Select Page
Concurs pentru acordarea gradaţiei de merit

Concurs pentru acordarea gradaţiei de merit

Concurs pentru acordarea gradaţiei de merit 2022 Documente  Regulament privind acordarea gradaţiei de merit în anul 2022  Fişă de autoevaluare pentru acordarea gradaţiei de merit 2021-2022, aprobată de Senatul USV Iaşi  Fişă de calcul pentru acordarea gradaţiei de...

Examen de promovare în cariera didactică

Examen de promovare în cariera didactică Legislaţie, metodologie, proceduri Metodologie privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în cariera didactică Norme cu privire la evaluarea şi notarea candidaţilor inscrişi pentru examenul de promovare în...

Invățământ la distanță

Invățământ la distanță Admitere învățământ la distanțăUniversitatea de Ştiinţele Vieţii “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi organizează concurs pentru învăţământul la distanţă (ID), ciclul de licenţă. Învăţământul la distanţă pentru toate formele şi...

Educație permanentă

Educație permanentă Programe de educaţie permanentă AGRICULTURĂ - Teme de educaţie permanentă AGRICULTURĂ – Teme de educaţie permanentă   Nr.crt. Titlul temei Responsabil temă 1. Managementul şi marketingul proiectelor şi plăţilor în agricultură Prof. dr. Elena...