Select Page

Senatul Universității

Membrii Senatului (2020 – 2024)

Cadre didactice

Prof. univ. dr. Vasile VÎNTU – Preşedinte Senat
Prof. univ. dr. Lucia DRAGHIA – Vicepreşedinte

Prof. univ. dr. Stejărel BREZULEANU
Prof. univ. dr. Daniel BUCUR
Prof. univ. dr. Şteofil CREANGĂ
Prof. univ. dr. Constantin PASCAL
Prof. univ. dr. Gheorghe SOLCAN
Prof. univ. dr. Gavril ŞTEFAN
Prof. univ. dr. Mihai TĂLMACIU
Prof. univ. dr. Lucia-Carmen TRINCĂ
Prof. univ. dr. Marius-Giorgi USTUROI

Prof. univ. dr. Vasile VULPE
Prof. univ. dr. Culiţă SÎRBU
Prof. univ. dr. Daniel SIMEANU
Prof. univ. dr. Florin Daniel LIPŞA
Prof. univ. dr. Aurelian Sorin PAŞCA
Conf. univ. dr. Cătălin CARP-CĂRARE
Conf. univ. dr. Elena Liliana CHELARIU
Conf. univ. dr. Gabriela IGNAT
Conf. univ. dr. Geta PAVEL
Conf. univ. dr. Lucian RĂUS
Conf. univ. dr. Petru Marian CÂRLESCU
Conf. dr. Mihaela Claudia SPATARU
Şef lucr. dr. Ciprian CHIRUŢĂ

Studenţi

Stud. Marius-Iustin ROMAN – Agricultură, anul IV
Stud. Cristina-Vasilica HUCI – IMAA IV

Comisiile Permanente ale Senatului

Activitate didactică și asigurarea calității

Prof. univ. dr. Gheorghe SOLCAN – Președinte
Prof. univ. dr. Mihai TĂLMACIU – Vicepreședinte

Prof. univ. dr. Stejărel BREZULEANU
Prof. univ. dr. Daniel BUCUR
Prof. univ. dr. Lucia DRAGHIA
Prof. univ. dr. Gavril ŞTEFAN
Prof. univ. dr. Marius-Giorgi USTUROI
Prof. univ. dr. Daniel SIMEANU
Prof. univ. dr. Aurelian Sorin PAŞCA
Conf. univ. dr. Geta PAVEL
Conf. univ. dr. Mihaela Claudia SPATARU
Stud. Marius-Iustin ROMAN – Agricultură, anul IV

Cercetare științifică și relații internaționale

Prof. univ. dr. Constantin PASCAL – Președinte
Prof. univ. dr. Daniel BUCUR – Vicepreședinte

Prof. univ. dr. Şteofil CREANGĂ
Prof. univ. dr. Gheorghe SOLCAN
Prof. univ. dr. Vasile VULPE
Conf. univ. dr. Elena Liliana CHELARIU
Conf. univ. dr. Lucian RĂUS
Stud. Cristina-Vasilica HUCI – IMAA IV

 

Patrimoniu, dezvoltare instituțională și relații cu mediul de afaceri

Prof. univ. dr. Marius-Giorgi USTUROI – Președinte
Conf. univ. dr. Aurelian Sorin PAŞCA – Vicepreședinte

Prof. univ. dr. Gavril ŞTEFAN
Prof. univ. dr. Mihai TĂLMACIU
Prof. univ. dr. Lucia-Carmen TRINCĂ
Prof. univ. dr. Vasile VULPE
Conf. univ. dr. Cătălin CARP-CĂRARE
Prof. univ. dr. Gabriela IGNAT
Conf. univ. dr. Lucian RĂUS

Activități social-studențești, și extracurriculare

Prof. univ. dr. Gabriela IGNAT – Președinte
Prof. univ. dr. Daniel SIMEANU – Vicepreședinte

Conf. univ. dr. Cătălin CARP-CĂRARE
Conf. univ. dr. Elena Liliana CHELARIU
Şef lucr. dr. Ciprian CHIRUŢĂ
Stud. Marius-Iustin ROMAN – Agricultură, anul IV

Hotărâri, regulamente, etică universitară, titluri onorifice și distincții

Prof. univ. dr. Lucia DRAGHIA – Președinte
Conf. univ. dr. Geta PAVEL – Vicepreședinte

Prof. univ. dr. Stejărel BREZULEANU
Prof. univ. dr. Şteofil CREANGĂ
Prof. univ. dr. Constantin PASCAL
Prof. univ. dr. Lucia-Carmen TRINCĂ
Conf. dr. Mihaela Claudia SPATARU
Şef lucr. dr. Ciprian CHIRUŢĂ

Regulament de organizare şi funcţionare a Senatului USV Iaşi

Hotărâri ale Senatului USV Iaşi

2023

2022

Istoric (Hotărâri din anii anteriori)

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012