Select Page

Studii universitare de doctorat

Admitere studii doctorat

Despre studiile doctorale

Studiile universitare de doctorat constituie cel de-al treilea ciclu al studiilor universitare, din cadrul celor trei cicluri de organizare a învăţământului superior, în acord cu Procesul Bologna (1999). La nivelul acestora, învăţarea – ca formă de acumulare de cunoştinţe, competenţe şi abilitate, se realizează prin cercetare ştiinţifică. Scopul studiilor doctorale sau doctoratului este dezvoltarea resursei umane cu cel mai înalt grad de calificare în domenii profesionale specifice, de la nivelul întregii societăţi. În conformitate cu European Qualifications Framework – EQF (Cadrul European al Calificărilor) şi Cadrul Naţional al Calificărilor (CNC), studiile universitare de doctorat asigură o calificare de nivelul opt, care înseamnă cunoştinţe la cel mai avansat nivel într-un domeniu de muncă sau studii şi la interfaţa dintre domenii.

Studiile de doctorat asigură o înaltă calificare, în mod deosebit, pentru activitatea de cercetare ştiinţifică sau cea din învăţământul superior; de asemenea asigură o înaltă calificare pentru activităţi de producţie şi servicii din orice domeniu al vieţii economico-sociale.

Cunoştinţele şi competenţele profesionale sunt acumulate prin studii avansate în domenii specifice şi prin cercetare ştiinţifică.

Finalizarea studiilor de doctorat este realizată prin elaborarea şi susţinerea tezei de doctorat şi acordarea titlului de doctor.

Accesul la doctorat se face pe baza unui concurs, la care pot participa absolvenţii cu diplomă de master sau echivalentă acesteia.

Doctoratul este organizat în cadrul instituţional al şcolilor doctorale, sub îndrumarea unui conducător de doctorat – profesor universitar cu performanţe didactice şi de cercetare deosebite, atestate de MECTS. Şcolile doctorale funcţionează în cadrul instituţiilor organizatoare a studiilor de doctorat – IOSUD.

Studiile universitare de doctorat sunt organizate şi se desfăşoară pe baza regulamentelor proprii, elaborate în conformitate cu legislaţia în vigoare, şi se încheie cu o teză susţinută public şi evaluată de o comisie de specialişti, aprobată de USV Iaşi. Titlul ştiinţific de doctor este acordat de USV şi confirmat de către Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU) din ME. Diploma de doctor este acordată de USV, pe baza ordinului Ministerului Educaţiei.

Organizarea IOSUD

Studiile universitare de doctorat sunt organizate şi se desfăşoară în cadrul IOSUD – USV Iaşi.

Structura administrativă de conducere a IOSUD, responsabilă cu dezvoltarea şi aplicarea practicilor instituţionale pentru studiile universitare de doctorat este Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat – CSUD.

În cadrul IOSUD – USV Iaşi funcţionează două şcoli doctorale – ca structuri organizatorice şi administrative pentru domeniile doctorale şi specializările de doctorat:

Fiecare şcoală este condusă de un Consiliu al şcolii doctorale.

Şcoala Doctorală este o comunitate universitară formată din conducători de doctorat, doctoranzi şi personal administrativ.

Conducerea IOSUD

Senatul USV Iaşi
Preşedinte: Prof. dr. Vasile VÎNTU

Consiliul de Administraţie al USV Iaşi
Rector: Prof. dr. Gerard JITĂREANU

Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat (CSUD)
Director: Prof. dr. Valeriu V. COTEA

Şcoala Doctorală de Ştiinţe Inginereşti (SDSI)
Director: Prof. dr. Liliana ROTARU

Şcoala Doctorală de Medicină Veterinară (SDMV)
Director: Prof. dr. Gheorghe SAVUŢA

Componenţa CSUD:

Prof. dr. Valeriu V. COTEA
Prof. dr. Daniel BUCUR
Prof. dr. Gheorghe SAVUŢA
CS I dr. ing. Elena TROTUŞ (Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Secuieni)
Prof. dr. habil. Ionel Bogdan TAMBA (Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa” din Iaşi)
Drd. Andreea POPÎRDĂ
Drd. Denis Gabriel BORCEA

Documente ale IOSUD – USV IAŞI

Rapoarte de autoevaluare

Legislaţie referitoare la studiile universitare de doctorat

Date de contact

Director CSUD
Prof. dr. Valeriu V. COTEA

telefon: 0232 407.519
fax: 0232 407.506
e-mail: vcotea@uaiasi.ro 

Director SDSI
Prof. dr. Liliana ROTARU
telefon: 0232 407.539
e-mail: lirotaru@uaiasi.ro

Director SDMV
Prof. dr. Gheorghe SAVUŢA
telefon: 0232 407.318
e-mail: gsavuta@uaiasi.ro 

Secretar CSUD
Ing. Carmencita VÎNTU

telefon: 0232 407.410
fax: 0232 407.390
e-mail: secr_did@uaiasi.ro