Select Page

Studii universitare de licență

Admitere studii licență

Admiterea în învăţământul superior agronomic se organizează de Universitate pe baza criteriilor generale stabilite de Ministerul Educaţiei şi a regulamentului propriu. Studiile din învăţământul universitar agronomic se încheie cu examen de licenţă, absolvenţii dobândind titlul de “inginer” în specializarea urmată, respectiv “licenţiat” în medicină veterinară sau biologie.

Orar 

Recomandare:
La începutul fiecărui semestru, în primele două săptămâni de cursuri, orarul poate suferi mai multe modificări.
Din acest motiv vă recomandăm ca, în acea perioadă, să consultaţi şi orarele afişate la avizierele facultăţilor.

Structura anului universitar

Domenii și specializări

Facultatea

Domenii

Specializări

Planuri de învăţământ

Forma de învăţământ

Durata studiilor

zi

ID

zi

ID

AGRICULTURĂ

Agronomie

Agricultură

plan

da-A

da-A

4

4

Montanologie

plan

da-A

nu

4

Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură
şi industria alimentară

plan

da-A

nu

4

Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală

Ingineria şi managementul afacerilor agricole

plan

da-A

da-A

4

4

Ingineria produselor alimentare

Tehnologia prelucrării produselor agricole

plan

da-A

nu

4

Protecţia consumatorului şi a mediului

plan

da-A

nu

4

Biologie

Biologie

plan

da-A

nu

3

HORTICULTURĂ

Horticultură

Horticultură

plan

da-A

da-A

4

4

Peisagistică

plan

da-A

nu

4

Ingineria mediului

Ingineria mediului

plan

da-A

nu

4

Biotehnologii agricole

Biotehnologii agricole

plan

da-AP

nu

4

INGINERIA RESURSELOR ANIMALE ŞI ALIMENTARE

Zootehnie

Zootehnie

plan

da-A

da-A

4

4

Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală

Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism

plan

da-A

nu

4

Ingineria produselor alimentare

Controlul şi expertiza produselor alimentare

plan

da-A

nu

4

MEDICINĂ VETERINARĂ

Medicină veterinară

Medicină veterinară

plan

da-A

nu

6

Medicină veterinară (în limba engleză)

plan

da-AP

nu

6

A   = acreditată
AP = autorizată provizoriu

Perspective profesionale

Absolvenţii Facultăţii de Agricultură pot opta pentru:

 • societăţi şi asociaţii agricole sau din domeniul industriei alimentare;
 • societăţi de distribuţie a factorilor necesari producţiei agricole;
 • camere agricole, primării;
 • oficii pentru protecţia consumatorului;
 • poliţia vamală fitosanitară;
 • laboratoare judeţene pentru controlul calităţii nutreţurilor;
 • institute de cercetare;
 • învăţământ superior şi preuniversitar;
 • agenţii, oficii sau organizaţii nonguvernamentale de dezvoltare rurală;
 • certificare şi evaluare a terenurilor agricole şi produselor agricole.

Absolvenţii Facultăţii de Ingineria Resurselor Animale şi Alimentare pot opta pentru:

 • societăţi şi asociaţii agricole;
 • societăţi din domeniul industriei alimentare;
 • societăţi de distribuţie a factorilor necesari producţiei agricole;
 • unităţi de reproducţie şi selecţie a animalelor;
 • camere agricole;
 • poliţia vamală;
 • oficii pentru protecţia consumatorului;
 • laboratoare judeţene pentru controlul calităţii nutreţurilor;
 • institute de cercetare;
 • învăţământ superior şi preuniversitar;
 • agenţii şi oficii de dezvoltare rurală;
 • organizaţii nonguvernamentale care au ca scop dezvoltarea rurală;
 • primării;
 • certificare şi evaluare a produselor zootehnice;
 • grădini zoologice.

Absolvenţii Facultăţii de Horticultură pot opta pentru:

 • societăţi horticole de producţie şi de distribuţie a factorilor necesari producţiei agricole;
 • oficii de consultanţă agricolă;
 • camere agricole;
 • învăţământ superior şi preuniversitar;
 • agenţii şi oficii de dezvoltare rurală;
 • certificarea şi evaluarea terenurilor şi produselor horticole;
 • oficii de controlul alimentelor;
 • oficii şi laboratoare zonale de pedologie, agrochimie, protecţia plantelor, controlul calităţii seminţelor;
 • organizarea teritoriului şi protecţia mediului, direcţii de programe de dezvoltare durabilă;
 • instituţii de cercetare;
 • inspectorate vamale;
 • activităţi autorizate de proiectare şi amenajare a peisajului;
 • producerea materialului săditor dendrologic şi floricol, cultivarea şi valorificarea plantelor ornamentale;
 • urbanism şi sistematizare;
 • ecologie şi protecţia mediului;
 • topografie şi cartografie.

Absolvenţii Facultăţii de Medicină Veterinară pot opta pentru:

 • controlul sanitar veterinar al alimentelor;
 • producerea şi distribuţia medicamentelor, instrumentarului, aditivilor furajeri şi a furajelor;
 • învăţământul universitar şi preuniversitar;
 • institute de cercetare în domeniul medical veterinar, zootehnic şi biologic;
 • farmacii veterinare;
 • poliţia sanitar-veterinară;
 • vamă;
 • societăţi comerciale de profil;
 • medicină veterinară rurală;
 • industria farmaceutică (cercetare, marketing, tehnic sau comercial).

Regulamente, proceduri

Ghiduri

Legislație

Date de contact

Secretariat Facultatea de Agricultură

Telefon/Fax: 0232 219.175

Ing. Minodora RADU
telefon: 0232 407.424
e-mail: secr_agr@uaiasi.ro

Ing. Florentina SCAFARIU
telefon: 0232 407.503
e-mail: secr_agr@uaiasi.ro

Secretariat Facultatea de Ingineria Resurselor Animale şi Alimentare

Telefon/Fax: 0232 267.504

Ing. Rodica GOLDAN
telefon: 0232 407.300
e-mail: secr_zoo@uaiasi.ro 

Dr. Ing. Ana Maria CARAIMAN
telefon: 0232 407.573
e-mail: abarzu@uaiasi.ro 

Secretariat Facultatea de Horticultură

Telefon: 0232 274.932

Ing. Petronica AMIŞCULESEI
telefon/fax: 0232 407.506
e-mail: secr_hor@uaiasi.ro

Ing. Andreea Mădălina ȚAPU
telefon: 0232 407.417
e-mail: secr_hor@uaiasi.ro

Secretariat Facultatea de Medicină Veterinară

Telefon/Fax: 0232 219.113

Ing. Aida Cezarina ŢĂRANU
telefon: 0232 407.447
e-mail: secr_vet@uaiasi.ro 

Roxana COŞUŢĂ
telefon: 0232 407.462
e-mail: secr_vet@uaiasi.ro