Select Page

Fundaţii, asociaţii non-profit

F.U.S.P.A.

Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene.
Răspunderea privind corectitudinea şi coerenţa informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web

MISIUNE

FUSPA este o organizatie non-profit si non-guvernamentala care se implica direct in sprijinirea intreprinzatorilor agricoli si in orientarea tinerilor absolventi ai invatamantului agricol.

FUSPA a luat fiinta in urma desfasurarii unui program PHARE pe parcursul anului 1998 care si-a propus realizarea unor ferme demonstrative si a unor grupuri de producatori.

Dupa finalizarea programului PHARE, in aria de influenta a Universitatii se Stiinte Agricole si Medicina Veterinara (USAMV) Iasi activitatea de consultanta si extensie a fost preluata de FUSPA, care, suplimentar, se implica in actiuni de dezvoltare rurala, protectia mediului, calitatea produselor etc.

COLECTIVUL FUSPA

Acitivitatea FUSPA este bazata pe profesionalism si calitatea serviciilor oferite de cadrele didactice ale USAMV Iasi si de alti specialisti competenti pe care FUSPA ii poate solicita in interesul beneficiarilor.

OBIECTIVELE FUSPA

 • Asigura finantare prin intermediul donatiilor, sprijinului guvernamental si non-guvernanental, subscriptiilor si altor surse permise de lege.
 • Acorda consultanta fermierilor, grupurilor de producatori si altor oraganizatii comerciale sau persoane cu activitate in domeniul agricol in toate problemele legate de productie si dezvoltarea afacerilor, in vederea imbunatatirii performantelor obtinute de acestia.
 • Acorda consultanta fermierilor, grupurilor de producatori si altor oraganizatii comerciale sau persoane cu activitate in domeniul agricol pentru dezvoltarea afacerilor si imbunatatirea competentelor in management, marketing, contabilitatea firmei si planificarea afacerilor, accesul la credite etc.
 • Intermediaza legaturi intre fermieri si alti operatori din cadrul sectorului agricol si furnizorii de consultanta din cadrul USAMV Iasi, precum si a altor institutii de invatamant, oficiilor de consultanta, institutelor de cercetari si consultanti privati.
 • Intermediaza legaturi intre fermieri si alti operatori din sectorul agricol si furnizorii de input-uri.
 • Intermediaza legaturi intre fermieri si alti operatori din sectorul agricol si cumparatorii de produse agricole, respectiv de servicii, iclusiv procesatori si comercianti interni si internationali.
 • Infiinteaza agentii care sa faciliteze livrarea produselor si a serviciilor in sectorul agricol.
 • Editeaza ziare, rapoarte, buletine informative, asigura servicii mass-media sau alte forme de difuzare a informatiei catre fermieri si alti operatori din sectorul agricol.
 • Organizeaza intalniri de lucru, seminarii, mese rotunde, conferinte, simpozioane etc., in scopul popularizarii rezultatelor relevante ale cercetarii si ale practicilor de productie si management agricol catre fermieri, grupuri de producatori si alti interprinzatori agricoli
 • Intreprinde actiuni oentru dezvoltarea socio-profesionala a producatorilor agricoli si pentru integrarea in agricultura a locuitorilor din mediul rural.
 • Intreprinde actiuni privind protectia mediului si, in acest scop se implica in activitatea producatorilor agricoli, militand pentru promovarea unei agriculturi durabile.
 • Urmareste calitatea produselor furnizate de intreprinzatorii agricoli in scopul protectiei consumatorilor si organizeaza instruiri in acest scop.

Fermieri – jud. Iasi

1. Ferme zootehnice

AF DUMITRASCU MARIN CATALIN
AF GALBAU S. BOGDAN IULIAN
AF BIZDIGA MARICICA
AF ZAUR A. LAURA
AF BORTAS D. STEFAN
AF SOFRAC D. RADUCU
AF TERCIU I. VASILE
AF RIMBU VASILE-VALERIAN
AF PLUMBU T. MIHAI
AF BUZATU I. ELISABETA
AF BOGDAN BUZATU
AF TERCIU I. IOAN
AF TERCIU V. GABRIEL
AF PLESCAN CONSTANTIN
AF TOPITA CONSTANTIN DAN
AF UNTU MIRCEA FLORIN
AF UNTU VASILE
AF VOLCENSCHI ELENA
AF MUNTEANU VIORICA
AF NECULA VASILE
AF SARGHE M. ALINA-MARIA
AF NECULAES L. FABIAN CRISTIAN
PFA CARP I PETRU IOAN 

