Select Page

Concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante

Legislaţie, metodologie, proceduri

Documente utile

Posturi scoase la concurs în semestrul al II-lea, anul universitar 2022-2023

Posturi didactice scoase la concurs

(aprobate de M.E. şi publicate în Monitorul Oficial nr. 152/24.04.2023, partea a III-a)

Descrierea posturilor didactice scoase la concurs în semestrul al II-lea, anul universitar 2022-2023

Posturi didactice pe perioadă nedeterminată

Nr.
crt.

Facultate

Departament

Pozitie

Funcţie didactică

Discipline din planul de învăţământ

Descrierea postului

1.

Agricultură

Pedotehnică

ICAM/4

Cercetător ştiinţific gradul II

în română

în engleză

2.

Ştiinţa plantelor

II/21

Şef de lucrări

Protecţia plantelor; Biologia solurilor; Microbiologie; Micologie; Fitopatologie; Protecţia plantelor în agricultura ecologică.

în română

Posturi didactice pe perioadă determinată

Nr.
crt.

Facultate

Departament

Pozitie

Funcţie didactică

Discipline din planul de învăţământ

Descrierea postului

1.

Agricultură

Pedotehnică

I/24

Şef de lucrări

Agrochimie; Gestionarea fertilităţii solului.

în română

2.

Medicină Veterinară

Clinici

X/1 C

Cercetător ştiinţific

Cercetări experimentale, prelucrare şi interpretare date experimentale;
Elaborare proiecte, rapoarte de cercetare, sinteze, articole şi publicaţii;
Recoltare, pregătire şi analize probe

în română

3.

X/29

Asistent universitar

Reproducere, tulburări de reproducere şi prelegeri clinice pe specii; Reproducere; Obstetrică

în română

4.

Sănătate publică

XI/9 C

Asistent de cercetare

Cercetare şi diagnostic, citologic, histologic şi histopatologic

în română

5.

XI/10 C

Asistent de cercetare

Cercetare şi diagnostic etiologic în boli vectoriale

în română

Lista candidaţilor înscrişi la concurs

Posturi didactice pe perioadă nedeterminată

Nr.
crt.

Facultate

Departament

Poziţie

Funcţie didactică

Discipline din planul de învăţământ

Candidaţi

Documente

1.

Agricultură

Pedotehnică

ICAM/4

Cercetător ştiinţific II

Analize de laborator, interpretare date experimentale; Elaborare proiecte, rapoarte de cercetare, sinteze, articole şi publicaţii, Recoltare, pregătire, analize probe sol, plantă, apă, aer.

Irina Gabriela CARA

» Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări

2.

Ştiinţa plantelor

II/21

Şef de lucrări

Protecţia plantelor; Biologia solurilor; Microbiologie; Fitopatologie; Protecţia plantelor în agricultura ecologică.

Andrei-Mihai GAFENCU

» Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări

 

Posturi didactice pe perioadă determinată

Nr.
crt.

Facultate

Departament

Poziţie

Funcţie didactică

Discipline din planul de învăţământ

Candidaţi

Documente

1.

Agricultură

Pedotehnică

I/24

Şef de lucrări

Agrochimie; Gestionarea fertilităţii solului.

Diana-Elena BOLOHAN

» Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări

2.

Medicină Veterinară

Clinici

X/29

Asistent universitar

Reproducere, tulburări de reproducere şi prelegeri clinice pe specii; Reproducere; Obstetrică.

Florin NECHIFOR

» Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări

3.

X/1-C

Cercetător ştiinţific

Cercetări experimentale, prelucrare si interpretare date experimentale; Elaborare proiecte, rapoarte de cercetare, sinteze, articole şi publicaţii, Recoltare, pregătire şi analize probe.

Gabriela-Victoria MARTINESCU

» Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări

4.

Sănătate publică – Centrul de Cercetări ROVETEMERG

XI/9-C

Asistent de cercetare

Cercetare şi diagnostic citologic, histologic şi histopatologic

Luciana Alexandra CRIVEI

» Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări

5.

XI/10-C

Asistent de cercetare

Cercetare şi diagnostic etiologic în boli vectoriale

Bianca-Elena BRATULEANU (BAISAN)

» Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări

 

ARHIVĂ – Informaţii despre posturile scoase la concurs anterior

Posturi scoase la concurs în semestrul I, anul universitar 2022-2023

Posturi scoase la concurs în semestrul I, anul universitar 2022-2023

 

Lista candidaţilor înscrişi la concurs

Posturi didactice scoase la concurs pe perioadă nedeterminată

Facultate Departament Pozitie Funcţie didactică Discipline din planul de învăţământ Candidaţi Documente
1. Agricultură Ştiinţa plantelor II/12 Conferenţiar Genetică; Bazele genetice ale producerii de sămânţă Iulian GABUR » Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări

