Select Page

Festivalul Naţional Sportiv Studenţesc

Festivalul Naţional Sportiv Studenţesc “Fă Pasul spre Sport!”

Acest concurs sportiv este organizat de către USV Iaşi, în parteneriat cu alte universităţi din ţară.

 

Scopul activităţii

Scopul acestei activităţi este de a promova şi realiza un campionat, care să acopere o varietate cât mai mare de sporturi. Se urmăreşte creşterea gradului de participare activă a studenţilor la activităţi sportive cu caracter permanent, în interesul păstrării şi ridicării nivelului de sănătate fizică, mentală, emoţională, precum şi al ridicării nivelului de coeziune, integrare şi încredere socială.
De asemenea, vizăm îmbunătăţirea stării generale de sănătate a studenţilor, controlul indicilor de mortalitate prin promovarea mişcării şi a educaţiei fizice prin sport.

Descrierea activităţii

Proiectul cuprinde o competiţie sportivă între studenţii unor universităţi din ţară (Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi; Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti, Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi; Universitate “Al. I. Cuza” Iaşi, UMF Iaşi) şi elevi ai unor licee din zona Moldovei (Liceul “Dimitrie Cantemir” Iaşi, Liceul Tehnologic “Petru Poni” Iaşi, Liceul Tehnic de Electronică şi Telecomunicaţii “Gh. Mârzescu” Iaşi, Colegiul Tehnic “Gh. Asachi” Iaşi, Liceul “Vasile Lovinescu” Fălticeni, Liceul Tehnologic “Nicolae Iorga” Negreşti), care se va desfăşura la Baza Sportivă a USAMV Iaşi, pe teren cu gazon artificial şi nocturnă şi în sala de sport.

Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt studenţii participanţi la competiţia sportivă, care vor fi răsplătiţi pe măsura rezultatelor obţinute.
Beneficiarii indirecţi sunt studenţii care participă indirect la competiţie, prin sprijinul acordat echipelor favorite.

Localizare: Baza Sportivă a USAMV Iaşi

Fotbal băieţi

Desfăşurarea acţiunii:
Loc: Terenurile 1 şi 2 (gazon sintetic)
Participanţi: 8 echipe a câte 10 jucători

Volei mixt

Desfăşurarea acţiunii:
Loc: Sala de sport a USAMV Iaşi
Participanţi: 8 echipe a câte 9 jucători

Ediții