Select Page

ISFRADA

Prezentare generală ISFRADA

Recrutare şi formare de cadre

ISFRADA este un program de formare în dezvoltare rurală, producţie industrială agroalimentară şi agrobusiness, pentru ţările din Europa de Est, Orientală şi Centrală, pentru noile state membre ale UE şi cele în curs de aderare.

Politica în materie de resurse umane dezvoltată de către întreprinderile franceze şi în general de către întreprinderile Uniunii Europene instalate în aceste ţări este de a crea echipe puternice formate din tinere cadre locale. Aceşti tineri trebuie să fie pregătiţi în vederea punerii în practică a unei politici agricloe şi agroalimentare, având ca obiectiv principal respectarea normelor europene în materie de securitate agroalimentară şi de mediu.

 

Membrii fondatori

Institutul Superior Franco-Român Agroalimentar şi de Dezvoltare Agricolă – ISFRADA, creat în anul 2000 şi reorganizat în anul 2012 de către Institutul Superior de Agricultură Lille – Franţa, Universitatea de ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Iaşi – România şi Universitatea de ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Bucureşti – România oferă răspunsul la aceste probleme.

Din 2001 ISFRADA a recrutat şi format 104 cadre locale pentru întreprinderi agricole şi agroalimentare din România, Bulgaria, Serbia, Republica Moldova şi Ucraina.

O propunere adresată întreprinderilor

ISFRADA propune întreprinderilor franceze, întreprinderilor din UE instalate în ţările din Europa de Est, Orientală şi Centrală, precum şi întreprinderilor locale, în urma unui proces de selecţie, programe de formare iniţială pentru specializarea tinerelor cadre, în conformitate cu politica comunitară, în agricultură şi agroalimentar.

 

Obiectivele ISFRADA

 • Formarea de cadre tinere destinate întreprinderilor agricole şi agroalimentare în ţările din Europa de Est, Orientală şi Centrală;
 • Formarea de formatori, consilieri agricoli în dezvoltare agricolă şi rurală, care vor lucra cu Ministerele Agriculturii din ţările respective, precum şi cu structurile lor din teritoriu.

 

Formare postuniversitară

ISFRADA a pus la punct două formări specializate la alegere:

 1. Dezvoltare Agricola si Rurală
  La sfârşitul acestui program, studentul va fi capabil să asigure conducerea şi gestiunea unei exploataţii agricole. El îşi va însuşi cunoştinţe despre modul de producţie, calitate, specificitatea produsului, mediu, sociologia mediului rural, etc.
 1. Producţie Agroalimentară
  Acest program este conceput într-o viziune profesionalizantă. Studentul este plasat în centrul uzinei agroalimentare şi a producţiei industriale. El se află 9 luni în întreprindere, ceea ce îi permite cunoaşterea directă a producţiei industriale, precum şi asumarea responsabilităţilor legate de procesul industrial. Studentul are ocazia să aprofundeze, prin intermediul învăţământului la distanţă, toate aspectele legate de materiile prime utilizate, operaţiuni unitare în industria agroalimentară, gestiunea şi controlul producţiei.

 

Alegerea candidatului

ISFRADA realizează o preselectie a studenţilor (candidaţii trebuie sa aibă minim 4 ani de studii universitare, profil agricol, agroalimentar) ce vor urma cursurile. Aceasta prima etapa a selecţiei se desfăşoară cu sprijinul partenariatului universitar stabilit din 2001, de ISA Lille şi USAMV Iaşi, la care s-a adăugat USAMV Bucureşti în 2012, cu universităţile de profil agricol, agroalimentar din ţările partenere.

În cursul etapei de preselecţie se va ţine cont de criteriile academice, motivaţie, nivelul de cunoştinţe in limba franceză şi nu în ultimul rând de personalitea candidatului. Se va ţine cont, pe lingă propriile critere academice, de profilul de post solicitat de întreprindere. Juriul va propune întreprinderii mai mulţi candidaţi, alegerea finala aparţinând întreprinderii. întreprinderea poate de asemenea prezenta studentul sau studenţii pe care ar dori să-i formeze in cadrul uneia dintre cele trei specializări propuse.

 

O convenţie, veritabil angament reciproc

Ciclul de formare profesionalizantă, care are o durată de 3 semestre, se realizează de către ISFRADA pe baza unei finanţări din partea întreprinderii. Între ISFRADA, întreprindere şi student se semnează o convenţie tripartită, care are drept scop fidelizarea studentului faţă de întreprinderea care i-a finanţat studiile.

