Departamentul de Agroeconomie

Conducerea Departamentului de Agroeconomie
Lista personalului didactic al Departamentului de Agroeconomie

Prof. dr. Stejărel BREZULEANU

 • Management;
 • Consultanţă managerială
 • Cercetare operaţională
 • Sisteme de producţie agricolă

Prof. dr. Carmen Luiza COSTULEANU

 • Contabilitate;
 • Contabilitate şi gestiunea unităţilor alimentare;
 • Bazele economiei;
 • Contabilitate financiară de raportare.

Prof. dr. Mihai STANCIU

 • Pedagogie;
 • Psihologia educaţiei;

Prof. dr. Elena LEONTE

 • Marketing;
 • Economia şi piaţa produselor ecologice;
 • Comerţ internaţional;
 • Management;
 • Marketing şi gestiune economică.

Prof. dr. Gavril ŞTEFAN

 • Economie rurală;
 • Analiză economică şi financiară;
 • Politici agricole;

Prof. dr. George UNGUREANU

 • Management;
 • Dezvoltare regională;
 • Planificarea activităţilor înexploataţiile agricole.

Prof. dr. Gabriela IGNAT

 • Contabilitate

 • Contabilitate și gestiune economică

 • Contabilitate și analiză economico-financiară

 • Audit intern

 • Audit financiar

 • Contabilitatea unităților publice

Prof. dr. Dan BODESCU

 • Economia serviciilor
 • Economie rurală;
 • Sociologie rurală;
 • Economia producţiei.

Conf. dr. Carmen-Mariana DIACONU

 • Drept comercial şi legislaţie agrară;
 • Legislaţie şi protecţia consumatorului;
 • Economia serviciilor.

Conf dr. Catrinel-Simona AVARVAREI

 • Limba engleză;
 • Limba spaniolă;
 • Instituţii şi mecanisme comunitare.

Conf. dr. Andy Felix JITĂREANU

 • Marketing;
 • Zooeconomie.

Șef lucrări dr. Dan DONOSĂ

 • Statistică economică;
 • Economie politică;
 • Finanţele firmei;
 • Finanţare în agricultură.

Șef lucrări dr. Radu-Adrian MORARU

 • Agroturism;
 • Managementul mediului;
 • Management şi planificarea afacerilor.
 • Turism rural.

Șef lucrări dr. Alexandru-Dragoş ROBU

 • Managementul proiectelor;
 • Managementul afacerilor;
 • Managementul resurselor umane;
 • Comunicare şi relaţii publice;
 • Politici agricole comunitare;
 • Managementul şi planificarea afacerilor.

Șef lucrări dr. Mioara MIHĂILĂ

 • Marketing;
 • Strategii de marekting pentru promovarea produselor agroalimentare
 • Comportamentul consumatorului

Șef lucrări dr. Ştefan VIZITEU

 • Management;
 • Management general;
 • Management strategic;
 • Sisteme de producţie agricolă;
 • Dezvoltare rurală.

Șef lucrări dr. Oana COCA

 • Analiză economico-financiară;
 • Analiza mediului de afaceri;
 • Economie rurală.

Lector dr. Elena PETREA

 • Limba franceză

Lector dr. Florin MURARIU

 • Educaţie fizică şi sport.

Lector dr. Eduard BOGHIŢĂ

 • Economie politică;
 • Economie rurală;
 • Estimaţiuni rurale.

Lector. dr. Elena VELESCU

 • Limba franceză;
 • Limba germană.

Lector dr. Roxana MIHALACHE

 • Limba engleză;
 • Limba italiană.

Asist. dr. Alina SÎRGHEA

 • Psihologia educației;
 • Pedagogie.

Asist. dr. Raluca Ștefania PELIN

 • Limba engleză;
 • Limba germană.

Asist. drd. Corneliu-Florin GORBAN

 • Educaţie fizică şi sport.