Select Page

Contact

Universitatea de Ştiinţele Vieţii “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi

 

Adresă:   Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3, Iaşi, 700490, România
E-mail:   rectorat@iuls.ro
Web:  

www.iuls.ro

Spital veterinar:  

https://iuls.ro/medicina/compartimentul-de-urgente

Hartă:   Hartă campus USV (include: laboratoare, amfiteatre, săli de curs etc.)

Șef Cabinet Rector
Mirela OLARIU
telefon: 0232 407.407
fax: 0232 260.650
e-mail: mirela.olariu@iuls.ro

Şef Cabinet Preşedinte Senat
Andreea NAZARE
telefon: 0232 407.411
fax: 0232 407.399
e-mail: senat@iuls.ro

Secretar şef
Viorica CAZACU
telefon: 0232 407.391
fax: 0232 260.650
e-mail: rectorat@iuls.ro

Secretariat Prorectorat
Iulia COTFAS
telefon: 0232 407.427
fax: 0232 407.388
e-mail: prorectorat@iuls.ro 

Secretariat Acte de studii
Liliana-Elena BEJENARU
telefon: 0232 407.368
e-mail: acte.studii@iuls.ro 

Promovare şi Imagine
Şef Serviciu: Marilena ŞCHIOPU
telefon: +40 232 407.479
email: marilena.schiopu@iuls.ro

Serviciul Informatică Aplicată
Şef Serviciu: Constantin CROITORU
telefon: 0232 407.428

Asigurarea Calităţii
Administrator: Luminiţa DOMINTE
telefon: 0232 407.371
e-mail: luminita.dominte@iuls.ro

Secretariat Doctorate
Carmencita VÎNTU
Cristina CUIBĂREANU

telefon: 0232 407.410
fax: 0232 407.390
e-mail: secr.did@iuls.ro

Bibliotecă
Recepţie (parter): Adina MUSTAŢĂ
telefon: 0232 407.384

Secretariat Facultatea de Agricultură
Telefon/Fax: 0232 219.175
Florentina SCAFARIU
telefon: 0232 407.503
e-mail: secr.agr@iuls.ro
Minodora RADU
telefon: 0232 407.424
e-mail: secr.agr@iuls.ro

Secretariat Facultatea de Horticultură
Telefon: 0232 274.932
Petronica AMIŞCULESEI
telefon/fax: 0232 407.506
telefon: 0232 407.417
e-mail: secr.hor@iuls.ro

Secretariat Facultatea de Ingineria Resurselor Animale şi Alimentare
Telefon/Fax: 0232 267.504
Rodica GOLDAN
telefon: 0232 407.300
e-mail: secr.firaa@iuls.ro
Ana-Maria CARAIMAN
telefon: 0232 407.573
e-mail: secr.firaa@iuls.ro

Secretariat Facultatea de Medicină Veterinară
Telefon/Fax: 0232 219.113
Aida Cezarina ŢĂRANU
telefon: 0232 407.447
e-mail: secr.vet@iuls.ro
Roxana COŞUŢĂ
telefon: 0232 407.462
e-mail: secr.vet@iuls.ro

Biroul de Relații Internaționale
Maria APREOTESEI
Melisa TURCU
telefon: 0232 407.367
e-mail: bri@iuls.ro

Secretariat Direcţia General Administrativă
Claudia Ioana BRÎNZILĂ
telefon: 0232 407.357
e-mail: secr.dga@iuls.ro 

Direcţia Financiar-Contabilă
Director: Gabriela RADU
telefon: 0232 407.409
e-mail: gabriela.radu@iuls.ro 

Serviciul Resurse Umane
Şef Serviciu: Elena GÂLEA
telefon: 0232 407.421
e-mail: elena.galea@iuls.ro 

Serviciul Achiziţii Publice
Şef Serviciu: Cătălina BUTA
telefon: 0232 407.423
email: catalina.buta@iuls.ro 

Cantină
Gheorghe PLOP
telefon: 0232 275.092
e-mail: gheorghe.plop@iuls.ro 

Cămine
Administrator Cămine 1, 2
telefon: 0232 407.342
Administrator Cămine 3, 4
telefon: 0232 407.339