Select Page

Informații de interes public

1. Despre USV Iaşi

1.1. Legislaţie

Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Universităţii de Ştiinţele Vieţii “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi:

1.2. Conducerea Universităţii

Lista completă a persoanelor cu funcţii din conducere:

2. Informaţii de interes public

2.1. Solicitarea informaţiilor de interes public

2.2. Buletin informativ al informaţiilor de interes public

2.4. Bilanţuri contabile

 • Bilanţuri contabile semestriale

2.5. Achiziţii publice

 • Programul anual al achiziţiilor publice
 • Centralizator trimestrial al achiziţiilor publice
 • Contractele de achiziţii publice cu o valoare totală mai mare de 5000 EUR, inclusiv anexele acestora

2.6. Declaraţii de avere şi interese

2.7. Cereri/formulare tipizate, cu timp mediu estimativ de completare a lor

3. Avertizori de integritate
4. Contact

4.1. Date de contact:

4.2. Programul de funcţionare al instituţiei

Programul: de luni până vineri, între orele 7:30 şi 16:00

4.3. Relaţii cu presa

 • Persoană desemnată: Marilena Şchiopu (Departamentul de Promovare şi Imagine)
 • Date de contact: 0232 407.479, marilenas@uaiasi.ro 

4.4. Audienţe

Program de audienţe (în curs de actualizare)

 • Prof. univ. Dr. Gerard JITĂREANU – Rector
  Program:
 • Prof. univ. Dr. Costel SAMUIL – Prorector cu activitatea didactică
  Program:
 • Prof. univ. Dr. Liviu Dan MIRON – Prorector cu cercetarea ştiinţifică şi relaţiile internaţionale
  Program:
 • Prof. univ. Dr. Denis ȚOPA – Prorector cu dezvoltarea instituţională
  Program:
 • Prof. univ. Dr. Vasile STOLERU – Prorector cu activităţile sociale
  Program:
 • Prof. univ. Dr. Gavril ȘTEFAN – Prorector cu activitatea de finanţare şi relația cu mediul economic
  Program:
 • Prof. univ. Dr. Culiţă SÎRBU – Prorector cu asigurarea calităţii
  Program:
 • Prof. univ. Dr. Eugen ULEA – Director General Administrativ
  Program:
 • Mod de înscriere: prin telefon, la Prorectorat
  Date de contact: 0232 407.427

4.5. Petiţii

4.6. Numele şi prenumele funcţionarilor publici responsabili pentru accesul la informaţii de interes public, precum şi datele lor de contact