Select Page

Organizații studențești

Liga Studenților Agronomi şi Veterinari

Statutul Ligii Studenților Agronomi şi Veterinari

Statutul Ligii Studenților Agronomi şi Veterinari

 

Capitolul I. Liga Studentilor

Art. 1. Liga Studentilor – Universitatea de Stiinte Agricole si de Medicina Veterinara “Ion Ionescu de la Brad ” Iasi (denumita in continuare “liga” sau prescurtat LSUSAMV) este o organizatie studenteasca democratica, indepedenta, nepartizana, cu activitate civica.

Art. 2. LSUSAMV isi propune sa continue traditia democratica a studentiei romane, a spiritului universitar romanesc si universal

 

Capitolul II. Principiile LSUSAMV

Art. 3. Principiul Libertatii, concretizat in libera circulatie a persoanelor si informatiilor, libertatea de asociere, libertatea cuvantului, libertatea obtiunii politice si religioase.

Art. 4. Principiul Democratiei, concretizat in sprijinirea institutiilor democratice, a formelor specifice statului de drept, asigurarea dreptului de a participa la conducerea institutiilor de invatamant superior si a societatii, a dreptului de a protesta prin mijloace democratice.

Art. 5. Pricipiul Competentei prin care selectia in orice activitate sa fie facuta excusuiv in functie de aptitudini, pregatire profesionala si conduita morala.

Art. 6. Principiul Legelitatii care exprima necesiatea desfasurarii vietii societatii in comformitate cu legile tarii si Declaratiei Universale a Drepturilor Omului.

Art. 7. Principiul non-partizanatului care presupune nealinierea la nici o ideologie si politica de partid, pastrarea unei atitudini civice responsabile, sustinand pluralitatea de optiuni ideologice si politice.

Art. 8. Principiul non-violentei care se concretizeaza in refuzul si condamnarea atitudinii violente, promovarea consecventa a dialogului oricare ar fi natura disputei sau litigiului.

Art. 9. Principiile de mai sus nu pot fi eliminate din statul LSUSAMV. Eliminarea lor duce la alterarea caracteristicilor fundamentale ale Ligii si atrage dupa sine schimbarea felului organizatiei si a denumirii sale.

 

Capitolul III. Activitatea LSUSAMV

Art. 10. Activitatea Ligii se desfasoara pe baza prezentului statut, a programelor si regulamentelor de ordine interioara adoptate de Conferinta Generala sau Colegiul Director.

Art. 11. LSUSAMV apara, promoveaza si reprezinta interesele membrilor sai atat in cadrul vietii universitare cat si in contextul vietii societatii romanesti.

Art. 12. LSUSAMV acrediteaza reprezentantii studentilor in Consiliile facultatilor si Senatului Universitatii de Stiinte Agricole si de Medicina Veterinara “Ion Ionescu de la Brad” – Iasi, si urmareste reprezentarea corecta, eficienta si activitatea acestora.

Art. 13. Liga desfasoara activitati cu caracter profesional, social, cultural educativ, economic si de angajare civica.

Art. 14. Pentru realizarea scopurilor sale, LSUSAMV, poate folosi petitia, negocierea, demonstratia, mitingul si greva.

Art. 15. LSUSAMV poate sa sustina prin mijloace statutare revendicarile democratice ale altor organizatii sau persoane si sa ia atitudine inpotriva incalcarii drepturilor omului si a normelor social-politice democratice.

 

Capitolul IV. Componenta LSUSAMV

SECTIUNEA A – Membrii

Art. 16. In componenta LSUSAMV intra urmatoarele categorii de membri:
a) membrii;
b) membrii seniori;
c) membrii aspiranti;
d) membrii de onoare.

Art. 17. Membrii pot fi studentii Universitatii de Stiinte Agricole si de Medicina Veterinara “Ion Ionescu de la Brad” – Iasi, indiferent de sex, rasa, mationalitate, convingeri politice si confesiuni religioase, care recunosc si aplica prezentul statut.

