Select Page

Departamentul Erasmus+

Departamentul Erasmus+

Departamentul Erasmus+ este organizat şi funcţionează în baza Ordinului Ministerului Educaţiei şi Cercetării ştiinţifice nr. 4238/17.06.2015, privind funcţionarea Birourilor Erasmus+ în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate şi stabilirea atribuţiilor acestora.

La nivelul USV Iaşi, în baza Ordinului MECS menţionat a fost elaborat Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Departamentului Erasmus+, avizat de Consiliul de Administraţie şi adoptat în şedinţa Senatului USV Iaşi din 17 septembrie 2015.

Misiune

Biroul Erasmus+ are ca misiune asigurarea implementării Programului Erasmus+ în cadrul Universităţii de Ştiinţele Vieţii “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi.
În noile circumstanţe legislative Erasmus+ reuneşte şapte programe ale UE în domeniu educaţiei, formării, tineretului şi sportului. Cele şapte programe sunt:

 • Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii;
 • Tineret în Acţiune;
 • Erasmus Mundus;
 • Tempus;
 • Alfa;
 • Edulink;
 • Programul de Cooperare cu ţările Industrializate.

Responsabilităţi. Obiective

Corespunzător structurii strategice Biroul Erasmus+ coordonează şi sprijină desfăşurarea tuturor activităţilor ce se încadrează în cele trei acţiuni cheie (KA1, KA2 şi KA3) în mod specific pentru universitatea noastră.

Corespunzător structurii funcţionale, Biroul Erasmus+ coordonează şi sprijină desfăşurarea următoarelor tipuri de proiecte:

 • Proiecte de mobilitate E+ în Domeniul universitar pentru Studiu, Practică, Predare şi Formare;
 • Proiecte de parteneriat Strategic (E+) în domeniul Universitar.

Pentru îndeplinirea acestor responsabilităţi Biroul Erasmus+ are următoarele obiective:

 • asigură participarea USV Iaşi la activităţile specifice Programului Erasmus+, prin informare, promovare, consiliere în realizarea proiectelor;
 • asigură optimizarea relaţiilor participanţilor cu structurile organizatorice şi funcţionale ale USV Iaşi;
 • asigură evidenţa propunerilor de proiecte, a proiectelor aprobate;
 • asigură respectarea regulamentelor interne şi a legislaţiei în vigoare privind desfăşurarea proiectelor Programului Erasmus+;
 • raportează asupra activităţilor desfăşurate către conducerea USV Iaşi şi Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP).

Regulament

Structura Programului Erasmus+

Structura Programului Erasmus+ este prezentată din punct de vedere strategic şi din punct de vedere funcţional. Din punct de vedere strategic, Programul Erasmus+ cuprinde trei acţiuni cheie:

 • Acţiunea Cheie 1 (KA 1) – Mobilitatea persoanelor;
 • Acţiunea Cheie 2 (KA 2) – Cooperare pentru inovare şi schimb de bune practici;
 • Acţiunea Cheie 3 (KA 3) – Sprijin pentru reformarea politicilor.

Din punct de vedere funcţional, Programul Erasmus+ are următoarele structuri (formată din trei tipuri de proiecte):

 • Proiecte de mobilitate (E+) pe Domeniul şcolar, Domeniul universitar, Educarea adulţilor, Formarea profesională (VET) şi Tineret;
 • Parteneriate strategice (E+) pe Domeniul şcolar, Domeniul Universitar, Educarea adulţilor, Formare profesională (VET), Tineret şi Parteneriate Strategice care se adresează mai multor domenii;
 • Dialog structurat.

Coordonatori Departament ERASMUS+

Prof. univ. Dr. Liviu-Dan MIRON
Coordonator instituţional proiecte mobilităţi studenţi şi personal (KA107)
Tel: 0232 407.413; Fax: 0232 260.650
E-mail: lmiron@uaiasi.ro

Asist. univ. dr. Claudia PÂNZARU
Coordonator instituţional proiecte mobilităţi studenţi şi personal (KA103 şi KA131)
Tel: 0232 407.582
E-mail: panzaruclaudia@uaiasi.ro

Maria APREOTESEI
Secretar
Tel: 0232 407.367
E-mail: bri@uaiasi.ro

EURODESK

informații utile pentru tineri

EURYPEDIA

portalul privind sistemele de educație din Europa