Select Page

Anunțuri selecție doctoranzi

Anunțuri selecție doctoranzi Selecţie grup-ţintă în cadrul proiectului PROINVENT PREMIEREA MEMBRILOR – OCTOMBRIE 2023 Metodologia de premiere a rezultatelor ştiinţifice ale GT în cadrul proiectului cu titlul “Program pentru creşterea performanţei şi...
Concurs pentru acordarea gradaţiei de merit

Concurs pentru acordarea gradaţiei de merit

Concurs pentru acordarea gradaţiei de merit 2024 Documente  Regulament privind acordarea gradaţiei de merit în anul 2024  Fişă de autoevaluare pentru acordarea gradaţiei de merit 2024, aprobată de Senatul USV Iaşi  Fişă de calcul pentru acordarea gradaţiei de merit...

Examen de promovare în cariera didactică

Examen de promovare în cariera didactică Legislaţie, metodologie, proceduri Metodologie privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în cariera didactică Norme cu privire la evaluarea şi notarea candidaţilor inscrişi pentru examenul de promovare în...

Invățământ la distanță

Invățământ la distanță Admitere învățământ la distanțăUniversitatea de Ştiinţele Vieţii “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi organizează concurs pentru învăţământul la distanţă (ID), ciclul de licenţă. Învăţământul la distanţă pentru toate formele şi...