Art. 18. In cazul in care in alte institute de invatamant superior nu exista conditii necesare pentru infiintarea unei organizatii similare, studentii institutelor respective se pot afilia la LSUSAMV.

Art. 19. Calitatea de membru nu este formala, ea presupune implicarea in activitatea Ligii. Ea se obtine la cerere prin luarea la cumostinta a statutuilui si semnarea adeziunii si se pastreaza pkrin participarea angajata si consecventa la activitatile LSUSAMV.

Art. 20. Calitatea de membru al LSUSAMV este incompatibila cu cea de membru al altei organizatii studentesti de tip sindical.

Art. 21. Calitatea de membru inceteaza:
a) la cerere;
b) la pierderea calitatii de student sau la maxim 12 luni de la incheierea studiilor;
c) in cazurile prevazute de Art. 21;
d) prin neplata cotizatiei;
e) prin hotararea de excludere din LSUSAMV pentru fapte ce contravin statutului.

Art. 22. Hotararea de excludere este luata de Secretariatul Clubului din Facultate si ratificata de Colegiul reprezentantilor la propunerea Organizatiei de an sau prin autosesizare.

Art. 23. Membrii seniori pot fi cadre didactice si absolventi ai Universitatii de Stiinte Agricole si de Medicina Veterinara “Ion Ionescu de la Brad” – Iasi, care doresc sa participe la activitatea LSUSAMV. Caliatea de membru senior este acordata la cerere de Cluburile din facultati.

Art. 24. Membrii seniori isi pot desemna un reprezentant in Secretariatele Cluburilor si in Colegiu.

Art. 25. Membrii aspiranti pot fii elevii liceelor, organizati in asociatii, sub conducerea colegiala a LSUSAMV si a membrilor seniori, in concordanata cu prevederile statutului LSUSAMV.

Art. 26. Pentru formele de organizare a membrilor seniori si aspiranti Conferinta Reprezentantilor sau Colegiul vor stabilii modalitatile specifice in comformitate ce statutul LSUSAMV.

Art. 27. Prevederile Art. 19 si 21 punctele a si e se aplica si in cazul membrilor seniori si aspiranti.

Art. 28. Membrii de onoare pot fii persoanele cu merite exceptionale fata de ambianta universitara care, prin activitatea lor, constitue un exemplu de civism, spirit democratic si patriotism.

Art. 29. Calitatea de membru de onoare este acordata de catre Comferinta Reprezentantilor sau de catre Colegiul Director.

SECTIUNEA B – Drepturile si obligatiile membrilor

Art. 30. Membrii LSUSAMV au urmatoarele drepturi:
a) sa paricipe la toate activitatile LSUSAMV;
b) sa utilizeze vaza materiala a LSUSAMV;
c) sa laeaga si sa fie alesi la orice nivel in cadrul LSUSAMV comform prevederilor statutare;
d) sa-si exprime liber punctul de vedere cu privire la orice problema referitoare la LSUSAMV;
e) sa se adreseze cu cereri, propuneri sau reclamatii la orice nivel de conducere al LSUSAMV si sa primeasca raspuns;
f) sa fie informati si consultati asupra activitatii din LSUSAMV;
g) sa aiba acces la mijloacele de informare a LSUSAMV;
h) sa beneficieze de toate formele de aparare, sprijinire si ajutorare ce stau la indemana LSUSAMV;
i) sa renunte la calitatea de membru al LSUSAMV.

Art. 31. Membrii LSUSAMV au urmatoarele obligatii:
a) sa respecte statutul LSUSAMV;
b) sa contribuie la indeplinirea scopurilor LSUSAMV;
c) sa participe la intalnirile ordinare si extraordinare in cadrul organizatoric propriu;
d) sa aplice hotararile luate si sa se solidarizeze activ cu actiunile stabilite in cadrul LSUSAMV;
e) sa nu angajeze liga in nici o activitate fara a avea mandat din partea Forurilor in drept;
f) sa achite cotizatia stabilita statutar.

Art. 32. Membrii seniori si aspiranti au aceleasi drepturi si obligatii cu exceptia art. 30 pct. c si art. 31 pct. f. Aceleasi prevederi se aplica si membrilor de onoare.

 

Capitolul V. Structura organizatorie si de reprezentare

Art. 33. In organizarea sa, Liga urmeaza structura universitara traditionala, pastrand deplina autonomie a facultatilor.

Organizarea la nivelul anilor de studii – Organizarea de an.

Art. 34. Conform principiilor TRES FACUNT COLEGIUM, pentru constituirea unei organizatii de an sunt necesari 3 membrii. Membrii LSUSAMV din organizatia de an isi aleg prin vot secret reprezentantii (1-2 reprezentanti din 50 de membri).

Art. 35. Reprezentantii alesi vor fi impurerniciti de catre membrii organizatiei printr-un mandat de reprezentare cu durata de un an.

Art. 36. Membrii ligii studentilor din organizatia de an se intruneste ori de cate ori este necesar si cel putin o data pe semestru.

Art. 37. Reprezentantii organizatiei de an sunt datori sa-i tina la curent si sa-i consulte pe colegii lor cu privire la activitatea LSUSAMV.

Organizarea la nivelul facultatilor – Cluburile

Art. 38. Membrii LSUSAMV dintr-o facultate formeaza Clubul LSUSAMV din facultatea respectiva.

Art. 39. Reprezentantii organizatiilor de an formeaza secretariatul clubului.

Art. 40. Cluburile sunt autonome, secretariatele lor organizeaza activitatea LSUSAMV in facultatile respective si sunt raspunzatoare de aceasta in fata colegilor lor.

Art. 41. Secretariatele cluburilor alg prin vot secret un grup executiv si se organizeaza autonom. Grupul executiv este format din presedinte, vicepresedinte si secretar.

Art. 42. Cluburile au dreptul sa-si organizeze Asociatii de tip profesional afiliate prin intermediul clubului la LSUSAMV care vor functiona conform statutului LSUSAMV, statutului propriu si regulamantelor sale.

Art. 43. Secretariatele se intilnesc de regula saptamanal sau cel putin o data pe luna.

Art. 44. Secretariatul Clubului desemneaza din randurile sale un reprezentant care sa faca parte din Colegiul LSUSAMV, alaturi de presedintele clubului care este membru de drept in colegiu.

Art. 45. Mandatul membrilor grupului executiv al reprezentantilor in colegiu este de un an, daca se considera necesar, organizatiile de an, din care acestia fac parte, vor desemna alti reprezentanti.

Art. 46. Repsrezentativitatea la nivel de institut tine seama de faptul ca fiecare facultate reprezinta o zona de cunoastere si spiritualitate indiferent de numarul de studenti.

Organizarea la nivel de Universitate – Colegiul LSUSAMV

Art. 47. Organismul reprezentetiv si de coordonare a LSUSAMV este Colegiul. Din colegiu fac parte cate doi reprezentanti din fiecare club al LSUSAMV.

Art. 48. Colegiul nu poate intervenii in activitatea interna a clubului in masura in care acivitatea acestora corespunde statutului si nu afecteaza celelalte cluburi.

Art. 49. Colegul alege din randurile sale un grup executiv format din presedinte, vicepresedinte si secretar.

Art. 50. Membrii grupuilui executiv au putere de decizie si drept de semnarura, insa deciziile lor trebuie ratificate de colegiu.

Art. 51. Colegiul conduce direct activitatea departamantelor, a serviciilor si institutiilor componente.

Art. 52. Colegiul se intalneste saptamanal.

Art. 53. Colegiul organizeaza Comferinta Generala a LSUSAMV careia ii prezinta raportul de activitate.

Art. 54. In situatii deosebite sau la cererea a cel putin o treikme din membrii, colegiul convoaca conferinta extraordinara.

Conferinta generala a reprezentantilor LSUSAMV

Art. 55. Conferinta generala este forul suprem al LSUSAMV care se intalneste o data pe an.

Art. 56. Conferinta generala adopta statutul, analizeaza raportul colegiului, stabileste programul de activitate, regulamentele, aproba bugetul si numeste comisia de control.

Art. 57. La conferinta generala participa reprezentantii tuturor organizatiilor de an din LSUSAMV si delegati din partea membrilor seniori si aspiranti.

Comisia de control

Art. 58. Comisia de control este desemnata de catre conferinta generala si cuprinde cate un reprezentant din fiecare club al LSUSAMV.

Art. 59. Comisia de control este subordonata numai Conferintei Generale, careia ii prezinta raportul de activitate.

Art. 60. In atributiile comisiei de control intra: verificarea activitatii colegiului si a secretariatelor cluburilor LSUSAMV, verificarea caracterului statutar al tuturor activitatilor si actiunilor intreprinse in cadrul LSUSAMV.

Art. 61. Colegiul si secretariatele sunt obligate sa acorde comisiei de control tot sprijinul si sa puna la dispozitie intreaga activitate si arhiva LSUSAMV.

Departamentele LSUSAMV

Art. 62. Pentru eficienta actiunilor LSUSAMV se infiinteaza departamente organizate in sectii si institutii.

Art. 63. Departamentele sunt organizate si conduse de catre Colegiul LSUSAMV Directorii departamentelor sunt imputerniciti de catrew colegiu si raspund in fata acestuia de activitatea lor.

Art. 64. Activitatea departamentelor, a sectiunilor si institutiilor subordonate este organizata conform regulamentelor si instructiunilor stabilite de Conferinta Generala sau de Colegiu.

Departamentul Invatamant – Cultura – Educatie

Art. 65. Departamentul Invatamant – Cultura – Educatie este compus din urmatoarele sectii:
a) sectia profesionala,
b) sectia culturala,
c) sectia cercetare,
d) sectia relatii.

Art. 66. Sectia profesionala organizeaza cercurile de dezbatere asupra legislatiei ivatamantului, a programei si structurii disciplinelor de invatamant si prezinta propuneri membrilor, care vor fi supuse in atentia Consiliilor facultatilor si Senatului Universitatii.

Art. 67. LSUSAMV nu recunoaste in probleme profesionale nici o alta autoritate ca fiind superioara Consiliilor facultatilor si Senatului Universitatii.

Art. 68. Sectia culturala a LSUSAMV organizeaza activitatea culturala.

Art. 69. Sectia cercetare sprijina cercurile si activitatea de cercetare stiintifica a studentilor.

Art. 70. Sectia relatii universitare urmareste respectarea principiului competentei in relatiile interuniversitare si organizeaza schimburi interuniversitare.

Departamentul Sindical – Administrativ – Economic

Art. 71. Departamentul Sindical – Administrativ – Economic este compus din:
a) sectia sociala;
b) sectia turism – sport;
c) sectia economic – administrativa.

Art. 72. Sectia sociala organizeaza activitatea in camine si cantine, asigura ajutor menbrilor LSUSAMV cu probleme deosebite.

Art. 73. Sectia turism – sport organizeaza agentia de turism a LSUSAMV si activitatile sportive.

Art. 74. Sectia economic – administrativa supravegheaza administrarea si gestionarea patrimoniului in LSUSAMV, organizarea si conducerea activitatilor lucrative.

Departamentul Informatii – Relatii

Art. 75. Departamentul Informatii – Relatii este compus din:
a) sectia presa;
b) sectia relatii interne;
c) sectia relatii internationale.

Art. 76. Sectia presa cuprinde: Biroul de presa, Biroul radio-tv, publicatiile editate de LSUSAMV.

Art. 77. Sectia relatii interne, realizeaza si intretine relatii cu organizatiile studentesti din tara.

Art. 78. Sectia relatii internationale realizeaza si intretine contacte cu organizatiile democratice din alte tari.

Departamentul Civic

Art. 79. Departamentul Civic este format din:
a) sectia drepturile omului;
b) sectia actiuni civice.

Art. 80. Sectia drepturile omului urmareste felul in care sunt respectate drepturile omului in mediul studentesc si in societate, organizeaza dezbateri si cercuri vizand problema drepturilot omului, intretine relatii cu organizatiile de aceasta orientare din tara si strainatate.

Art. 81. Sectia activitate civica organizeaza manifestatii cu caracter civic, de solidaritate cetateneasca, demonstratii, marsuri, greve.

 

Capitolul VI. Patrimoniul LSUSAMV

Art. 82. Patrimoniul LSUSAMV este alcatuiot din bunuri materiale si sume de bani precum si din obligatiile acestora. Valorile din acest patrimoniu pot proveni din: cotizatiile membrilor, donatori, venituri din organizarea activitatilor cultural-artistice, sportive, de divertisment, precum si din orice alte surse licite.

Art. 83. Gestionarea si intrebuintarea bunurilor din patrimoniul LSUSAMV este permisa numai pentru realizarea activitatilor si scopurilor LSUSAMV conform statutului.

Art. 84. Cotizatia este stabilita de Conferinta Generala sau de Colegiu.

Art. 85. In cazul desfiintarii LSUSAMV o comisie alcatuita ad-hoc va achita datoriile existente la acel moment, iar activul ramas il va dona Universitatii de Stiinte Agricole si de Medicina Veterinara “Ion Ionescu de la Brad ” Iasi.

 

Capitolul VII. Relatiile LSUSAMV

Art. 86. LSUSAMV militeaza pentru unitatea miscarilor studentesti din Romania si actioneaza constructiv si colegial in vederea constituirii unei Ligi a Studentilor la nivel national.

Art. 87. LSUSAMV poate forma cu alte organizatii studentesti similare structuri confederative la nivel local si national, in conditiile pastrarii unei deplina independente si a acceptarii prevederilor art 3-9 si art 49.

Art. 88. LSUSAMV militeaza pentru strangerea legaturilor pe baza de independenta si egalitate cu alte organizatii de tineret si sindicate.

Art. 89. LSUSAMV intretine relatii de colaborare colegiala cu organizatii studentesti internationale, fiin posibila afilierea la acestea in conditiile respectarii prezentului statut.

 

Capitolul VIII. Dispozitiuni finale si tranzitorii

Art. 90. LSUSAMV se va desfiinta cand numarul membrilor va scade sub 15.

Art. 91. LSUSAMV nu poate fi dizolvata si activitatea ei nu poate fi suspendata pe cale administrativa.

Art. 92. LSUSAMV infiinteaza tipograrfie, editura si publicatii proprii, posturi de radio si tv.

Art. 93. LSUSAMV organizeaza si administreaza unitati economice si culturale proprii in scop de autofinantare a activitatilor LSUSAMV pentru realizarea scopurilor sale statutare.

Art. 94. LSUSAMV are sigiliu, insigna, drapel propriu, cont bancar.

Art. 95. LSUSAMV acorda distinctii si diplome de merit.

Art. 96. Toate formele de organizare studenteasca existente pana la data constituirii LSUSAMV sunt incluse in LSUSAMV si vor functiona conform statutului LSUSAMV si regulamentelor emise de aceasta.

Art. 97. LSUSAMV este unica forma de organizare si reprezentare, conform statutului, a studentilor din Universitatea de Stiinte Agricole si de Medicina Veterinara “Ion Ionescu de la Brad ” Iasi.

Contact

Adresa: Aleea Mihail Sadoveanu nr. 6, Cămin A2, demisol, Iaşi, 700489, România
e-mail: ls_usamv_iasi@uaiasi.ro 
web: www.facebook.com/ligasav 

Asociația Studenților Veterinari Iași