Select Page

Studii universitare de master

Admitere studii masterat

Studiile de masterat au o durată de patru semestre, integrează mai multe domenii de specializare şi urmăresc aprofundarea sau extinderea competenţelor în aceste domenii. Masteratul se încheie cu o disertaţie în baza căreia, după promovare, absolvenţii primesc “diploma de master”.

Orar 

Recomandare:
La începutul fiecărui semestru, în primele două săptămâni de cursuri, orarul poate suferi mai multe modificări.
Din acest motiv vă recomandăm ca, în acea perioadă, să consultaţi şi orarele afişate la avizierele facultăţilor.

Structura anului universitar

Domenii și specializări

Facultate Domeniu Specializare Forma de
învăţământ
Durata
studiilor
AGRICULTURĂ Agronomie Managementul şi conservarea solurilor zi 2 ani
Producerea de sămânţă şi material de plantat zi 2 ani
Tehnologii de agricultură ecologică zi 2 ani
Tehnologii agricole moderne zi 2 ani
Inginerie şi management în
agricultură şi dezvoltare rurală
Administrarea afacerilor agricole zi 2 ani
Managementul dezvoltarii rurale zi 2 ani
Management în alimentaţie publică şi agroturism zi 2 ani
Management şi audit în agricultură zi 2 ani
Ingineria produselor alimentare Expertiză pe filiera produselor alimentare zi 2 ani
Siguranţa alimentară şi protecţia consumatorului zi 2 ani
Sisteme avansate de procesare şi controlul calităţii produselor agroalimentare zi 2 ani
HORTICULTURĂ Horticultură Protecţia plantelor zi 2 ani
Tehnologia şi controlul calităţii băuturilor zi 2 ani
Producerea seminţelor şi materialului săditor horticol zi 2 ani
Horticultură ecologică zi 2 ani
Amenajarea peisagistică urbană şi teritorială zi 2 ani
INGINERIA RESURSELOR ANIMALE ŞI ALIMENTARE Zootehnie Nutriţia şi alimentaţia animalelor zi 2 ani
Reproducţie şi ameliorare genetică zi 2 ani
Managementul calităţii şi siguranţei alimentelor zi 2 ani
Managementul producţiilor animale zi 2 ani
Managementul exploataţiilor în acvacultură zi 2 ani

Regulamente

Ghiduri

Legislație

Date de contact

Secretariat Facultatea de Agricultură

Telefon/Fax: 0232 219.175

Ing. Minodora RADU
telefon: 0232 407.424
e-mail: secr_agr@uaiasi.ro

Ing. Florentina SCAFARIU
telefon: 0232 407.503
e-mail: secr_agr@uaiasi.ro

Secretariat Facultatea de Ingineria Resurselor Animale şi Alimentare

Telefon/Fax: 0232 267.504

Ing. Rodica GOLDAN
telefon: 0232 407.300
e-mail: secr_zoo@uaiasi.ro 

Dr. Ing. Ana Maria CARAIMAN
telefon: 0232 407.573
e-mail: abarzu@uaiasi.ro 

Secretariat Facultatea de Horticultură

Telefon: 0232 274.932

Ing. Petronica AMIŞCULESEI
telefon/fax: 0232 407.506
e-mail: secr_hor@uaiasi.ro

Ing. Andreea Mădălina ȚAPU
telefon: 0232 407.417
e-mail: secr_hor@uaiasi.ro

Secretariat Facultatea de Medicină Veterinară

Telefon/Fax: 0232 219.113

Ing. Aida Cezarina ŢĂRANU
telefon: 0232 407.447
e-mail: secr_vet@uaiasi.ro 

Roxana COŞUŢĂ
telefon: 0232 407.462
e-mail: secr_vet@uaiasi.ro