Select Page

Simpozionul Ştiinţific Studenţesc

Simpozionul Ştiinţific Studenţesc este o manifestare de tradiţie în cadrul Universităţii de Ştiinţele Vieţii “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi (IULS), desfăşurându-se, de obicei, în primăvara fiecărui an.
Scopul Simpozionului este de a crea cadrul pentru prezentarea şi dezbaterea lucrărilor ce conţin rezultate ştiinţifice şi tehnice obţinute de către studenţii participanţi pe parcursul pregătirii profesionale, precum şi de a facilita colaborarea ştiinţifică între participanţi.

În acest an simpozionul se va desfăşura on site, în perioada 17-18 aprilie 2024.

Date generale

Simpozionul științific studențesc cu participare internațională
17-18 aprilie 2024

Simpozionul este organizat anual de către Universitatea pentru Științele Vieții ”Ion Ionescu de la Brad” din Iași (IULS), prin intermediul Departamentului Cercetare Științifică și cu implicarea Asociației Studenților Veterinari din Iași și a Ligii Studenților Agronomi și Veterinari.

Un stimulent sigur pentru performanță este premierea celor mai bune lucrări științifice prezentate la nivelul fiecărui domeniu (agricultură, horticultură, ingineria resurselor animale și alimentare, medicină veterinară) și la secțiunea Școli doctorale: premiul I, premiul II, premiul III și mențiune.

Acest simpozion constituie un bun prilej pentru studenții din universitățile agronomice din țară și din străinătate de a schimba păreri, opinii, cunoștințe, dar și de  a lega colaborări viitoare și prietenii. Studenții străini vor avea oportunitatea de a-și susține lucrările în limba engleză.

Scopul activității Simpozionului Științific Studențesc este de a descoperi potențiale talente în rândul participanților, cu înclinații spre cercetare și inovare; formarea deprinderilor de a scrie lucrări cu caracter științific și încurajarea participanților în munca de cercetare, inovare și dezvoltarea antreprenorială.

La această ediție a simpozionului vor fi invitați să participe cu lucrări științifice studenții, masteranzii și doctoranzii din toate universătile agronomice, atât din țară (Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca, Universitatea de Științele Vieții ”Regele Mihai I” din Timișoara, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București, Universitatea din Craiova), cât și din străinătate (Universitatea Agrară de Stat din Moldova), la unul din cele patru domenii, în funcție de tematica abordată.

Participarea studenților la asemenea manifestare științifică va stimula, cu certitudine, dezvoltarea lor personală, noi idei de colaborare și de cercetare în domeniul de pregătire al fiecăruia.

Fişă de participare

Înscrierile pentru simpozion se fac prin fişa de participare disponibilă mai sus, în perioada 19 februarie – 2 aprilie 2024.

Fişa trebuie să fie completată în format electronic editabil şi apoi să fie trimisă la prodecanul facultăţii unde se înscrie lucrarea, respectiv:

 • pentru Facultatea de Agricultură – Prodecan, Conf. univ. dr. Otilia MURARIU
  e-mail: otilia.murariu@iuls.ro
 • pentru Facultatea de Horticultură – Prodecan, Conf. univ. dr. Lucia Cintia COLIBABA
  e-mail: cintia.colibaba@iuls.ro
 • pentru Facultatea de I. R. A. A. – Prodecan, Prof. univ. dr. Răzvan Mihail RADU-RUSU
  e-mail: razvan.radu@iuls.ro 
 • pentru Facultatea de Medicină Veterinară – Prodecan, Conf. dr. Dragoş ANIŢĂ
  e-mail: dragos.anita@iuls.ro
Reguli de tehnoredactare a lucrărilor
Secţiuni

În cadrul simpozionului pot participa studenţi înscrişi la formele licenţă, master şi doctorat, în cadrul a cinci secţiuni:

 • Secţiunea “Agricultură” pentru studenţii la licenţă şi master
 • Secţiunea “Horticultură” pentru studenţii la licenţă şi master
 • Secţiunea “Ingineria Resurselor Animale şi Alimentare” pentru studenţii la licenţă şi master
 • Secţiunea “Medicină Veterinară” pentru studenţii la licenţă
 • Secţiunea “Şcoli doctorale“, pentru studenţii Şcolilor doctorale “Ştiinţe ingineresti” şi “Ştiinţe medicale”