Posturi didactice scoase la concurs pe perioadă determinată

Nr.
crt.
Facultate Departament Pozitie Funcţie didactică Discipline din planul de învăţământ Candidaţi Documente
1. Horticultură Ştiinţe exacte V/28 Asistent universitar Ecotoxicologie; Biochimie; Toxicologie Iuliana-Maria ENACHE » Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări
2. Tehnologii horticole VI/38 Asistent universitar Poluarea apei şi solului; Inspecţia şi legislaţia mediului; Metodologia studiilor de impact; Tehnologiile cu impact redus asupra mediului; Managementul integrat al deşeurilor; Reglementări legislative şi tehnici în protecţia mediului; Aparate şi sisteme de măsură şi control în protecţia mediului; Monitorizarea şi diagnoza calităţii mediului; Studii de bilanţ şi impact de mediu. Georgiana-Diana DUMITRIU
(căs. GABUR)
» Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări
3. VI/39 Asistent universitar Controlul calităţii produselor de origine vegetală (2 – legume şi fructe); Materii prime vegetale; Tehnologia produselor alimentare de origine vegetală 1 (legume-fructe); Tehnologia produselor horticole Ioana BUŢERCHI » Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări
4. VI/40 Asistent universitar Modelare 3D; Proiectare asistată de calculator; Grafică asistată de calculator Ana-Maria-Roxana ISTRATE » Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări
5. Ingineria Resurselor Animale şi Alimentare Resurse animale şi tehnologii VIII/23 Asistent universitar Materii prime animale; Zootehnie generală; Tehnologia creşterii animalelor; Tehnologia creşterii bovinelor; Practică Marian Cătălin PRISACARU » Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări
6. Medicină Veterinară Clinici X/27 Asistent universitar Clinică medicală şi prelegeri clinice pe specii anul IV şi anul V
Internal medicine and clinical lectures by species, anul V
Paula Maria PAŞCA » Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări
7. X/28 Asistent universitar Animal biology, anul I; Biologie animala, anul I; Parazitologie şi prelegeri clinice pe specii, anul III; Parasitology and clinical lectures by species, anul III Raluca MÎNDRU » Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări
8. Sănătate publică XI/25 Asistent universitar Controlul produselor şi alimentelor de origine animală; Siguranţa alimentelor; Food Safety Ioana-Cristina CRIVEI » Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări

 

Posturi scoase la concurs în semestrul al II-lea, anul universitar 2021-2022

Posturi scoase la concurs în semestrul al II-lea, anul universitar 2021-2022

 

Lista candidaţilor înscrişi la concurs

Posturi didactice scoase la concurs pe perioadă nedeterminată

Nr.
crt.
Facultate Departament Poziţie Funcţie didactică Discipline din planul de învăţământ Candidaţi Documente
1. Agricultură Pedotehnică I/20 Şef de lucrări Agricultură generală:
– Combaterea integrată a buruienilor
– Agrotehnica terenurilor degradate
– Fizica solurilor agricole
– Agrotehnică
Anca-Elena CALISTRU » Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări
2. Agricultură Agroeconomie III/22 Şef de lucrări Management:
– Managementul sistemelor avansate de producţie agroalimentară
– Cercetare operaţională
Ştefan VIZITEU » Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări

 

Posturi didactice scoase la concurs pe perioadă determinată

Nr.
crt.
Facultate Departament Poziţie Funcţie didactică Discipline din planul de învăţământ Candidaţi Documente
1. Agricultură Pedotehnică I/32 Asistent universitar Utilaje în industria alimentară şi ingineria mediului; Agricultură digitală; Bază energetică şi maşini agricole; Mecanica fluidelor Constantin Liviu BUTNARU » Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări
2. Horticultură Ştiinţe exacte V/24 Asistent universitar Matematică; Matematică şi statistică; Teoria probabilitătilor şi statistică Andromeda Cristina SONEA » Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări
3. Horticultură Ştiinţe exacte V/25 Asistent universitar Chimie organică; Biochimie Liliana CIURLĂ (anterior LUCESCU) » Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări
4. Horticultură Ştiinţe exacte V/29 Asistent universitar Chimia alimentelor; Biochimia alimentului; Biochimie Elena Cristina SCUTARAŞU » Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări
5. Ingineria Resurselor Animale şi Alimentare Ştiinţe fundamentale în zootehnie VII/23 Asistent universitar Nutriţie animală; Producţii animaliere; Ameliorarea animalelor Roxana ZAHARIA » Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări
6. Medicină Veterinară Preclinici IX/26 Asistent universitar Anatomy; Anatomie

 

Posturi scoase la concurs în semestrul I, anul universitar 2021-2022

Posturi scoase la concurs în semestrul I, anul universitar 2021-2022

 

