Specializarea MCS

Planuri de învățământ

Specializarea Managementul și Conservarea Solurilor |  Domeniul Agronomie

Anul II

Nr / No

Denumire disciplină

Subject

Sem I Sem II

Anul II / 2nd Year

DISCIPLINE OBLIGATORII / COMPULSORY COURSES
1 Managementul durabil al resurselor de sol
Sustainable management of soil resources
6
2 Sisteme conservative de lucrare a solului
Conservation tillage systems
7
3 Agricultura digitală
Digital agriculture
6  
4 Echipamente, teste chimico-fizice de teren şi laborator pentru diagnosticul stării de fertilitate a solurilor agricole
Equipments, chemical and physical field and laboratory tests for diagnosing the fertility status of agricultural soils
5
5 Conservarea terenurilor agricole prin lucrări de îmbunătăţirii funciare
Soil conservation using land reclamation systems
6
6 Practică şi cercetare de specialitate*
Practicum
30