Select Page

Studii universitare de licență

Admitere studii licență

Admiterea în învăţământul superior agronomic se organizează de Universitate pe baza criteriilor generale stabilite de Ministerul Educaţiei şi a regulamentului propriu. Studiile din învăţământul universitar agronomic se încheie cu examen de licenţă, absolvenţii dobândind titlul de “inginer” în specializarea urmată, respectiv “licenţiat” în medicină veterinară sau biologie.

Orar pentru anul universitar 2021-2022

Recomandare:
La începutul fiecărui semestru, în primele două săptămâni de cursuri, orarul poate suferi mai multe modificări.
Din acest motiv vă recomandăm ca, în acea perioadă, să consultaţi şi orarele afişate la avizierele facultăţilor.

Structura anului universitar

Domenii și specializări

Facultatea Domenii Specializări Planuri de învăţământ Forma de învăţământ Durata studiilor
zi ID zi ID
AGRICULTURĂ Agronomie Agricultură plan da-A da-A 4 4
Montanologie plan da-A nu 4
Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură
şi industria alimentară
plan da-AP nu 4
Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală Ingineria şi managementul afacerilor agricole plan da-A da-A 4 4
Ingineria produselor alimentare Tehnologia prelucrării produselor agricole plan da-A nu 4
Protecţia consumatorului şi a mediului plan da-AP nu 4
Biologie Biologie plan da-A nu 3
HORTICULTURĂ Horticultură Horticultură plan da-A da-A 4 4
Peisagistică plan da-A nu 4
Ingineria mediului Ingineria mediului plan da-A nu 4
Biotehnologii agricole Biotehnologii agricole plan da-AP nu 4
INGINERIA RESURSELOR ANIMALE ŞI ALIMENTARE Zootehnie Zootehnie plan da-A da-A 4 4
Piscicultură şi acvacultură în curând da-A nu 4
Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism plan da-A nu 4
Ingineria produselor alimentare Controlul şi expertiza produselor alimentare plan da-A nu 4
MEDICINĂ VETERINARĂ Medicină veterinară Medicină veterinară plan da-A nu 6
Medicină veterinară (în limba engleză) plan da-AP nu 6

A   = acreditată
AP = autorizată provizoriu

Perspective profesionale

Absolvenţii Facultăţii de Agricultură pot opta pentru:

 • societăţi şi asociaţii agricole sau din domeniul industriei alimentare;
 • societăţi de distribuţie a factorilor necesari producţiei agricole;
 • camere agricole, primării;
 • oficii pentru protecţia consumatorului;
 • poliţia vamală fitosanitară;
 • laboratoare judeţene pentru controlul calităţii nutreţurilor;
 • institute de cercetare;
 • învăţământ superior şi preuniversitar;
 • agenţii, oficii sau organizaţii nonguvernamentale de dezvoltare rurală;
 • certificare şi evaluare a terenurilor agricole şi produselor agricole.

Absolvenţii Facultăţii de Ingineria Resurselor Animale şi Alimentare pot opta pentru:

 • societăţi şi asociaţii agricole;
 • societăţi din domeniul industriei alimentare;
 • societăţi de distribuţie a factorilor necesari producţiei agricole;
 • unităţi de reproducţie şi selecţie a animalelor;
 • camere agricole;
 • poliţia vamală;
 • oficii pentru protecţia consumatorului;
 • laboratoare judeţene pentru controlul calităţii nutreţurilor;
 • institute de cercetare;
 • învăţământ superior şi preuniversitar;
 • agenţii şi oficii de dezvoltare rurală;
 • organizaţii nonguvernamentale care au ca scop dezvoltarea rurală;
 • primării;
 • certificare şi evaluare a produselor zootehnice;
 • grădini zoologice.

Absolvenţii Facultăţii de Horticultură pot opta pentru:

 • societăţi horticole de producţie şi de distribuţie a factorilor necesari producţiei agricole;
 • oficii de consultanţă agricolă;
 • camere agricole;
 • învăţământ superior şi preuniversitar;
 • agenţii şi oficii de dezvoltare rurală;
 • certificarea şi evaluarea terenurilor şi produselor horticole;
 • oficii de controlul alimentelor;
 • oficii şi laboratoare zonale de pedologie, agrochimie, protecţia plantelor, controlul calităţii seminţelor;
 • organizarea teritoriului şi protecţia mediului, direcţii de programe de dezvoltare durabilă;
 • instituţii de cercetare;
 • inspectorate vamale;
 • activităţi autorizate de proiectare şi amenajare a peisajului;
 • producerea materialului săditor dendrologic şi floricol, cultivarea şi valorificarea plantelor ornamentale;
 • urbanism şi sistematizare;
 • ecologie şi protecţia mediului;
 • topografie şi cartografie.

Absolvenţii Facultăţii de Medicină Veterinară pot opta pentru:

 • controlul sanitar veterinar al alimentelor;
 • producerea şi distribuţia medicamentelor, instrumentarului, aditivilor furajeri şi a furajelor;
 • învăţământul universitar şi preuniversitar;
 • institute de cercetare în domeniul medical veterinar, zootehnic şi biologic;
 • farmacii veterinare;
 • poliţia sanitar-veterinară;
 • vamă;
 • societăţi comerciale de profil;
 • medicină veterinară rurală;
 • industria farmaceutică (cercetare, marketing, tehnic sau comercial).

Regulamente

Ghiduri

Contract de studii

Legislație

Date de contact

Secretariat Facultatea de Agricultură

Telefon/Fax: 0232 219.175

Dr. Ing. Mihaela NEICĂ
telefon: 0232 407.424
e-mail: secr_agr@uaiasi.ro 

Ing. Florentina SCAFARIU
telefon: 0232 407.503
e-mail: secr_agr@uaiasi.ro 

Secretariat Facultatea de Ingineria Resurselor Animale şi Alimentare

Telefon/Fax: 0232 267.504

Ing. Rodica GOLDAN
telefon: 0232 407.300
e-mail: secr_zoo@uaiasi.ro 

Dr. Ing. Ana Maria CARAIMAN
telefon: 0232 407.573
e-mail: abarzu@uaiasi.ro 

Secretariat Facultatea de Horticultură

Telefon: 0232 274.932

Ing. Petronica AMIŞCULESEI
telefon/fax: 0232 407.506
e-mail: secr_hor@uaiasi.ro 

Ing. Maria PAIU
telefon: 0232 407.417
e-mail: secr_hor@uaiasi.ro 

Secretariat Facultatea de Medicină Veterinară

Telefon/Fax: 0232 219.113

Ing. Aida Cezarina ŢĂRANU
telefon: 0232 407.447
e-mail: secr_vet@uaiasi.ro 

Roxana COŞUŢĂ
telefon: 0232 407.462
e-mail: secr_vet@uaiasi.ro