Posturi didactice pe perioadă nedeterminată

Nr.
crt.
Facultate Departament Pozitie Funcţie didactică Discipline din planul de învăţământ Descrierea postului
1. Agricultură Ştiinţa plantelor II/19 Şef de lucrări Fitotehnie; Tehnologii de cultură a plantelor. în română
2. II/30 Asistent universitar Cultura pajiştilor şi a plantelor furajere; Pratologie şi pratotehnică; Producerea şi conservarea furajelor; Peluze în parcuri şi grădini. Practică în română
3. Agroeconomie III/6 Profesor universitar Contabilitate; Contabilitate financiară de raportare; Contabilitate în alimentaţie publică şi agroturism; Contabilitate şi diagnoza financiară; Finanţare, creditare şi drept financiar în industria alimentară. în română în engleză
4. III/24 Şef de lucrări Marketing; Strategii de marketing pentru promovarea produselor agroalimentare; Comportamentul consumatorului. în română
5. III/50 Asistent universitar Limba engleză; Limba germană. în română
6. Ingineria Resurselor Animale şi Alimentare Ştiinţe fundamentale în zootehnie VII/25 Asistent universitar Biotehnologii; Genetică; Organisme modificate genetic; Producţii animaliere. în română
7. VII/26 Asistent universitar Bazele managementului; Economie agroalimentară; Autentificarea şi certificarea produselor alimentare; Managementul calităţii şi siguranţei alimentelor. în română
8. Managementul producţiilor animale VIII/22 Asistent universitar Creşterea animalelor; Tehnologii generale animale. în română
9. Medicină Veterinară Preclinici IX/8 Conferenţiar universitar Biologia plantelor; Plant biology. în română în engleză
10. Clinici X/28 Asistent universitar Propedeutică; Clinică chirurgicală şi prelegeri clinice pe specii. în română
11. Sănătate publică XI/28 Asistent universitar Controlul produselor şi alimentelor de origine animală; Control of products and food of animal origin; Siguranţa alimentelor. în română
Nr.
crt.
Facultate Departament Pozitie Funcţie didactică Discipline din planul de învăţământ Candidaţi Documente
1. Agricultură Ştiinţa plantelor II/19 Şef de lucrări Fitotehnie; Tehnologii de cultură a plantelor. Ioan PUIU » Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări
2. Agricultură Ştiinţa plantelor II/30 Asistent universitar Cultura pajiştilor şi a plantelor furajere; Pratologie şi pratotehnică; Producerea şi conservarea furajelor; Peluze în parcuri şi grădini. Practică Adrian NAZARE » Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări
3. Agricultură Agroeconomie III/6 Profesor universitar Contabilitate; Contabilitate financiară de raportare; Contabilitate în alimentaţie publică şi agroturism; Contabilitate şi diagnoza financiară; Finanţare, creditare şi drept financiar în industria alimentară. Carmen Luiza COSTULEANU » Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări
4. Agricultură Agroeconomie III/24 Şef de lucrări Marketing; Strategii de marketing pentru promovarea produselor agroalimentare; Comportamentul consumatorului. Mioara MIHĂILĂ » Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări
5. Agricultură Agroeconomie III/50 Asistent universitar Limba engleză; Limba germană. Raluca-Ştefania PELIN » Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări
6. Ingineria Resurselor Animale şi Alimentare Ştiinţe fundamentale în zootehnie VII/25 Asistent universitar Biotehnologii; Genetică; Organisme modificate genetic; Producţii animaliere. Mădălina-Alexandra DAVIDESCU » Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări
7. Ingineria Resurselor Animale şi Alimentare Ştiinţe fundamentale în zootehnie VII/26 Asistent universitar Bazele managementului; Economie agroalimentară; Autentificarea şi certificarea produselor alimentare; Managementul calităţii şi siguranţei alimentelor. Dragoş Mihai LĂPUŞNEANU » Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări
8. Ingineria Resurselor Animale şi Alimentare Managementul producţiilor animale VIII/22 Asistent universitar Creşterea animalelor; Tehnologii generale animale. Claudia PÎNZARU » Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări
9. Medicină Veterinară Preclinici IX/8 Conferenţiar universitar Biologia plantelor; Plant biology.
10. Medicină Veterinară Clinici X/28 Asistent universitar Propedeutică; Clinică chirurgicală şi prelegeri clinice pe specii. Iulian MIHĂILĂ » Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări
11. Medicină Veterinară Sănătate publică XI/28 Asistent universitar Controlul produselor şi alimentelor de origine animală; Control of products and food of animal origin; Siguranţa alimentelor. Ina Iuliana PAVEL » Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări
Medicină Veterinară Sănătate publică Remus Gabriel PLESCA » Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări
Posturi scoase la concurs în semestrul al II-lea, anul universitar 2020-2021

Posturi scoase la concurs în semestrul al II-lea, anul universitar 2020-2021

 

Posturi didactice pe perioadă nedeterminată

Nr.
crt.

Facultate

Departament

Pozitie

Funcţie didactică

Discipline din planul de învăţământ

Descrierea postului

1.

Medicină Veterinară

Clinici

IX/10

Conferenţiar universitar

Propedeutică; Chirurgia animalelor de companie; Anaestesiology; Anesteziologie

în română

în engleză

2.

IX/11

Conferenţiar universitar

Prelegeri clinice animale de companie; Neurologie şi fizioterapie; Medicină internă a animalelor de companie şi agrement; Internal medicine and lectures by species

în română

în engleză

3.

Sănătate publică

X/11

Conferenţiar universitar

Anatomy; Medicină experimentală

în română

în engleză

4.

X/1C

Cercetător ştiinţific gr. III

Diagnostic bacterioscopic, bacteriologic şi serologic în bolile infecţioase ale animalelor

în română

 

Nr.
crt.

Facultate

Departament

Pozitie

Funcţie didactică

Discipline din planul de învăţământ

Candidaţi

Documente

1.

Medicină Veterinară

Clinici

IX/10

Conferenţiar

Propedeutică; Chirurgia animalelor de companie; Anesteziologie; Anesthesiology

Liviu-Cătălin BURTAN

» Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări

2.

Medicină Veterinară

Clinici

IX/11

Conferenţiar

Prelegeri clinice animale de companie; Neurologie şi fizioterapie; Medicină internă a animalelor de companie şi agrement; Internal medicine and lectures by species

Mihai MUSTEAŢĂ

» Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări

3.

Medicină Veterinară

Sănătate publică

X/11

Conferenţiar

Anatomy (E); Medicină experimentală

Mihaela-Claudia SPĂTARU

» Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări

4

Medicină Veterinară

Sănătate publică

X/1C

Cercetător ştiinţific gr. III

Diagnostic bacterioscopic, bacteriologic şi serologic în bolile infecţioase ale animalelor

Cristina-Mihaela RÎMBU

» Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări

Posturi scoase la concurs în semestrul I, anul universitar 2020-2021

Posturi scoase la concurs în semestrul I, anul universitar 2020-2021

 

Posturi didactice pe perioadă nedeterminată

Nr.
crt.
Facultate Departament Pozitie Funcţie didactică Discipline din planul de învăţământ Descrierea postului
1. Agricultură Ştiinţa plantelor II/24 Şef de lucrări Biotehnologii alimentare; Biotehnologii agroalimentare;
Biotehnologii; Ameliorarea plantelor.
în română
2. II/36 Asistent universitar Condiţionarea şi pastrarea produselor agricole; Fitotehnie; Tehnologii de cultura a plantelor; Materii prime vegetale în română
3. II/37 Asistent universitar Cultura pajiştilor şi a plantelor furajere; Pratologie şi pratotehnica; Producerea şi conservarea furajelor; Practică în română
4. Medicină Veterinară Clinici IX/25 Asistent universitar Propedeutică; Clinică chirurgicală şi prelegeri clinice pe specii. în română
5. IX/26 Asistent universitar Clinică medicală şi prelegeri clinice pe specii. în română

6.

