Select Page

Cazare

Cazare online

Informaţii importante despre cazarea online

  • Studenţii Universităţii de Ştiinţele Vieţii “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi (USV Iaşi), care doresc cazare în unul din căminele Campusului “Agronomie”, pentru anul universitar 2023-2024, trebuie să depună cerere de cazare online, disponibilă pe platforma http://cazare.uaiasi.ro.
  • Platforma va fi deschisă în perioada 7 august 2023, ora 08:00 – 19 august 2023, ora 16:00.
  • Neînscrierea în platforma online atrage după sine pierderea locului de cazare în anul universitar 2023-2024.
  • Pentru a beneficia de un loc de cazare în Campusul USV Iași, studentul trebuie să aibă contract de studii / act adiţional la contractul de studii pentru anul universitar 2023-2024.
  • Pentru studenţii din anul II-VI, actele adiţionale la contractele de studii se vor încheia în perioada 14-17 septembrie 2023.
  • Cazarea efectivă se va realiza în perioada 14-17 septembrie 2023

Repartizarea studenţilor în căminele USV Iaşi

Perioada de cazare

Cazarea fizică a studenţilor se va efectua după următorul program:

  • anii I: 14 – 15 septembrie 2023, în intervalul orar 08:00 – 18:00;
  • anii II-VI: 16 – 17 septembrie 2023, în intervalul orar 08:00 – 18:00.