 

Durata studiilor

12 luni: septembrie – septembrie

Modul I / Trunchi comun: septembrie – decembrie
Locul de formare – USAMV Iaşi / USAMV Bucureşti

Modul II / Specializări: ianuarie – aprilie
Locul de formare – ISA Lille, Franţa

Modul III / Stagiu practic şi Examenul de sfârşit de studii: mai – august
În întreprindere, în Franţa, în ţara de origine sau în străinătate.

 

Limba de studiu

Limba de studiu este limba franceză.

Întregul ciclu de formare este realizat de către cadrele didactice de la ISA Lille. Cele trei module se termină prin susţinerea în România a Memoriului de sfârşit de studii, în vederea obţinerii diplomei de “Mastère spécialisé” validată de către “Conférence des Grandes Ecoles” Franţa şi a certificatului de absolvire eliberat de către USAMV Iaşi / USAMV Bucureşti.

Condiții de admitere

Formular de înscriere

Candidaţii admisi după prima selecţie a dosarelor vor fi convocaţi la o a doua etapă a selecţiei prin Secretariatul ISFRADA al USAMV Bucureşti.

La începerea anului universitar studentii declarati admişi trebuie să depună documentele de studii în original la Secretariatul ISFRADA.

Profilul candidatului

Limita de vârstă: 35 ani.
Studii: absolvent al unei universităţi de stiinţe agricole şi medicină veterinară sau al unei facultăti de chimie agroalimentară, economie agrară sau biotehnologie alimentară.
IMPORTANT: Cunoaşterea limbii franceze este prioritară!

Acte necesare înscrierii

 • certificat de nastere – copie legalizata;
 • certificat de căsătorie – copie legalizată;
 • diploma de bacalaureat – copie legalizată;
 • diploma de licenţă şi foaia matricolă (pentru absolvenţii seriilor anterioare) – copii legalizate;
 • adeverinţa de student şi foaie matricolă partială (pentru promoţia anului curent);
 • alte diplome sau atestate de pregătire profesională – copii;
 • permis de conducere – copie;
 • carte de identitate/buletin de identitate – copie;
 • copie dupa atestatele de studiu al limbii franceze/engleze;
 • CV in limba română şi franceză;
 • scrisoare de intenţie – in limba romană şi franceză;
 • copie dupa chitanta de depunere a taxei de înscriere;
  Taxa de înscriere in valoare de 15 € sau echivalentul în lei se va depune în contul ISFRADA la:

  BRD Groupe Societe Generale,
  B-dul Ion Mihalache nr. 1-7, 011171, Bucuresti
  Nr cont: RO87BRDE450SV00933404500

Selecţia candidaţilor

ISFRADA procedează la o preselecţie a candidaţilor (absolvenţi ai unei facultăţi de profil agricol, horticol, zootehnic, veterinar, biotehnologic, economic sau agroalimentar).

Comisia de selecţie va tine cont, pe lângă propriile criterii, de profilul dorit de întreprindere.

Comisia de selecţie propune intreprinderii mai multi candidaţi.

Intreprinderii îi revine rolul principal în alegerea candidatului.
Formarea profesională se realizează cu finanţare din partea intreprinderii.

Criterii de selecţie:

 • criterii academice;
 • motivaţie;
 • personalitatea candidatului;
 • nivelul de cunoaştere a limbii franceze.
APPEL À CANDIDATURE 2015 – 2016

Entreprise: VIEILAGRICOLA
Poste à pourvoir: deux postes de Responsable Agronomique et Technique, H/F (23-35 ans), en Roumanie
Détails (.pdf)

Entreprise: Entreprise agricole française
Poste à pourvoir: Responsable Agronomique, H/F (23-35 ans), en Roumanie
Détails (.pdf)

Entreprise: EXPUR (AVRIL, France)
Poste à pourvoir: Ingénieur Automatique, en Roumanie
Détails (.pdf)

Entreprise: Le Groupe Caussade Semences
Poste à pourvoir: Ingénieur Agronome RetD, en Roumanie
Détails (.pdf)

Entreprise: AGRICESEM SRL – Filiale d’AXEREAL France
Poste à pourvoir: Technico-commercial/Agronome, en Roumanie
Détails (.pdf)

Entreprise: Le Groupe ISAGRI
Poste à pourvoir: deux jeunes collaborateurs roumains, Commerciaux (24-28 ans, limite d’âge 35 ans), en Roumanie
Détails (.pdf)

Pagina studentului ISFRADA

La inceperea anului universitar studenţii declaraţi admişi trebuie să depună documentele de studii şi de stare civilă, atat in copii legalizate, cat şi în original, la Secretariatul ISFRADA.