 

Sănătate publică X/27 Asistent universitar Controlul produselor şi alimentelor de origine animală; Control of products and food of animal origin (L. engleza); Siguran?a alimentelor în română
Nr.
crt.
Facultate Departament Pozitie Funcţie didactică Discipline din planul de învăţământ Candidaţi Documente
1. Agricultură Ştiinţa plantelor II/24 Şef de lucrări Biotehnologii alimentare; Biotehnologii agroalimentare;
Biotehnologii; Ameliorarea plantelor.
Iulian GABUR » Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări
2. Agricultură Ştiinţa plantelor II/36 Asistent Condiţionarea şi păstrarea produselor agricole; Fitotehnie; Tehnologii de cultură a plantelor; Materii prime vegetale. Carmen-Simona ŢIBULCĂ GHIŢĂU » Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări
3. Agricultură Ştiinţa plantelor II/37 Asistent Cultura pajiştilor şi a plantelor furajere; Pratologie şi pratotehnică; Producerea şi conservarea furajelor; Practică
4. Medicină Veterinară Clinici IX/25 Asistent Propedeutică; Clinică chirurgicală şi prelegeri clinice pe specii
5. Medicină Veterinară Clinici IX/26 Asistent Clinică medicală şi prelegeri clinice pe specii
6. Medicină Veterinară Sănătate publică X/27 Asistent Controlul produselor şi alimentelor de origine animală; Control of products and food of animal origin (limba engleză); Siguranţa alimentelor Cristina-Loredana BULBAŞA (PANAITE) » Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări
Posturi scoase la concurs în semestrul al II-lea, anul universitar 2019-2020

Posturi scoase la concurs în semestrul al II-lea, anul universitar 2019-2020

 

Posturi didactice pe perioadă nedeterminată

Nr.
crt.
Facultate Departament Pozitie Funcţie didactică Discipline din planul de învăţământ Descrierea postului
1. Agricultură Pedotehnică ICAM/5 Cercetător ştiinţific gradul III Coordonare departament de cercetări in condiţii pedoclimatice dirijate; Recoltare, pregătire analize probe sol, plantă; Analize de laborator, interpretare date experimentale în română
2. Agricultură Ştiinţa plantelor II/36 Asistent Fitopatologie; Microbiologie în română
3. Horticultură Ştiinţe exacte IV/24 Asistent Biochimie; Biochimia alimentelor în română
4. Medicină Veterinară Sănătate publică X/30 Asistent Boli infecţioase, medicină preventivă şi prelegeri clinice pe specii; prelegeri clinice suine, păsări şi leporide în română


Posturi didactice pe perioadă determinată

Nr.
crt.
Facultate Departament Pozitie Funcţie didactică Discipline din planul de învăţământ Descrierea postului
1. Agricultură Ştiinţa plantelor II/37 Asistent Fitotehnie; Cultivarea plantelor medicinale şi aromatice; Plante medicinale, aromatice şi condimentare; Plante medicinale, aromatice, condimentare şi tinctoriale; Materii prime vegetale în română

Posturi didactice pe perioadă nedeterminată

Nr.
crt.
Facultate Departament Pozitie Funcţie didactică Discipline din planul de învăţământ Candidaţi Documente
1. Agricultură Pedotehnică ICAM/5 Cercetător ştiinţific gradul III Coordonare departament de cercetări in condiţii pedoclimatice dirijate; Recoltare, pregătire analize probe sol, plantă; Analize de laborator, interpretare date experimentale Irina Gabriela COROI (căs. CARA) » Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări
2. Agricultură Ştiinţa plantelor II/36 Asistent Fitopatologie; Microbiologie Andrei-Mihai GAFENCU » Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări
3. Horticultură Ştiinţe exacte IV/24 Asistent Biochimie; Biochimia alimentelor Andreea Paula COZMA » Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări
4. Medicină Veterinară Sănătate publică X/30 Asistent Boli infecţioase, medicină preventivă şi prelegeri clinice pe specii; prelegeri clinice suine, păsări şi leporide Mihaela-Anca DASCĂLU » Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări

Posturi didactice pe perioadă determinată

Nr.
crt.
Facultate Departament Pozitie Funcţie didactică Discipline din planul de învăţământ Candidaţi Documente
1. Agricultură Ştiinţa plantelor II/37 Asistent Fitotehnie; Cultivarea plantelor medicinale şi aromatice; Plante medicinale, aromatice şi condimentare; Plante medicinale, aromatice, condimentare şi tinctoriale; Materii prime vegetale Carmen-Simona ŢIBULCĂ GHIŢĂU » Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări
Posturi scoase la concurs în semestrul al II-lea, anul universitar 2018-2019

Posturi scoase la concurs în semestrul al II-lea, anul universitar 2018-2019

 

