Select Page

Cazare

Cazare online

Informaţii importante despre cazarea online

  • Studenţii Universităţii de Ştiinţele Vieţii “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi (USV Iaşi), care doresc cazare în unul din căminele Campusului “Agronomie”, pentru anul universitar 2021-2022, trebuie să depună cerere de cazare online, disponibilă pe platforma http://cazare.uaiasi.ro.
  • Platforma va fi deschisă în perioada 2 august 2021, ora 12:00 – 20 august 2021, ora 16:00.
  • Neînscrierea în platforma online atrage după sine pierderea locului de cazare în anul universitar 2021-2022.
  • Pentru a beneficia de un loc de cazare în Campusul “Agronomie”, studentul trebuie să aibă contract de studii / act adiţional la contractul de studii pentru anul universitar 2021-2022.
  • Pentru studenţii din anul II-VI, actele adiţionale la contractele de studii se vor încheia în perioada 13-18 septembrie 2021.
  • Regulament de funcţionare a căminelor studenţeşti în anul universitar 2021/2022
  • Cazarea efectivă se va realiza între 16 şi 19 septembrie 2021

Repartizarea studenţilor în căminele USV iaşi pentru anul universitar 2021/2022 – etapa I

Norme privind decazarea

Informații utile

Perioada de cazare

Cazarea fizică a studenţilor se va efectua după următorul program:

  • anii I: 16 – 17 septembrie 2021 (08:00-18:00);
  • anii II-VI: 18 – 19 septembrie 2021 (08:00-18:00).

Studenţii care nu s-au cazat online în etapa I au posibilitatea să se cazeze în etapa a II-a, în perioada 20 – 22 septembrie 2021, pe bază de cerere.