2. Ferme vegetale

PREDA GH. IOAN AF
AF ZAPODEANU ANTON
AF VASILIU IONEL
AF AMARANDEI SILVIU
AF COTOFANU C. CONSTANTIN VALENTIN
AF CHISCAREANU CONSTANTIN
AF CORLAT N. PETRU
AF RAICU CONSTANTIN
AF PANA V PETRE
AF NICURIUC D. IONEL
AF VRABIE I. STELIAN
AF PETRESCU M FLORIN-RICARD
AF CHIRILA DUMITRU
PFA MUNTEANU ALEXANDRU
AF DRAGAN VASILICA
PFA CADAR IOAN
PFA BORTAS I MIREL
PFA MITESCU LENUTA
PFA FLORICI DANUT

 

Ferme pomicole si viticole

PFA ZANOSCHI IOAN
PF NASTASE I EUGENIA
PFA CADAR IOAN

 

Fermieri – Republica Moldova

BUDEANU DORIN – Ungheni
PATRASCU MIHAIL – Ungheni
BURUIANA NICOLAI – Ungheni
VLADEI ION – Ungheni
VIZITIU PETRU – Ungheni
CIOCAN ION – Ungheni
OJOG CONSTANTIN – Ungheni
BARGAN ALEXANDRU – Ungheni
BRINZA ALEXANDRU – Ungheni
STOICA IURIE – Ungheni
STOICA VALENTIN – Ungheni
HUTANU MARIAN – Ungheni

ACTIVITATEA

FINANTATORUL

PERIOADA

PARTENERI

Înfiinţarea a 5 ferme demonstrative si a unor grupuri de producători în judeţul Iaşi

Programul Phare

Oct 1997 – Dec. 1998

AHT Internationa GmbH Germania

Reabilitarea artizanatului şi a îndeletnicirilor antrepreneuriale în mediul rural.

Programul Leonardo da Vinci

Ian 2000 – iulie 2001

OTS -Danemarca
FENPA-Spania
LEPAA- Finlanda
AR KA-Grecia

Promovarea oenoturismului în România

Programul Leonardo da Vinci

Ian 2000 – iulie 2001

Organizaţii din Italia, Spania, Grecia, Portugalia, Grecia şi Ungaria

Cursuri de zootehnie

Program Phare

Mai 2002

Consiliul Judeţean Iaşi

Promovarea Programului SAPARD în Regiunea Nord-Est

Phare 2000

2002

Agenţia SAPARD

Promovarea Uniunii Europene prin crearea unui Centru de Promovare Europeană la Iaşi cu 7 puncte de informare

Phare Europa

2003

Consiliul Judeţean Iaşi

Cursuri de cultivare a plantelor medicinale si a legumelor

Guvernul Marii Britanii

Feb. 2003

Pro Agricultura

Promovarea oportunităţilor de finanţare pentru tineri

Fără finanţare

0ct. – Dec. 2003

Fără partener

Promovarea Fondului de Garantare a Creditului Rural in Reginea 1 – Nord-Est

Contract cuFGCR Romania

2004-2005

Fara parteneri

Cursuri de Finanţare Europeana, Management şi Tehnologii legumicole

RICOOP

0ct 2003 – Ian. 2004

Liceul Agricol Podu Iloaiei

Instruirea unui numar de 240 beneficiari si potentiali beneficiari ai Programelor SAPARD si FEADR in domeniul zootehniei si productiei vegetale si realizarea unor module de cursuri

Programul SAPARD – M 4.1

Mai – Noiembrie 2007

Contract cu WYG – International

Implementarea unui proiect si instruirea unui numar de peste 50 cursanti in domeniul Agriculturii ecologice si realizarea unui modul de curs

Programul PHARE CBC 2004

Mai- Octombrie 2007

Fara parteneri

Implementarea unui proiect cu titlul – Produse alimentare traditionale – oportunitate de dezvoltare pentru zona transfrontaliera.
Instruirea si informarea unui numar de peste 200 cursnati si realizarea unui CD-ROM

Programul PHARE CBC 2004-2006

In derulare pana in Decembrie 2008

USAMV Iasi
FEDEI Iasi
OJCA Iasi
OJCA Vaslui
DADR Iasi
CIP Ungheni
Europa Visage-Ungheni

Centru de promovare a bunelor practici în agricultura ecologică în regiunea transfrontalieră Iasi – Ungheni

Publicaţii FUSPA

Tehnologii de agricultură ecologică
Costel SAMUIL, Iaşi, 2007
(clic pentru a deschide în format PDF)

Pro Med Vita

Asociația pentru Protecția Mediului și Promovarea Calității Vieții

Presedinte: conf. dr Geta PAVEL
Adresa: Aleea Mihail Sadoveanu nr. 8, 700489, Iasi
GSM: 0040 723 481977
Fax: 0040 232 215113
E-mail: gpavel@uaiasi.ro