Nr.
crt.
Facultate Departament Pozitie în Statul de funcţii Funcţie didactică Discipline din planul de învăţământ Descrierea postului
1. Agricultură Ştiinţa plantelor II/35 Asistent universitar Biotehnologii agroalimentare; Biotehnologii; Ameliorarea plantelor în română
2. Agricultură Agroeconomie III/39 Asistent universitar Pedagogie; Psihologia educaţiei în română
3. Agricultură Agroeconomie III/40 Asistent universitar Economie rurală; Economia producţiei; Economia şi filiera produselor alimentare; Analiză economico-financiară; Analiză economico-financiară în alimentaţie publică în română
4. Horticultură Tehnologii horticole V/39 Asistent universitar Legumicultură; Legumicultură specială; Tehnologii horticole – Legumicultură; Practică în română
5. Horticultură Tehnologii horticole V/21 Şef de lucrări Design în peisagistică; Compoziţie şi studiul formei; Peisagistică teritorială şi urbană; Ambientări peisagistice în română
6. Medicină veterinară Sănătate publică X/28 Asistent universitar Microbiologie alimentară; Microbiologie clinică şi micotoxicologie;
Microbiology (E); Clinical mycology and mycotoxicology (E)
în română
Nr.
crt.
Facultate Departament Pozitie în Statul de funcţii Funcţie didactică Discipline din planul de învăţământ Candidaţi Documente
1. Agricultură Ştiinţa plantelor II/35 Asistent Biotehnologii agroalimentare; Biotehnologii; Ameliorarea plantelor Dr. ing. Gabur Iulian » Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări
2. Agroeconomie III/39 Asistent Pedagogie; Psihologia educaţiei Dr. Sîrghea Alina » Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări
3. III/40 Asistent Economie rurală; Economia producţiei; Economia şi filiera produselor alimentare; Analiză economico-financiară; Analiză economico-financiară în alimentaţie publică Dr. ing. Coca Oana » Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări
4. Horticultură Tehnologii horticole V/8 Asistent Legumicultură; Legumicultură specială; Tehnologii horticole – Legumicultură; Practică Dr. ing. Cojocaru Alexandru » Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări
5. V/21 Şef lucrări Design în peisagistică; Compoziţie şi studiul formei; Peisagistică teritorială şi urbană; Ambientări peisagistice Dr. arh. Cojocariu Mirela » Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări
6. Medicină Veterinară Clinici   Asistent Microbiologie alimentară; Micologie clinică şi micotoxilogie; Clinical mycology and mycotoxicology (E); Microbiology (E) Dr. med. vet.
Bostanaru Andra-Cristina
» Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări
Posturi scoase la concurs în semestrul al II-lea, anul universitar 2017-2018

Posturi scoase la concurs în semestrul al II-lea, anul universitar 2017-2018

 

