Select Page

Educație permanentă

Programe de educaţie permanentă

HORTICULTURĂ - Teme de educaţie permanentă

HORTICULTURĂ – Teme de educaţie permanentă

 

Nr.
crt.

Titlul temei

Responsabil temă

1.

Dezvoltarea producţiei agricole ecologice

 

2.

Producerea de legume în sistem ecologic

Prof. dr. Neculai MUNTEANU

3.

Plante ornamentale şi amenajări peisagistice

Prof. dr. Lucia DRAGHIA

4.

Actualităţi tehnologice din pomicultură

 

5.

Promovarea viticulturi durabile în zona de nord est a României

Prof. dr. Valeriu V. COTEA

ZOOTEHNIE - Teme de educaţie permanentă

ZOOTEHNIE – Teme de educaţie permanentă

 

Nr.
crt.

Titlul temei

Responsabil temă

1.

Sfatul specialistului în creşterea animalelor

Prof. dr. Benone PĂSĂRIN

2.

Dezvoltarea şi implementarea bunelor practici în ameliorarea genetică a taurinelor din regiunea transfrontalieră

Prof. dr. Şteofil CREANGĂ
Conf. dr. Vasile MACIUC

3.

Optimizarea alimentaţiei animalelor de fermă

Prof. dr. Ioan Mircea POP
Şef lucr. dr. Daniel SIMEANU

4.

Optimizarea alimentaţiei la ciprinidele de crescătorie

Prof. dr. Benone PĂSĂRIN
Şef lucr. dr. Doina LEONTE

MEDICINĂ VETERINARĂ - Teme de educaţie permanentă

MEDICINĂ VETERINARĂ – Teme de educaţie permanentă

 

Nr.
crt.

Titlul temei

Responsabil temă

1.

Biotehnologii de reproducţie

Prof. dr. Gheorghe SOLCAN

2.

Imagistică medicală veterinară

Prof. dr. Gheorghe SOLCAN

3.

Patologia ihtiofaunei

Prof. dr. Liviu MIRON

Centrul de Pregătire Profesională Interrurală

Organizare