Select Page

Date de contact

Prof dr. Liviu-Dan MIRON

Prorector cu cercetarea ştiinţifică şi relaţiile internaţionale

Tel: 0232 407.413 | Fax: 0232 260.650
lmiron@uaiasi.ro

Prof dr. Lucia Carmen TRINCĂ

Director al Departamentului de Cercetare

Curriculum Vitae
Tel: 0232 407.547 |
Fax: 0232 260.650
lctrinca@uaiasi.ro

Conf. dr. Florin-Daniel LIPŞA

Prodecan Facultatea de Agricultură

Curriculum Vitae
Tel: 0232 407.526 | Fax: 0232 260.650
flipsa@uaiasi.ro

Conf. dr. Elena-Liliana CHELARIU

Prodecan Facultatea de Horticultură

Curriculum Vitae
Tel: 0232 407.534 |
Fax: 0232 260.650
julia@uaiasi.ro

Prof. dr. Constantin PASCAL

Prodecan Facultatea de Ingineria Resurselor Animale şi Alimentare

Curricum Vitae
Tel: 0232 407.593 |
Fax: 0232 267.504
pascalc61@yahoo.com

Conf. Univ. dr. Dragoş ANIŢĂ

Prodecan Facultatea de Medicină Veterinară

Curricum Vitae
Tel: 0232 407.318 | Fax: 0232 407.318
danita@uaiasi.ro

Biolog dr. Ancuţa MORARIU

Secretar ştiinţific

Tel: 0232 407.396 | Fax: 0232 260.650
dep_cercetare@uaiasi.ro

Referent Smaranda NĂSTASĂ

Secretar ştiinţific

Tel: 0232 407.396 | Fax: 0232 260.650
dep_cercetare@uaiasi.ro