Nr.
crt.
Facultate Departament Pozitie în Statul de funcţii Funcţie didactică Discipline din planul de învăţământ Descrierea postului
1. Agricultură Pedotehnică I/11 Conferenţiar universitar Agrotehnica; Agrotehnica zonelor de deal şi munte; Nutriţie animală şi agronomie; Agricultură generală; Tehnică experimentală în română în engleză
2. Agricultură Pedotehnică I/30 Asistent universitar Utilaje în industria alimtară şi ingineria mediului; Utilaje în industria alimentară; Utilaje tehnologice pentru alimentaţia publică şi agroturism; Elemente de ingineria frigului; Elemente de inginerie mecanică în română
3. Agricultură Pedotehnică I/32 Asistent universitar Agrotehnică; Agricultură generală în română
4. Agricultură Ştiinţa plantelor II/12 Conferenţiar universitar Microbiologie în română în engleză
5. Agricultură Agroeconomie III/22 Lector universitar Economie rurală; Economia proiectelor de investiţii în alimentaţie publică şi agroturism; Estimaţiuni rurale; Politici agricole; Politici agroalimentare; Politici comparate de dezvoltare agricolă; Politici europene în alimentaţie publică şi agroturism în română
6. Horticultură Ştiinţe Exacte IV/14 Şef de lucrări Chimia mediului; Tehnici şi echipamente de investigare a factorilor de mediu; Depozitarea şi reciclarea deşeurilor; Biochimie în română
7. Horticultură Ştiinţe Exacte IV/15 Şef de lucrări Biofizică; Fizică; Biofizică şi fenomene de transfer în română
8. Horticultură Ştiinţe Exacte IV/16 Şef de lucrări Matematică; Matematică şi statistică în română
9. Horticultură Ştiinţe Exacte IV/22 Asistent universitar Fizică; Termodinamică; Meteorologie şi climatologie; Biofizică şi agrometeorologie în română
10. Horticultură Tehnologii Horticole V/8 Profesor universitar Managementul sistemelor ecologice legumicole; Culturi legumicole ecologice în română în engleză
11. Horticultură Tehnologii Horticole V/21 Şef de lucrări Managementul sistemelor ecologice viticole; Tehnologii horticole (Viticultură); Tehnologie şi control în industria vinului; Oenologie în română
12. Horticultură Tehnologii Horticole V/38 Asistent universitar Oenologie; Tehnologie şi control în industria vinului; Tehnologie şi control în industria berii şi distilatelor; Tehnologia produselor horticole; Analiza senzorială în română
13. Zootehnie Ştiinţe Fundamentale în Zootehnie VI/7 Conferenţiar universitar Construcţii; Geometrie descriptivă şi desen tehnic în română în engleză
14. Zootehnie Ştiinţe Fundamentale în Zootehnie VI/12 Şef de lucrări Controlul şi expertiza calităţii produselor avicole şi apicole; Controlul calităţii alimentelor; Tehnologia produselor de origine animală în română
15. Zootehnie Ştiinţe Fundamentale în Zootehnie VI/13 Şef de lucrări Nutriţie şi alimentaţie animală; Aditivi şi ingrediente în industria alimentară; Nutriţie animală şi agronomie în română
16. Zootehnie Managementul Producţiilor Animale VII/7 Conferenţiar universitar Apicultură şi sericicultură; Creşterea cabalinelor; Creşterea animalelor în română
17. Zootehnie Managementul Producţiilor Animale VII/8 Conferenţiar universitar Analize enzimatice şi imunologice în industria alimentară; Anatomie, histologie, embriologie în română
18. Zootehnie Managementul Producţiilor Animale VII/16 Şef de lucrări Geografia turismului şi resurse turistice; Sturionicultură; Controlul şi expertiza calităţii peştelui şi a produselor acvatice în română
19. Medicină Veterinară Preclinici VIII/19 Asistent universitar Anatomie patologică; Medicina legală şi diagnostic necropsic în română
20. Medicină Veterinară Clinici IX/9 Conferenţiar universitar Toxicologie; Clinică şi prelegeri clinice pe specii în română în engleză
21. Medicină Veterinară Clinici IX/21 Asistent universitar Prelegeri clinice – rumegătoare; Clinică chirurgicală şi prelegeri clinice pe specii în română
  • Comisii de concurs   +   Decizia 74 din 21.06.2018
  • Standarde minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţămÎntul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare – Anexa nr. 14 – Comisia Ingineria resurselor vegetale şi animale
  • Standarde minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare – Anexa nr. 21 – Comisia de Medicină veterinară
  • Instrucţiuni interne de lucru privind concursul pentru posturi didactice (conferenţiari şi profesori)
  • Lista candidaţilor înscrişi la concurs
Nr.
crt.
Facultate Departament Pozitie în Statul de funcţii Funcţie didactică Discipline din planul de învăţământ Candidaţi Documente
în limba română în limba engleză
1. Agricultură Pedotehnică I/11 Conferenţiar universitar Agrotehnică. Agrotehnica zonelor de deal şi munte. Nutriţie animală şi agronomie. Agricultură generală. Tehnică experimentală. Şef lucr. dr. Ţopa Denis-Constantin » Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări
» Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări
2. I/30 Asistent universitar Utilaje în industria alimentară şi ingineria mediului. Utilaje în industria alimentară. Utilaje tehnologice pentru alimentaţie publică şi agroturism. Elemente de ingineria frigului. Elemente de inginerie mecanică. Dr. ing. Veleşcu Ionuţ-Dumitru » Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări
Dr. ing. Băetu Mihai-Marius » Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări
3. I/32 Asistent universitar Agrotehnică. Agricultură generală. Dr. ing. Calistru Anca-Elena » Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări
4. Ştiinţa plantelor II/12 Conferenţiar universitar Microbiologie Şef lucr. dr. Lipşa Florin-Daniel » Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări
» Curriculum vitae
» Presentation fact sheet
» List of scientific papers
Şef lucr. dr. Radu Steluţa » Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări
» Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări
5. Agroeconomie III/22 Lector universitar Economie rurală. Economia proiectelor de investiţii în alimentaţie publică şi agroturism. Estimaţiuni rurale. Politici agricole. Politici agroalimentare. Politici comparate de dezvoltare agricolă. Politici europene în alimentaţie publică şi agroturism. Asist. univ. dr. Boghiţă Eduard » Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări
6. Horticultură Ştiinţe exacte IV/14 Şef lucrări Chimia mediului. Tehnici şi echipamente de investigare a factorilor de mediu. Depozitarea şi reciclarea deşeurilor. Biochimie. Asist. univ. dr. Luchian Camelia-Elena » Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări
7. IV/15 Şef lucrări Biofizică. Fizică. Biofizică şi fenomene de transfer. Asist. univ. dr. Cazacu Ana » Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări
8. IV/16 Şef lucrări Matematică. Matematică şi statistică. Asist. univ. dr. Bulgariu Emilian » Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări
9. IV/22 Asistent universitar Fizică. Termodinamică. Meteorologie şi climatologie. Biofizică şi agrometeorologie. Dr. Bodale Ilie » Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări
10. Tehnologii horticole V/8 Profesor universitar Managementul sistemelor ecologice legumicole. Culturi ecologice legumicole. Conf. univ. dr. Stoleru Vasile » Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări
» Curriculum vitae
» Listă de lucrări
11. V/21 Şef lucrări Managementul sistemelor ecologice viticole. Tehnologii horticole (Viticultură). Tehnologie şi control în industria vinului. Oenologie. Asist. univ. dr. Colibaba Lucia-Cintia » Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări
12. V/38 Asistent universitar Oenologie. Tehnologie şi control în industria vinului. Tehnologie şi control în industria berii şi distilatelor. Tehnologia produselor horticole. Analiza senzorială. Dr. ing. Tudose-Sandu-Ville Ştefan » Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări
13. Zootehnie Ştiinţe fundamentale in zootehnie VI/7 Conferenţiar universitar Construcţii. Geometrie descriptivă şi desen tehnic. Şef lucr. dr. Bucur Roxana-Dana » Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări
» Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări
14. VI/12 Şef lucrări Controlul şi expertiza calităţii produselor avicole şi apicole. Controlul calităţii alimentelor. Tehnologia produselor de origine animală. Asist. univ. dr. Usturoi Alexandru » Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări
15. VI/13 Şef lucrări Nutriţie şi alimentaţie. Aditivi şi ingrediente în industria alimentară. Nutriţie animală şi agronomie. Asist. univ. dr. Radu-Rusu Cristina-Gabriela » Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări
16. Managementul producţiilor animale VII/7 Conferenţiar universitar Apicultură şi sericicultură. Creşterea cabalinelor. Creşterea animalelor. Şef lucr. dr. Doliş Marius-Gheorghe » Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări
» Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări
17. VII/8 Conferenţiar universitar Analize enzimatice şi imunologice în industria alimentară. Anatomie, histologie, embriologie. Şef lucr. dr. Radu-Rusu Răzvan Mihail » Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări
» Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări
18. VII/16 Şef lucrări Geografia turismului şi resurse turistice. Sturionicultură. Controlul şi expertiza calităţii peştelui şi a produselor acvatice. Asist. univ. dr. Simeanu Cristina » Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări
19. Medicină Veterinară Preclinici VIII/19 Asistent universitar Anatomie patologică. Medicină legală şi diagnostic necropsic. Dr. med. vet. Dulman (Hriţcu) Ozana-Maria » Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări
20. Clinici IX/8 Conferenţiar universitar Toxicologie. Clinică şi prelegeri clinice pe specii. Şef lucr. dr. Beşchea-Chiriac Sorin-Ioan » Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări
» Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări
21. IX/21 Asistent universitar Prelegeri clinice-rumegătoare. Clinică chirurgicală şi prelegeri clinice pe specii.
Posturi scoase la concurs în semestrul al II-lea, anul universitar 2016-2017

Posturi scoase la concurs în semestrul al II-lea, anul universitar 2016-2017

 

Nr.
crt.
Facultate Departament Pozitie în Statul de funcţii Funcţie didactică Discipline din planul de învăţământ Descrierea postului
1. Agricultură Pedotehnică I/29 Asistent universitar Operaţii unitare în industria alimentară; Utilaje în industria alimentară; Utilaje şi instalaţii în industria alimentară; Grafică asistată pe calculator în română
2. Medicină Veterinară Preclinici VIII/17 Asistent universitar Histologie şi embriologie; Biologie moleculară în română
3. Medicină Veterinară Preclinici VIII/19 Asistent universitar Anatomie patologică; Medicina legală şi diagnostic necropsic în română
4. Medicină Veterinară Clinici IX/21 Asistent universitar Prelegeri clinice – rumegatoare; Clinică chirurgicală şi prelegeri clinice pe specii în română
5. Medicină Veterinară Sănătate publică X/9 Conferenţiar universitar Boli infecţioase, medicină preventivă şi prelegeri clinice pe specii;
Patologia animalelor exotice şi de agrement.
în română în engleză

Nr.
crt.

