Select Page

Managementul USV Iași

Carta USV Iași

Plan strategic

Planuri operaţionale şi anexe

Rapoarte de activitate privind starea USV Iaşi

Comisia de etică şi deontologie universitară

Rapoarte anuale privind asigurarea calităţii

Buletine informative şi rapoarte anuale de aplicare a Legii nr. 544/2001

Rapoarte privind evaluarea cadrelor didactice

Istoric (rapoarte privind evaluarea cadrelor didactice din anii anteriori)

Buget de venituri şi cheltuieli

Conturi de execuţie şi bilanţuri

Lista funcţiilor din USV Iaşi

Stat de funcţii

Facultatea de Agricultură

Istoric (planuri şi rapoarte anuale si de activitate din anii anteriori)

Facultatea de Horticultură

Istoric (planuri şi rapoarte anuale si de activitate din anii anteriori)

Facultatea de Ingineria Resurselor Animale şi Alimentare

Facultatea de Medicină Veterinară

Istoric (planuri şi rapoarte anuale si de activitate din anii anteriori)

Aplicarea Legii 144 din 21 mai 2007 la USV Iaşi

Măsuri pentru combaterea plagiatului şi a nepotismului