Acte necesare înscrierii

Pentru USAMV Iaşi

 • certificat de naştere – copie legalizată;
 • certificat de casatorie (pentru persoanele care şi-au schimbat numele)- copie legalizată;
 • diplomă de bacalaureat – copie legalizata;
 • diplomă de licenţă şi foaia matricolă – copii legalizate;
 • alte diplome sau atestate de pregatire profesională – copii;
 • permis de conducere – copie;
 • paşaport – copie;
 • carte de identitate/buletin de identitate – copie;
 • copie după atestatele de studiu al limbii franceze/engleze;
 • CV in limba romană şi franceză;
 • scrisoare de intenţie – în limba romană şi franceză;
 • 6 fotografii color 3/4.

Pentru ISA Lille

 • Certificat de naştere – copie tradusa in franceza şi legalizată;
 • Certificat de căsătorie (pentru pesoanele care şi-au schimbat numele) – copie tradusă în franceză şi legalizată;
 • Diploma de licenţă si Foaia matricolă – copie tradusă în franceză şi legalizată;
 • Permis de conducere – copie tradusă în franceză;
 • 8 fotografii color 3/4.

Studenţii trebuie să-şi deschidă la BRD Groupe Société Générale două conturi cu card de gestionare (unul în Lei şi altul in EURO), prin care se vor gestiona bursele.

Contribuţia financiară a studentului pe întreaga perioadă a şcolarizării este de 500 €.

PARTENERI ISFRADA

În România, Republica Moldova, Bulgaria, Serbia, Ucraina întreprinderile partenere ale ISFRADA sunt:

 • Agenţiile de Consultanţă Agricolă din Romania, Bulgaria şi Republica Moldova (Ministerul Agriculturii din România, Bulgaria şi Republica Moldova);
 • Universitaţile de Stiinţe Agricole si Medicină Veterinară din ţările de Est:

Bulgaria:
Universitatea Agricola Plovdiv;
Universitatea de Ştiinţe Agroalimentare Plovdiv;
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Silvicultură Sofia.

Polonia:
Universiatea Agronomica Lublin;
Academia Rolnicza Poznan;
Academia Technico-rolnicza Bydgoszcz;
Technical University of Lodz.

Romania:
Universitatile de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din: Iasi, Bucuresti, Cluj-Napoca;
Universitatea “Ovidius” Constanţa;
Universitatea “Dunărea de Jos” Galaţi;

Republica Moldova:
Universitatea de Ştiinţe Tehnice – Facultatea de Tehnologie Agroalimentara Chişinau.

Slovacia:
Vysoka Skola Pol nohospodarskaia, Nitra.

Slovenia:
Universitatea din Ljubliana;
Universitatea din Maribor.

Cehia:
Mendel Universitz of Agriculture and Forestry, Brno;
Czech Agriculture University, Praga;
Universitatea de Chimie Industrială – Facultatea de Tehnologie Agroalimentară, Praga.

Date de contact

USV Iaşi

Aleea Mihail Sadoveanu, nr. 3, 700490, Iasi
Telefon: +40 232 407.500
Fax: +40 232 407.367
E-mail: bri@uaiasi.ro

Secretariat România: Şef lucr. dr. Daniela Burghilă
Telefon: +40 788 014.935
Fax: +40 21 318.30.75
E-mail: dburghila@gmail.com

Secretariat Franţa: Véronique Buniowski
Tel: (33) 03 2838 46 13
Fax:(33) 03 28 38 48 47
E-mail: v.buniowski@isa-lille.fr

USAMV Bucureşti

B-dul Mărăşti, nr. 59, sector 1, 01146, Bucureşti
Facultatea de Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului
Telefon: +40 788 014.935
Fax: +40 21 318.30.75
E-mail: dburghila@gmail.com

Director: Dr. Irina Guihard
E-mail: i.guihard@isa-lille.fr

Responsabil: Prof. univ. dr. Gheorghe Savuţa
Tel/Fax: +40 232 407367, Tel : +40 232 407 500
E-mail: bri@uaiasi.ro sau epirovet@yahoo.com