Facultate

Departament

Pozitie în Statul de funcţii

Funcţie didactică

Discipline din planul de învăţământ

Candidaţi

Documente

în limba română

în limba engleză

1.

Agricultură

Pedotehnică

I/29

Asistent universitar

Operaţii unitare în industria alimentară; Utilaje în industria alimentară; Utilaje şi instalaţii în industria alimentară; Grafică asistată pe calculator

Dr. ing. Arsenoaia Vlad-Nicolae

» Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări

2.

Medicină Veterinară

Preclinici

VIII/17

Asistent universitar

Histologie şi embriologie; Biologie moleculară

Dr. med. vet. Dulman Ozana-Maria (Hriţcu)

» Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări

Dr. med. vet. Laiu Ivona (Popovici)

» Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări

3.

Medicină Veterinară

Preclinici

VIII/19

Asistent universitar

Anatomie patologică; Medicina legală şi diagnostic necropsic

Dr. med. vet. Pavel Ionuţ

» Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări

Dr. med. vet. Pleşca Remus-Gabriel

» Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări

4.

Medicină Veterinară

Clinici

IX/21

Asistent universitar

Prelegeri clinice – rumegatoare; Clinică chirurgicală şi prelegeri clinice pe specii

Nu s-a înscris niciun candidat.

5.

Medicină Veterinară

Sănătate publică

X/9

Conferenţiar universitar

Boli infecţioase, medicină preventivă şi prelegeri clinice pe specii;
Patologia animalelor exotice şi de agrement.

Şef lucr. dr. Tănase Irina-Oana

» Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări

» Curriculum vitae
» Presentation fact sheet
» List of scientific papers

Posturi scoase la concurs în semestrul I, anul universitar 2016-2017

Posturi scoase la concurs în semestrul I, anul universitar 2016-2017

 

Nr.
crt.

Facultate

Departament

Pozitie în Statul de funcţii

Funcţie didactică

Discipline din planul de învăţământ

Descrierea postului

1.

Agricultură

Pedotehnică

I/9

Conferenţiar universitar

Agrotehnică; Fizica solurilor agricole; Tehnică experimentală

în română

în engleză

2.

Agricultură

Pedotehnică

I/10

Conferenţiar universitar

Operaţii unitare în industria alimentară; Procese şi operaţii în industria alimentară; Utilaje în industria alimentară

în română

în engleză

3.

Agricultură

Pedotehnică

I/29

Asistent universitar

Operaţii unitare în industria alimentară; Utilaje în industria alimentară; Utilaje şi instalaţii în industria alimentară; Grafică asistată pe calculator

în română

 

4.

Agricultură

Ştiinţa plantelor

II/35

Asistent universitar

Fiziologie vegetală; Fiziologia plantelor

în română

 

5.

Agricultură

Agroeconomie

III/9

Conferenţiar universitar

Contabilitate generală; Contabilitate financiară; Contabilitate şi gestiune economică; Contabilitate şi analiză economico-financiară

în română

în engleză

6.

Agricultură

Agroeconomie

III/10

Conferenţiar universitar

Drept şi legislaţie agrară; Drept comercial; Inspecţie şi legislaţie fitosanitară; Politici agricole

în română

în engleză

7.

Agricultură

Agroeconomie

III/37

Asistent universitar

Management; Management general; Management strategic; Sisteme de producţie agricolă

în română

 

8.

Horticultură

Ştiinţe exacte

IV/2

Profesor universitar

Biochimie; Biochimia alimentului

în română

în engleză

9.

Horticultură

Tehnologii horticole

V/19

Şef de lucrări

Poluarea apei, aerului şi solului; Monitorizarea şi diagnoza calităţii mediului

în română

 

10.

Horticultură

Tehnologii horticole

V/40

Asistent universitar

Legumicultură specială; Tehnologii horticole – Legumicultură; Managementul sistemelor ecologice legumicole; Management ecologic

în română

 

11.

Zootehnie

Ştiinţe fundamentale in zootehnie

VI/8

Conferenţiar universitar

Nutriţie şi alimentaţie; Producţii animaliere

în română

în engleză

12.

Zootehnie

Ştiinţe fundamentale in zootehnie

VI/27

Asistent universitar

Controlul şi expertiza calităţii cărnii şi a produselor din carne; Tehnologia cărnii şi a preparatelor din carne; Tehnologia produselor de origine animală; Tehnologia laptelui şi a produselor derivate; Inginerie tehnologică în alimentaţie publică şi agroturism; Practică

în română

 

13.

Zootehnie

Ştiinţe fundamentale in zootehnie

VI/28

Asistent universitar

Managementul calităţii şi siguranţei alimentelor; Merceologia produselor alimentare; Merceologia produselor agroalimentare; Managementul calităţii alimentelor; Merchandising în alimentaţie publică şi agroturism

în română

 

14.

Zootehnie

Managementul producţiilor animale

VII/15

Şef de lucrări

Procesarea produselor din acvacultură; Procesarea producţiilor acvatice; Cuniculicultură, animale de blană şi vânat

în română

 

15.

Medicină Veterinară

Preclinici

VIII/15

Asistent universitar

Anatomie

în română

 

16.

