLINE OBLIGATORII / COMPULSORY COURSES
1 Agrotehnică
Soil management and agricultural techniques
4
2 Agrochimie
Plant nutrition and soil fertility
5 3
3 Genetică
Genetics
5 4
4 Cadastru agricol
Agricultural cadastre
3
5 Îmbunătăţiri funciare
Land reclamation systems
4
6 Pedologie I II
Pedology I II
4 4
7 Fiziologia plantelor I II
Plant physiology I II
4 4
8 Ecologie şi protecţia mediului
Ecology and environmental protection
2
9 Microbiologie
Microbiology
4
10 Tehnică experimentală
Experimental design in agriculture
4
11 Practică tehnologică în domeniu
Practicum
4
12 Educaţie fizică
Sport and physical education
1 1
DISCIPLINE OPŢIONALE / OPTIONAL COURSES
13 Limbi străine: Engleză Franceză Germană Italiană Spaniolă
Foreign languages: English for Specific Purposes French German Italian Spanish as a Foreign Language
1 1
DISCIPLINE FACULTATIVE / FREE ELECTIVE COURSES
14 Conducerea autovehicolelor/tractoarelor
Driving motor vehicles/tractors
3
MODUL PEDAGOGIC / PEDAGOGY MODULE (OPTIONAL)
15 Pedagogie II
Pedagogy II
5
16 Didactica specialităţii
Didactics of speciality
5

 

Anul III

Nr  / No

Denumire disciplină

Subject

Sem I Sem II
Anul III / 3rd Year
DISCIPLINE OBLIGATORII / COMPULSORY COURSES
1 Agrotehnică
Soil management – Agrotechnics
5
2 Ameliorarea plantelor
Plant breeding
4
3 Fitopatologie
Plant pathology
5 5
4 Entomologie
Entomology
4 3
5 Cultura pajiştilor şi a plantelor furajere
Pasturelands and fodder plants
4
6 Fitotehnie I II
Crop science I II
5 4
7 Irigarea culturilor
Farm irrigation
5
8 Tehnologii horticole
Horticultural technologies
3 3
9 Zootehnie generală
Introduction to animal husbandry
3
10 Practică tehnologică de specialitate
Practicum
4
DISCIPLINE OPŢIONALE / OPTIONAL COURSES
11 Cultivarea plantelor medicinale şi aromatice
Cultivation of medicinal and aromatic plants
3

Farmacognozie
Pharmacognosy

DISCIPLINE FACULTATIVE / FREE ELECTIVE COURSES
12

Limbi străine: Germană Spaniolă
Foreign languages: German Spanish as a Foreign Language

1 1
13

Cultura plantelor de câmp tropicale
Tropical crop science

3
MODUL PEDAGOGIC / PEDAGOGY MODULE (OPTIONAL)
14

Instruire asistată de calculator
Computer assisted instruction

2
15

Managementul clasei de elevi
Classroom management

3
16

Practică pedagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu (I) I II
Pedagogical practicum for the mandatory pre-higher education I I II

3 2
17

Examen de absolvire: Nivelul I
Graduation exam, level I

5

Anul IV

Nr  / No

Denumire disciplină

Subject

Sem I Sem II
Anul IV / 4th Year
DISCIPLINE OBLIGATORII / COMPULSORY COURSES
1 Ameliorarea plantelor
Plant breeding
5
2 Cultura pajiştilor şi a plantelor furajere
Pasturelands and fodder plants
5
3 Economie rurală
Rural economy
4
4 Management I II
Management I II
4 3
5 Fitotehnie
Field crops
5
6 Nutriţia animalelor
Animal nutrition
4
7 Contabilitate şi gestiune economică
Accountancy and economic administration
3
8 Marketing
Marketing
3
9 Drept şi legislaţie agrară
Law and agricultural legislation
3
10 Tehnologii horticole: Pomicultură Legumicultură Floricultură
Horticultural technologies: Fruit Trees Culture Vegetable Growth Floriculture 
4 2
11 Producerea de sămânţă şi material de plantat
Seed and seedling production
4
12 Condiţionarea şi păstrarea produselor agricole
Conditioning and storage of agricultural products
4
13 Practică
Practicum
5
DISCIPLINE OPŢIONALE / OPTIONAL COURSES
14

Elemente de patologie a animalelor de fermă
Elements of farm animal pathology

2

Sănătate și bunăstare animal
Animal health and welfare

DISCIPLINE FACULTATIVE / FREE ELECTIVE COURSES
15

Limbi străine
Foreign languages

1 1
16

Antreprenoriat
Entrepreneurship

3