Select Page

Date de contact

Prof dr. Liviu-Dan MIRON

Prorector cu cercetarea ştiinţifică şi relaţiile internaţionale

Curriculum Vitae
Tel: 0232 407.413 |
Fax: 0232 260.650
liviu.miron@iuls.ro

Prof dr. Lucia Carmen TRINCĂ

Director al Departamentului de Cercetare

Curriculum Vitae
Tel: 0232 407.547 |
Fax: 0232 260.650
carmen.trinca@iuls.ro

Conf. dr. Iulian GABUR

Prodecan Facultatea de Agricultură

Curriculum Vitae
Tel: 0232 407.536 | Fax: 0232 260.650
iulian.gabur@iuls.ro

Conf. dr. Lucia Cintia COLIBABA

Prodecan Facultatea de Horticultură

Curriculum Vitae
Tel: 0232 407.440 |
Fax: 0232 260.650
cintia.colibaba@iuls.ro

Prof. dr. Răzvan Mihail RADU-RUSU

Prodecan Facultatea de Ingineria Resurselor Animale şi Alimentare

Curricum Vitae
Tel: 0232 407.454 |
Fax: 0232 267.504
razvan.radu@iuls.ro

Conf. Univ. dr. Dragoş ANIŢĂ

Prodecan Facultatea de Medicină Veterinară

Curricum Vitae
Tel: 0232 407.318 | Fax: 0232 407.318
dragos.anita@iuls.ro

Biolog dr. Ancuţa MORARIU

Secretar ştiinţific

Tel: 0232 407.396 | Fax: 0232 260.650
cercetare@iuls.ro

Referent Smaranda NĂSTASĂ

Secretar ştiinţific

Tel: 0232 407.396 | Fax: 0232 260.650
cercetare@iuls.ro