Select Page

Centrul de Vizualizare Avansată – 3D

Laboratorul de Tele-Prezenţă

Oferă un mediu inovativ pentru instruirea avansată la distanţă şi interacţiune umană, ce implică contact cognitiv si vizual direct, permiţând o colaborare mai eficientă între idei, educaţie şi descoperiri.

Laboratorul de Educaţie Imersivă

Oferă un mediu CAVE, de imersie/implicare virtuală într-un proces sau fenomen, pentru a creea o experienţă reală a învăţării prin practică.

Laboratorul de Experienţă şi Cercetare

Oferă o metodă incitantă şi inovativă pentru transferul de cunoştinţe, astfel încât audienţa să poată descoperi noi idei şi concepte prin “edutainment” (Educaţie şi diverstiment).

Laboratorul de Instruire Vizuală

Oferă un mediu de instruire stimulant şi incitant, prin care studenţii şi profesorii îşi pot comunica, virtual şi vizual, ideile şi descoperirile.

Laboratorul de Dezvoltare

Oferă conţinutul 3D al dezvoltării ciclului de viaţă intr-un proces sau fenomen, pentru a susţine iniţiativele educaţionale la distanţă şi cele bazate pe simulări, pentru dezvoltarea economică a forţei de muncă.