Select Page

Senatul Universității

Membrii Senatului (2020 – 2024)

Cadre didactice

Prof. univ. dr. Vasile VÎNTU – Preşedinte Senat
Prof. univ. dr. Lucia DRAGHIA – Vicepreşedinte

Prof. univ. dr. Stejărel BREZULEANU
Prof. univ. dr. Daniel BUCUR
Prof. univ. dr. Şteofil CREANGĂ
Prof. univ. dr. Constantin PASCAL
Prof. univ. dr. Gheorghe SOLCAN
Prof. univ. dr. Gavril ŞTEFAN
Prof. univ. dr. Mihai TĂLMACIU
Prof. univ. dr. Lucia-Carmen TRINCĂ
Prof. univ. dr. Marius-Giorgi USTUROI

Prof. univ. dr. Vasile VULPE
Prof. univ. dr. Culiţă SÎRBU
Conf. univ. dr. Cătălin CARP-CĂRARE
Conf. univ. dr. Elena Liliana CHELARIU
Conf. univ. dr. Gabriela IGNAT
Conf. univ. dr. Aurelian Sorin PAŞCA
Conf. univ. dr. Geta PAVEL
Conf. univ. dr. Lucian RĂUS
Conf. univ. dr. Daniel SIMEANU
Conf. univ. dr. Florin Daniel LIPŞA
Conf. univ. dr. Petru Marian CÂRLESCU
Şef lucr.dr. Mihaela Claudia SPĂTARU
Şef lucr. dr. Ciprian CHIRUŢĂ

Studenţi

Stud. Vlăduţ LĂCĂTUŞU – Horticultură – anul III
Stud. Smaranda STĂNOAIE – Zootehnie – anul III, CEPA
Stud. Valentina Adriana TRANDAF – Medicină Veterinară – anul IV
Stud. Mariana MARIAN – Medicină Veterinară – anul V
Drd. Elena PATROLEA – anul II

Comisiile Permanente ale Senatului

Activitate didactică și asigurarea calității

Prof. univ. dr. Gheorghe SOLCAN – Președinte
Prof. univ. dr. Mihai TĂLMACIU – Vicepreședinte

Prof. univ. dr. Stejărel BREZULEANU
Prof. univ. dr. Daniel BUCUR
Prof. univ. dr. Lucia DRAGHIA
Prof. univ. dr. Gavril ŞTEFAN
Prof. univ. dr. Marius-Giorgi USTUROI
Conf. univ. dr. Aurelian Sorin PAŞCA
Conf. univ. dr. Geta PAVEL
Conf. univ. dr. Daniel SIMEANU
Șef lucr. dr. Mihaela Claudia SPĂTARU
Stud. Ilie NISTOR – Agricultură, anul III
Stud. Andrei Vlăduţ POGHIRC – Agricultură – I- master
Stud. Smaranda STĂNOAIE – Zootehnie – anul II – CEPA
Stud. Valentina Adriana TRANDAF – Medicină Veterinară – anul III

Cercetare științifică și relații internaționale

Prof. univ. dr. Constantin PASCAL – Președinte
Prof. univ. dr. Daniel BUCUR – Vicepreședinte

Prof. univ. dr. Şteofil CREANGĂ
Prof. univ. dr. Gheorghe SOLCAN
Prof. univ. dr. Vasile VULPE
Conf. univ. dr. Elena Liliana CHELARIU
Conf. univ. dr. Lucian RĂUS
Stud. Ana Maria BARNA – Agricultură III – IEA
Stud. Andrei Vlăduţ POGHIRC – Agricultură – I- master
Stud. Andrei ŞERBESCU – Zootehnie – anul I- MCSA- master
Drd. Elena PATROLEA – anul I

 

Patrimoniu, dezvoltare instituțională și relații cu mediul de afaceri

Prof. univ. dr. Marius-Giorgi USTUROI – Președinte
Conf. univ. dr. Aurelian Sorin PAŞCA – Vicepreședinte

Prof. univ. dr. Gavril ŞTEFAN
Prof. univ. dr. Mihai TĂLMACIU
Prof. univ. dr. Lucia-Carmen TRINCĂ
Prof. univ. dr. Vasile VULPE
Conf. univ. dr. Cătălin CARP-CĂRARE
Conf. univ. dr. Gabriela IGNAT
Conf. univ. dr. Lucian RĂUS
Stud. Vlăduţ LĂCĂTUŞU – Horticultură – anul II
Stud. Valentina Adriana TRANDAF – Medicină Veterinară – anul III
Drd. Elena PATROLEA – anul I

Activități social-studențești, și extracurriculare

Conf. univ. dr. Gabriela IGNAT – Președinte
Conf. univ. dr. Daniel SIMEANU – Vicepreședinte

Conf. univ. dr. Cătălin CARP-CĂRARE
Conf. univ. dr. Elena Liliana CHELARIU
Şef lucr. dr. Ciprian CHIRUŢĂ
Stud. Ilie NISTOR – Agricultură, anul III
Stud. Ana Maria BARNA – Agricultură III – IEA
Stud. Andrei ŞERBESCU – Zootehnie – anul I- MCSA- master
Stud. Smaranda STĂNOAIE – Zootehnie – anul II – CEPA
Stud. Mariana MARIAN – Medicină Veterinară – anul IV

Hotărâri, regulamente, etică universitară, titluri onorifice și distincții

Prof. univ. dr. Lucia DRAGHIA – Președinte
Conf. univ. dr. Geta PAVEL – Vicepreședinte

Prof. univ. dr. Stejărel BREZULEANU
Prof. univ. dr. Şteofil CREANGĂ
Prof. univ. dr. Constantin PASCAL
Prof. univ. dr. Lucia-Carmen TRINCĂ
Șef lucr. dr. Mihaela Claudia SPĂTARU
Şef lucr. dr. Ciprian CHIRUŢĂ
Stud. Vlăduţ LĂCĂTUŞU – Horticultură – anul II
Stud. Mariana MARIAN – Medicină Veterinară – anul IV

Regulament de organizare şi funcţionare a Senatului USV Iaşi

Hotărâri ale Senatului USV Iaşi

Istoric (Hotărâri din anii anteriori)