Medicină Veterinară

Preclinici

VIII/17

Asistent universitar

Histologie şi embriologie; Biologie moleculară

în română

 

17.

Medicină Veterinară

Clinici

IX/16

Şef de lucrări

Medicină internă a animalelor de companie; Clinică medicală şi prelegeri clinice pe specii; Prelegeri clinice – animale de companie

în română

 

18.

Medicină Veterinară

Clinici

IX/20

Asistent universitar

Semiologie; Radiologie/Imagistică

în română

 

19.

Medicină Veterinară

Clinici

IX/21

Asistent universitar

Prelegeri clinice – rumegatoare; Clinică chirurgicală şi prelegeri clinice pe specii

în română

 

Nr.
crt.

Facultate

Departament

Pozitie în Statul de funcţii

Funcţie didactică

Discipline din planul de învăţământ

Candidaţi

Documente

în limba română

în limba engleză

1.

Agricultură

Pedotehnică

I/9

Conferenţiar universitar

Agrotehnică; Fizica solurilor agricole; Tehnică experimentală

Şef lucr. dr. Răus Lucian

» Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări

» Curriculum vitae
» Presentation fact sheet
» List of scientific papers

2.

Agricultură

Pedotehnică

I/10

Conferenţiar universitar

Operaţii unitare în industria alimentară; Procese şi operaţii în industria alimentară; Utilaje în industria alimentară

Şef lucr. dr. Cârlescu Petru-Marian

» Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări

» Curriculum vitae
» Presentation fact sheet
» List of scientific papers

3.

Agricultură

Ştiinţa plantelor

II/35

Asistent universitar

Fiziologie vegetală; Fiziologia plantelor

Dr. Covaşă Mihaela

» Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări

4.

Agricultură

Agroeconomie

III/9

Conferenţiar universitar

Contabilitate generală; Contabilitate financiară; Contabilitate şi gestiune economică; Contabilitate şi analiză economico-financiară

Şef lucr. dr. Ignat Gabriela

» Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări

» Curriculum vitae
» Presentation fact sheet
» List of scientific papers

5.

Agricultură

Agroeconomie

III/10

Conferenţiar universitar

Drept şi legislaţie agrară; Drept comercial; Inspecţie şi legislaţie fitosanitară; Politici agricole

Lect. dr. Diaconu Carmen-Mariana

» Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări

» Curriculum vitae
» Presentation fact sheet
» List of scientific papers

6.

Agricultură

Agroeconomie

III/37

Asistent universitar

Management; Management general; Management strategic; Sisteme de producţie agricolă

Dr. ing. Viziteu Ştefan

» Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări

7.

Horticultură

Ştiinţe exacte

IV/2

Profesor universitar

Biochimie; Biochimia alimentului

Conf. dr. Trincă Lucia-Carmen

» Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări

» Curriculum vitae
» Presentation fact sheet
» List of scientific papers

8.

Horticultură

Tehnologii horticole

V/19

Şef de lucrări

Poluarea apei, aerului şi solului; Monitorizarea şi diagnoza calităţii mediului

Dr. ing. Hlihor Raluca-Maria

» Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări

9.

Horticultură

Tehnologii horticole

V/40

Asistent universitar

Legumicultură specială; Tehnologii horticole – Legumicultură; Managementul sistemelor ecologice legumicole; Management ecologic

Dr. ing. Gabriel-Ciprian Teliban

» Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări

10.

Zootehnie

Ştiinţe fundamentale in zootehnie

VI/8

Conferenţiar universitar

Nutriţie şi alimentaţie; Producţii animaliere

Şef lucr. dr. Simeanu Daniel

» Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări

» Curriculum vitae
» Presentation fact sheet
» List of scientific papers

11.

Zootehnie

Ştiinţe fundamentale in zootehnie

VI/27

Asistent universitar

Controlul şi expertiza calităţii cărnii şi a produselor din carne; Tehnologia cărnii şi a preparatelor din carne; Tehnologia produselor de origine animală; Tehnologia laptelui şi a produselor derivate; Inginerie tehnologică în alimentaţie publică şi agroturism; Practică

Dr. ing. Ciobanu Marius-Mihai

» Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări

12.

Zootehnie

Ştiinţe fundamentale in zootehnie

VI/28

Asistent universitar

Managementul calităţii şi siguranţei alimentelor; Merceologia produselor alimentare; Merceologia produselor agroalimentare; Managementul calităţii alimentelor; Merchandising în alimentaţie publică şi agroturism

Dr. ing. Frunză Gabriela

» Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări

13.

Zootehnie

Managementul producţiilor animale

VII/15

Şef de lucrări

Procesarea produselor din acvacultură; Procesarea producţiilor acvatice; Cuniculicultură, animale de blană şi vânat

Asist. univ. dr. Fotea Lenuţa

» Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări

14.

Medicină Veterinară

Preclinici

VIII/15

Asistent universitar

Anatomie

Dr. med. vet. Munteanu Alexandru

» Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări

15.

Medicină Veterinară

Preclinici

VIII/17

Asistent universitar

Histologie şi embriologie; Biologie moleculară

Dr. med. vet. Dulman Ozana-Maria

Dosar neeligibil. Lipsesc documentele justificative corespunzătoare pregătirii psihopedagogice solicitate prin lege.

Dr. med. vet. Pavel Ionuţ

» Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări

16.

Medicină Veterinară

Clinici

IX/16

Şef de lucrări

Medicină internă a animalelor de companie; Clinică medicală şi prelegeri clinice pe specii; Prelegeri clinice – animale de companie

Asist. univ. dr. Musteaţă Mihai

» Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări

17.

Medicină Veterinară

Clinici

IX/20

Asistent universitar

Semiologie; Radiologie/Imagistică

Dr. med. vet. Baisan Radu-Andrei

» Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări

Dr. med. vet. Daraban Constantin

» Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări