Select Page

Studii universitare de master

Admitere studii masterat

Studiile de masterat au o durată de patru semestre, integrează mai multe domenii de specializare şi urmăresc aprofundarea sau extinderea competenţelor în aceste domenii. Masteratul se încheie cu o disertaţie în baza căreia, după promovare, absolvenţii primesc “diploma de master”.

Orar 

Recomandare:
La începutul fiecărui semestru, în primele două săptămâni de cursuri, orarul poate suferi mai multe modificări.
Din acest motiv vă recomandăm ca, în acea perioadă, să consultaţi şi orarele afişate la avizierele facultăţilor.

Structura anului universitar

Domenii și specializări

Facultate

Domeniu

Specializare

Forma de
învăţământ

Durata
studiilor

AGRICULTURĂ

Agronomie

Managementul şi conservarea solurilor

zi

2 ani

Producerea de sămânţă şi material de plantat

zi

2 ani

Tehnologii de agricultură ecologică

zi

2 ani

Tehnologii agricole moderne

zi

2 ani

Inginerie şi management în
agricultură şi dezvoltare rurală

Administrarea afacerilor agricole

zi

2 ani

Managementul dezvoltarii rurale

zi

2 ani

Management în alimentaţie publică şi agroturism

zi

2 ani

Management şi audit în agricultură

zi

2 ani

Ingineria produselor alimentare

Expertiză pe filiera produselor alimentare

zi

2 ani

Siguranţa alimentară şi protecţia consumatorului

zi

2 ani

Sisteme avansate de procesare şi controlul calităţii produselor agroalimentare

zi

2 ani

HORTICULTURĂ

Horticultură

Protecţia plantelor

zi

2 ani

Tehnologia şi controlul calităţii băuturilor

zi

2 ani

Producerea seminţelor şi materialului săditor horticol

zi

2 ani

Horticultură ecologică

zi

2 ani

Amenajarea peisagistică urbană şi teritorială

zi

2 ani

INGINERIA RESURSELOR ANIMALE ŞI ALIMENTARE

Zootehnie

Nutriţia şi alimentaţia animalelor

zi

2 ani

Reproducţie şi ameliorare genetică

zi

2 ani

Managementul calităţii şi siguranţei alimentelor

zi

2 ani

Managementul producţiilor animale

zi

2 ani

Managementul exploataţiilor în acvacultură

zi

2 ani

Ingineria produselor alimentare

Managementul proiectelor şi antreprenoriat în domeniul agroalimentar

zi

2 ani

Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală

Management în industria ospitalităţii

zi

2 ani

Regulamente

Ghiduri

Legislație

Date de contact

Secretariat Facultatea de Agricultură

Telefon/Fax: 0232 219.175

Ing. Minodora RADU
telefon: 0232 407.424
e-mail: secr_agr@uaiasi.ro

Ing. Florentina SCAFARIU
telefon: 0232 407.503
e-mail: secr_agr@uaiasi.ro

Secretariat Facultatea de Ingineria Resurselor Animale şi Alimentare

Telefon/Fax: 0232 267.504

Ing. Rodica GOLDAN
telefon: 0232 407.300
e-mail: secr_zoo@uaiasi.ro 

Dr. Ing. Ana Maria CARAIMAN
telefon: 0232 407.573
e-mail: abarzu@uaiasi.ro 

Secretariat Facultatea de Horticultură

Telefon: 0232 274.932

Ing. Petronica AMIŞCULESEI
telefon/fax: 0232 407.506
e-mail: secr_hor@uaiasi.ro

Ing. Andreea Mădălina ȚAPU
telefon: 0232 407.417
e-mail: secr_hor@uaiasi.ro

Secretariat Facultatea de Medicină Veterinară

Telefon/Fax: 0232 219.113

Ing. Aida Cezarina ŢĂRANU
telefon: 0232 407.447
e-mail: secr_vet@uaiasi.ro 

Roxana COŞUŢĂ
telefon: 0232 407.462
e-mail: secr_vet@uaiasi.ro