Select Page

Departamentul de pregătire a personalului didactic

Departamentul de pregătire a personalului didactic Documente și structură  Formare iniţială şi continuă I. Formare inițială Formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică Regulament de organizare Metodologia-cadru de...

Abilitare

Abilitare Documente utile  Metodologie Metodologie privind organizarea şi desfăşurarea procesului de obţinere a atestatului de abilitare  Norme Norme privind elaborarea tezei de abilitare  Procedură Procedura privind susţinerea publică a tezelor de abilitare  Fişă...

Examen finalizare studii (licenţă şi disertaţie)

Examen finalizare studii (licenţă şi disertaţie) Examenul de licenţă/diplomă – iunie 2022 Tematică şi bibliografie Facultatea de Agricultură: specializarea Agricultură şi Montanologie specializarea Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi...

Departamentul Acte de studii

Departamentul Acte de studii Program de lucru cu publicul  Luni - Vineri: 9:00-12:00; 12:45-14:30 Contact Secretari acte de studii: Elena Liliana BEJENARUPaula Viorela GAFENCU Adresa: Str. Aleea M. Sadoveanu, nr. 3, IaşiTelefon: 0232...

Teze de doctorat

Teze de doctorat Teze de doctorat 2004 – 2021 2022 2022 NOIEMBRIE 2022 Roxana Georgiana MIHALACHE – 18 noiembrie Domeniu: Zootehnie Specializare: Tehnologia exploatării bovinelor şi cabalinelor Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Ioan GÎLCĂ Comisia de...

Şcoala Doctorală de Medicină Veterinară (SDMV)

Şcoala Doctorală de Medicină Veterinară (SDMV) Conducerea SDMV Director: Prof. dr. Gheorghe SAVUŢA Componenţa Consiliului SDMV: Prof. dr. Gheorghe SAVUŢA Prof. dr. Vasile VULPE Prof. dr. habil. Ionel Bogdan TAMBA (Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore...