Select Page

Examen de promovare în cariera didactică

Legislaţie, metodologie, proceduri

Documente utile

Posturi didactice (semestrul al II-lea, anul universitar 2022-2023)

Posturile didactice pentru examenul de promovare în cariera didactică

(avizate de Ministerul Educaţiei prin adresa nr. 140/R/DGIU/25.04.2023)

Descrierea posturilor scoase la concurs în semestrul II, anul universitar 2022-2023

Nr.
crt.
Facultate Departament Poziţie Funcţie didactică Discipline din planul de învăţământ Descrierea postului
1. Agricultură Pedotehnică I/6 Profesor universitar Agrotehnică; Fizica solurilor agricole; Agronomie; Principiile agriculturii durabile. în română în engleză
2. Ştiinţa plantelor II/7 Profesor universitar Biologie celulară; Genetică generală în română în engleză
3. Agroeconomie III/12 Conferenţiar universitar Bazele marketingului, Marketing în română în engleză
4. III/33 Şef de lucrări Analiză economico-financiară, Analiza economică şi financiară, Gestiune economică, Analiza mediului de afaceri în română
5. Tehnologii alimentare IV/3 Profesor universitar Microbiologie; Microbiologie generală în română în engleză
6. IV/12 Şef de lucrări Modelarea si automatizarea proceselor; Electrotehnică 1, 2; Elemente de inginerie electrică; Operaţii unitare în industria alimentară în română
7. Horticultură Tehnologii horticole VI/25 Şef de lucrări Managementul sistemelor ecologice legumicole; Legumicultură; Tehnologii horticole (Legumicultură) în română
8. Ingineria Resurselor Animale şi Alimentare Resurse animale şi tehnologii VIII/5 Profesor universitar Apicultură şi sericicultură; Tehnologia creşterii cabalinelor; Creşterea animalelor în română în engleză
9. VIII/6 Profesor universitar Anatomie, histologie, embriologie; Biologia producţiilor în română în engleză
10. Medicină Veterinară Preclinici IX/3 Profesor universitar Anatomie patologică în română în engleză
11. IX/8 Conferenţiar universitar Fiziopatologie; Pathophysiology în română în engleză
12. IX/10 Conferenţiar universitar Genetică Medicală şi Eredopatologie; Medical Genetics and Eredopathology în română în engleză
13. Clinici X/14 Conferenţiar universitar Prelegeri clinice ecvine; Ruminants health management; Clinică medicală şi prelegeri clinice pe specii în română în engleză
14. Sănătate publică XI/18 Şef de lucrări Microbiologie alimentară; Food microbiology; Micologie clinică şi micotoxicologie în română
Lista candidaţilor înscrişi la examenul de promovare

Nr.
crt.

Facultate

Departament

Poziţie

Funcţie didactică

Discipline din planul de învăţământ

Candidaţi

Documente

1.

Agricultură

Pedotehnică

I/6

Profesor universitar

Agrotehnică; Fizica solurilor agricole; Agronomie; Principiile agriculturii durabile.

Denis-Constantin ŢOPA

» Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări

Ştiinţa plantelor

II/7

Profesor universitar

Biologie celulară; Genetică generală

Silvica PĂDUREANU

» Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări

2.

Agroeconomie

III/12

Conferenţiar universitar

Bazele marketingului; Marketing.

Andy Felix JITĂREANU

» Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări

3.

III/33

Şef de lucrări

Analiză economico-financiară; Analiză economică şi financiară; Gestiune economică; Analiza mediului de afaceri.

Oana COCA

» Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări

4.

Tehnologii alimentare

IV/3

Profesor universitar

Microbiologie; Microbiologie generală.

Florin-Daniel LIPŞA

» Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări

5.

Horticultură

Tehnologii horticole

VI/25

Şef de lucrări

Managementul sistemelor ecologice legumicole; Legumicultură; Tehnologii horticole – Legumicultură.

Alexandru COJOCARU

» Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări

6.

Ingineria Resurselor animale şi alimentare

Resurse animale şi tehnologii

VIII/5

Profesor universitar

Apicultură şi sericicultură; Tehnologia creşterii cabalinelor; Creşterea animalelor.

Marius-Gheorghe DOLIŞ

» Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări

7.

Medicină Veterinară

Preclinici

IX/3

Profesor universitar

Anatomie patologică.

Aurelian-Sorin PAŞCA

» Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări

8.

IX/8

Conferenţiar universitar

Fiziopatologie; Pathophisiology.

Răzvan Nicolae MĂLĂNCUŞ

» Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări

9.

IX/10

Conferenţiar universitar

Medical genetics and eredopathology; Genetică medicală şi eredopatologie.

Andrei-Cristian GRĂDINARU

» Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări

10.

Clinici

X/14

Conferenţiar universitar

Prelegeri clinice ecvine; Ruminants health management; Clinică medicală şi prelegeri clinice pe specii.

Alina ANTON

» Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări

11.

Sănătate publică

XI/18

Şef de lucrări

Microbiologie alimentară; Food microbiology; Micologie clinică şi micotoxicologie.

Andra-Cristina
BOSTĂNARU-ILIESCU

» Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări

ARHIVĂ – Informaţii despre examenele de promovare anterioare
Posturi scoase la concurs în semestrul I, anul universitar 2022-2023

Posturi scoase la concurs în semestrul I, anul universitar 2022-2023

 

Descrierea posturilor scoase la concurs în semestrul I, anul universitar 2022-2023

Nr.
crt.
Facultate Departament Poziţie Funcţie didactică Discipline din planul de învăţământ Descrierea postului
1. Agricultură Agroeconomie III/7 Profesor universitar Contabilitate generală, Contabilitate financiară, Contabilitate şi management economic, Contabilitate şi analiză economico-financiară, Contabilitatea unităţilor publice în română în engleză
2. Horticultură Ştiinţe exacte V/5 Conferenţiar universitar Fizică; Fenomene de transfer în română în engleză
3. Medicină Veterinară Preclinici IX/9 Conferenţiar universitar Epidemiologie I; Epidemiology I; Biologie moleculară în română în engleză
4. IX/15 Şef de lucrări Anatomie comparată; Anatomie; Istoria Medicinii Veterinare; History of Veterinary Medicine în română

 

Posturi didactice (semestrul al II-lea, anul universitar 2021-2022)

Posturi didactice (semestrul al II-lea, anul universitar 2021-2022)

Nr.
crt.

Facultate

Departament

Poziţie

Funcţie didactică

Discipline din planul de învăţământ

Candidaţi

Documente

1.

Medicină Veterinară

Clinici

X/6

Profesor universitar

Parazitologie si prelegeri clinice pe specii; Parasitology and clincal lectures by species; Medicină internă a animalelor de companie si agrement

Olimpia IACOB

» Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări

2.

X/13

Conferenţiar universitar

Clinică chirurgicală si prelegeri clinice pe specii; Surgery and clinical lectures by species; Dental medicine

Eusebiu Viorel ŞINDILAR

» Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări

Posturi didactice (semestrul I, anul universitar 2021-2022)

Posturi didactice (semestrul I, anul universitar 2021-2022)

 

Nr.
crt.
Facultate Departament Poziţie Funcţie didactică Discipline din planul de învăţământ Descrierea postului
1. Agricultură Agroeconomie III/7 Profesor universitar Management; Managementul informaţiei; Management strategic. în română în engleză
2. III/22 Şef de lucrări Management; Managementul sistemelor avansate de producţie agroalimentară; Cercetare operaţională. în română
3. Horticultură Ştiinţe exacte V/4 Conferenţiar universitar Biofizică; Fizică. în română în engleză
4. V/21 Şef de lucrări Biofizică şi agrometeorologie; Meteorologie şi climatologie. în română
5. Tehnologii horticole VI/24 Şef de lucrări Compoziţii vegetale în amenajări peisagistice; Structuri şi materiale în peisagistică; Conservarea, restaurarea şi reabilitarea peisagistică; Instalaţii şi echipamente în peisagistică; Proiectare asistată de calculator. în română
6. Ingineria Resurselor Animale şi Alimentare Ştiinţe fundamentale în zootehnie VII/5 Profesor universitar Nutriţia şi alimentaţia animalelor; Nutriţie şi alimentaţie; Producţii animaliere. în română în engleză
7. Medicină Veterinară Clinici X/14 Conferenţiar universitar Managementul şi biotehnica reproducţiei animalelor de rentă; Management and biotechnology of reproduction of large animals în română în engleză
8. Sănătate publică XI/15 Şef de lucrări Food hygiene and technology; Igienă şi tehnologie alimentară. în română
9. XI/16 Şef de lucrări Infectious diseases, preventive medicine and clinical lectures by species; Managementul sănătăţii suinelor şi păsărilor; Boli infecţioase, medicină preventivă şi prelegeri clinice pe specii. în română
10. XI/17 Şef de lucrări Tehnologia, controlul şi certificarea calităţii produselor alimentare; Aplicaţii practice în abatoare şi unităţi de procesare. în română
11. XI/18 Şef de lucrări Ethology, animal welfare and protection; Veterinary hygiene and environmental protection; Inspection and feed control. în română
Nr.
crt.
Facultate Departament Poziţie Funcţie didactică Discipline din planul de învăţământ Candidaţi Documente
1. Agricultură Agroeconomie III/7 Profesor universitar Management; Managementul informaţiei; Management strategic. George UNGUREANU » Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări
2. Agricultură Agroeconomie III/22 Şef de lucrări Management; Managementul sistemelor avansate de producţie agroalimentară; Cercetare operaţională.
3. Horticultură Ştiinţe exacte V/4 Conferenţiar universitar Biofizică; Fizică. Ana CAZACU » Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări
4. Horticultură Ştiinţe exacte V/21 Şef de lucrări Biofizică şi agrometeorologie; Meteorologie şi climatologie. Ilie BODALE » Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări
5. Horticultură Tehnologii horticole VI/24 Şef de lucrări Compoziţii vegetale în amenajări peisagistice; Structuri şi materiale în peisagistică; Conservarea, restaurarea şi reabilitarea peisagistică; Instalaţii şi echipamente în peisagistică; Proiectare asistată de calculator. Roxana PAŞCU » Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări
6. Ingineria Resurselor Animale şi Alimentare Ştiinţe fundamentale în zootehnie VII/5 Profesor universitar Nutriţia şi alimentaţia animalelor; Nutriţie şi alimentaţie; Producţii animaliere. Daniel SIMEANU » Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări
7. Medicină Veterinară Clinici X/14 Conferenţiar universitar Managementul şi biotehnica reproducţiei animalelor de rentă; Management and biotechnology of reproduction of large animals Ştefan CIORNEI » Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări
8. Medicină Veterinară Sănătate publică XI/15 Şef de lucrări Food hygiene and technology; Igienă şi tehnologie alimentară. Alina BORŞ » Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări
9. Medicină Veterinară Sănătate publică XI/16 Şef de lucrări Infectious diseases, preventive medicine and clinical lectures by species; Managementul sănătăţii suinelor şi păsărilor; Boli infecţioase, medicină preventivă şi prelegeri clinice pe specii. Florentina DARABAN » Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări
10. Medicină Veterinară Sănătate publică XI/17 Şef de lucrări Tehnologia, controlul şi certificarea calităţii produselor alimentare; Aplicaţii practice în abatoare şi unităţi de procesare. Raluca Oana RUSU » Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări
11. Medicină Veterinară Sănătate publică XI/18 Şef de lucrări Ethology, animal welfare and protection; Veterinary hygiene and environmental protection; Inspection and feed control. Luminiţa AILINCĂI » Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări
Posturi didactice (semestrul al II-lea, anul universitar 2020-2021)

Posturi didactice (semestrul al II-lea, anul universitar 2020-2021)

 

Nr.
crt.
Facultate Departament Poziţie Funcţie didactică Discipline din planul de învăţământ Descrierea postului
1. Agricultură Pedotehnică I/11 Conferenţiar universitar Conservarea terenurilor agricole prin lucrări de îmbunătăţiri funciare; Organizarea terenurilor agricole; Managementul deşeurilor; Managementul durabil al resurselor de sol în română în engleză
2. Agroeconomie III/11 Conferenţiar universitar Economie rurală; Economia productiei; Economie serviciilor; Economia şi filiera produselor alimentare în română în engleză

Nr.
crt.

Facultate

Departament

Poziţie

Funcţie didactică

Discipline din planul de învăţământ

Candidaţi

Documente

1.

Agricultură

Pedotehnică

I/11

Conferenţiar

Conservarea terenurilor agricole prin lucrări de îmbunătăţiri funciare; Organizarea terenurilor agricole; Managementul deşeurilor; Managementul durabil al resurselor de sol

Şef lucrări dr.
Esmeralda Ionela CHIORESCU

» Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări

2.

Agricultură

Agroeconomie

III/11

Conferenţiar

Economie rurală; Economia producţiei; Economia serviciilor; Economia şi filiera produselor alimentare

Şef lucrări dr. Dan BODESCU

» Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări

Posturi didactice (semestrul I, anul universitar 2020-2021)

Posturi didactice (semestrul I, anul universitar 2020-2021)

 

Nr.
crt.
Facultate Departament Poziţie Funcţie didactică Discipline din planul de învăţământ Descrierea postului
1. Agricultură Pedotehnică I/24 Şef de lucrări Tehnici şi utilaje pentru prelucrarea avansată a produselor agro-alimentare; Exploatarea utilajelor tehnologice în condiţii de siguranţă alimentară; Acţionări hidropneumatice; Tehnologia întreţinerii şi reparării utilajelor; Tehnici experimentale în ingineria produselor agro-alimentare; Operaţii unitare în industria alimentară. în română
2. Horticultură Tehnologii horticole V/23 Şef de lucrări Legumicultură specială; Tehnologii horticole (Legumicultură); Managementul sistemelor ecologice legumicole în română
3. Zootehnie Ştiinţe fundamentale în zootehnie VI/14 Şef de lucrări

Analiză senzorială; Controlul şi expertiza calităţii cărnii şi a produselor din carne; Tehnologia cărnii şi a preparatelor din carne.

 

în română
4. VI/15 Şef de lucrări Merceologia produselor alimentare; Merchandising în alimentaţie publică şi agroturism; Eticăîn industria alimentară în română
5. Medicină Veterinară Clinici IX/22 Şef de lucrări Semiology; Radiologie; Radiology în română
Nr.
crt.
Facultate Departament Poziţie Funcţie didactică Discipline din planul de învăţământ Candidaţi Documente
1. Agricultură Pedotehnică I/24 Şef de lucrări Tehnici şi utilaje pentru prelucrarea avansată a produselor agro-alimentare; Exploatarea utilajelor tehnologice în condiţii de siguranţă alimentară; Acţionări hidropneumatice; Tehnologia întreţinerii şi reparării utilajelor; Tehnici experimentale în ingineria produselor agro-alimentare; Operaţii unitare în industria alimentară. Asist. dr. Vlad Nicolae ARSENOAIA » Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări
2. Horticultură Tehnologii horticole V/23 Şef de lucrări Legumicultură specială; Tehnologii horticole (Legumicultură); Managementul sistemelor ecologice legumicole. Asist. dr. Gabriel-Ciprian TELIBAN » Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări
3. Zootehnie Ştiinţe fundamentale în zootehnie VI/14 Şef de lucrări Analiză senzorială; Controlul şi expertiza calităţii cărnii şi a produselor din carne; Tehnologia cărnii şi a preparatelor din carne. Asist. dr. Marius-Mihai CIOBANU » Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări
4. Zootehnie Ştiinţe fundamentale în zootehnie VI/15 Şef de lucrări Merceologia produselor alimentare; Merchandising în alimentaţie publică şi agroturism; Etică în industria alimentară. Asist. dr. Gabriela FRUNZĂ » Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări
5. Medicină Veterinară Clinici IX/22 Şef de lucrări Semiology; Radiologie; Radiology. Asist. dr. Andrei-Radu BĂISAN » Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări
Posturi didactice (semestrul al II-lea, anul universitar 2019-2020)

Posturi didactice (semestrul al II-lea, anul universitar 2019-2020)

 

Nr.
crt.

Facultate

Departament

Poziţie

Funcţie didactică

Discipline din planul de învăţământ

Descrierea postului

1.

Agricultură

Pedotehnică

I/24

Şef de lucrări

Elemente de ingineria materialelor; Bază energetică şi masini horticole; Instalaţii frigorifice şi de climatizare; Sisteme de transport autopropulsate; Mecanizarea lucrărilor în producerea de sămânţă; Elemente de ingineria frigului; Masini şi instalaţii horticole

în română

2.

Agricultură

Ştiinţa plantelor

II/21

Şef de lucrări

Controlul şi asigurarea calităţii alimentelor; Tehnici şi sisteme avansate de procesare a producţiei agroalimentare; Tehnici avansate de evaluare senzorială a produselor agroalimentare; Principii şi metode de conservare a produselor alimentare; Tehnologii pentru prelucrarea produselor de origine vegetală; Tehnologii generale în industria alimentară.

în română

3.

Agricultură

Agroeconomie

III/12

Conferenţiar universitar

Limba engleză.

în română

4.

Horticultură

Ştiinţe exacte

IV/3

Conferenţiar universitar

Biochimie; Chimie organică.

în română

5.

Horticultură

Tehnologii horticole

V/8

Profesor universitar

Tehnologia prelucrării legumelor şi fructelor; Pomicultură şi Viticultură; Tehnologii horticole (Viticultură).

în română

6.

Horticultură

Tehnologii horticole

V/23

Şef de lucrări

Protecţia plantelor; Entomologie; Protecţia fitosanitară a spaţiilor verzi; Protecţia culturilor semincere şi din pepinieră.

în română

7.

Zootehnie

Ştiinţe fundamentale în zootehnie

VI/8

Conferenţiar universitar

Fiziologie animală; Fiziologie; Controlul şi expertiza calitătii cărnii şi a produselor din carne.

în română

8.

Zootehnie

Ştiinţe fundamentale în zootehnie

VI/14

Şef de lucrări

Nutriţia animalelor; Animale de companie; Creşterea animalelor; Zootehnie generală; Producţii animaliere.

în română

9.

Zootehnie

Managementul producţiilor animale

VII/15

Şef de lucrări

Tehnologia laptelui si a produselor derivate; Controlul şi expertiza calităţii laptelui şi a produselor lactate; Biotehnologii generale; Controlul calităţii alimentelor.

în română

10.

Zootehnie

Managementul producţiilor animale

VII/16

Şef de lucrări

Materii primare animale; Procesarea productiilor acvatice; Controlul şi expertiza calitaţii produselor extractive; Controlul şi expertiza calitaţii produselor de morarit şi panificaţie.

în română

11.

Medicină Veterinară

Preclinici

VIII/9

Conferenţiar universitar

Medicină legală şi diagnostic necropsic; Cynegetics; Managementul producţiei cinegetice.

în română

 

12.

Medicină Veterinară

Clinici

IX/9

Conferenţiar universitar

Clinică medicală şi prelegeri clinice pe specii; Internal medicine and clinical lectures by species; Nutritional pathology.

în română

 

13.

Medicină Veterinară

Clinici

IX/20

Şef de lucrări

Biologie animală; Sistematica vertebratelor; Sistematica nevertebratelor; Parazitologie şi prelegeri clinice pe specii.

în română

 

14.

Medicină Veterinară

Sănătate publică

X/15

Şef de lucrări

Controlul calitătii alimentelor de origine animală; Controlul produselor şi alimentelor de origine animală.

în română

 

15.

Medicină Veterinară

Sănătate publică

X/16

Şef de lucrări

Infectious diseases; Preventive medicine and clinical lectures by species; Medicină veterinară de stat şi sănătate publică; Boli infectioase, medicină preventivă şi prelegeri clinice pe specii

în română

 

Nr.
crt.

Facultate

Departament

Poziţie

Funcţie didactică

Discipline din planul de învăţământ

Candidaţi

Documente

1.

Agricultură

Pedotehnică

I/24

Şef de lucrări

Elemente de ingineria materialelor; Bază energetică şi masini horticole; Instalaţii frigorifice şi de climatizare; Sisteme de transport autopropulsate; Mecanizarea lucrărilor în producerea de sămânţă; Elemente de ingineria frigului; Masini şi instalaţii horticole

Asist. dr. Virgil VLAHIDIS

» Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări

2.

Agricultură

Ştiinţa plantelor

II/21

Şef de lucrări

Controlul şi asigurarea calităţii alimentelor; Tehnici şi sisteme avansate de procesare a producţiei agroalimentare; Tehnici avansate de evaluare senzorială a produselor agroalimentare; Principii şi metode de conservare a produselor alimentare; Tehnologii pentru prelucrarea produselor de origine vegetală; Tehnologii generale în industria alimentară.

Asist. dr. Otilia MURARIU

» Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări

3.

Agricultură

Agroeconomie

III/12

Conferenţiar universitar

Limba engleză.

Lect. dr. Simona Catrinel AVARVAREI

» Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări
» Sesiune Zoom pentru concurs

4.

Horticultură

Ştiinţe exacte

IV/3

Conferenţiar universitar

Biochimie; Chimie organică.

Şef lucr. dr. Antoanela PATRAŞ

» Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări
» Sesiune Zoom pentru concurs

5.

Horticultură

Tehnologii horticole

V/8

Profesor universitar

Tehnologia prelucrării legumelor şi fructelor; Pomicultură şi Viticultură; Tehnologii horticole (Viticultură).

Conf. dr. Liviu Mihai IRIMIA

» Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări
» Sesiune Zoom pentru concurs

6.

Horticultură

Tehnologii horticole

V/23

Şef de lucrări

Protecţia plantelor; Entomologie; Protecţia fitosanitară a spaţiilor verzi; Protecţia culturilor semincere şi din pepinieră.

Asist. dr. Monia-Elena HEREA

» Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări

7.

Zootehnie

Ştiinţe fundamentale în zootehnie

VI/8

Conferenţiar universitar

Fiziologie animală; Fiziologie; Controlul şi expertiza calitătii cărnii şi a produselor din carne.

Şef lucr. dr. Roxana LAZĂR

» Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări

8.

Zootehnie

Ştiinţe fundamentale în zootehnie

VI/14

Şef de lucrări

Nutriţia animalelor; Animale de companie; Creşterea animalelor; Zootehnie generală; Producţii animaliere.

Asist. dr. Raluca DONOSĂ

» Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări

9.

Zootehnie

Managementul producţiilor animale

VII/15

Şef de lucrări

Tehnologia laptelui si a produselor derivate; Controlul şi expertiza calităţii laptelui şi a produselor lactate; Biotehnologii generale; Controlul calităţii alimentelor.

Asist. dr. Roxana Nicoleta RAŢU

» Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări

10.

Zootehnie

Managementul producţiilor animale

VII/16

Şef de lucrări

Materii primare animale; Procesarea productiilor acvatice; Controlul şi expertiza calitaţii produselor extractive; Controlul şi expertiza calitaţii produselor de morarit şi panificaţie.

Asist. dr. NISTOR Cătălin Emilian

» Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări

11.

Medicină Veterinară

Preclinici

VIII/9

Conferenţiar universitar

Medicină legală şi diagnostic necropsic; Cynegetics; Managementul producţiei cinegetice.

Şef lucr. dr. Mircea LAZĂR

» Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări
» Sesiune Zoom pentru concurs

12.

Medicină Veterinară

Clinici

IX/9

Conferenţiar universitar

Clinică medicală şi prelegeri clinice pe specii; Internal medicine and clinical lectures by species; Nutritional pathology.

Şef lucr. dr. Luminiţa Diana HRIŢCU

» Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări
» Sesiune Zoom pentru concurs

13.

Medicină Veterinară

Clinici

IX/20

Şef de lucrări

Biologie animală; Sistematica vertebratelor; Sistematica nevertebratelor; Parazitologie şi prelegeri clinice pe specii.

Asist. dr. Maria Larisa IVĂNESCU

» Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări

14.

Medicină Veterinară

Sănătate publică

X/15

Şef de lucrări

Controlul calitătii alimentelor de origine animală; Controlul produselor şi alimentelor de origine animală.

Asist. dr. Carmen Petronela CREŢU

» Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări

15.

Medicină Veterinară

Sănătate publică

X/16

Şef de lucrări

Infectious diseases; Preventive medicine and clinical lectures by species; Medicină veterinară de stat şi sănătate publică; Boli infectioase, medicină preventivă şi prelegeri clinice pe specii

Asist. dr. Elena Luanda OŞLOBANU (LUDU)

» Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări

Posturi didactice (semestrul al II-lea, anul universitar 2018-2019)

Posturi didactice (semestrul al II-lea, anul universitar 2018-2019)

 

Nr.
crt.

Facultate

Departament

Pozitie în Statul de funcţii

Funcţie didactică

Discipline din planul de învăţământ

Descrierea postului

1.

Agricultură

Pedotehnică

I/26

Şef de lucrări

Organizarea terenurilor agricole; Managementul deşeurilor; Sistemul informaţional al solurilor; Gestionarea fertilităţii solului; Tehnică experimentală

în română

2.

Agricultură

Ştiinţa plantelor

II/20

Şef de lucrări

Ecopratologie; Tehnologii generale vegetale; Pratologie şi pratotehnică

în română

3.

Agricultură

Ştiinţa plantelor

II/27

Şef de lucrări

Fitopatologie; Protecţia plantelor; Biologia solului; Combaterea integrată şi protecţia agroecosistemului; Combaterea integrată a bolilor şi dăunătorilor

în română

4.

Agricultură

Agroeconomie

III/23

Lector universitar

Limba germană, Limba franceză

în română

5.

Agricultură

Agroeconomie

III/30

Şef de lucrări

Managementul afacerilor; Managementul proiectelor; Managementul resurselor umane

în română

6.

Horticultură

Tehnologii horticole

V/22

Şef de lucrări

Floricultură; Conservarea şi valorificarea biodiversităţii florei ornamentale; Producerea materialului săditor dendrologic şi floricol; Tehnologii horticole (tehnologii floricole)

în română

7.

Medicină Veterinară

Preclinici

VIII/11

Şef de lucrări

Farmacie; Farmacologie

în română

8.

Medicină Veterinară

Preclinici

VIII/12

Şef de lucrări

Fiziologie

în română

9.

Medicină Veterinară

Preclinici

VIII/14

Şef de lucrări

Genetică; Biologie moleculară; Toxicologie şi toxinfecţii alimentare

în română

10.

Medicină Veterinară

Clinici

IX/16

Şef de lucrări

Managementul sănătăţii rumegătoarelor; Clinică medicală şi prelegeri clinice pe specii; Prelegeri clinice ecvine

în română

11.

Medicină Veterinară

Sănătate publică

X/10

Conferenţiar universitar

Virusologie; Diagnostic de laborator

în română

  • Lista candidaţilor pentru examenul de promovare în cariera didactică

Nr.
crt.

Facultate

Departament

Pozitie în Statul de funcţii

Funcţie didactică

Discipline din planul de învăţământ

Candidaţi

Documente

1.

Agricultură

Pedotehnică

I/26

Şef lucrări

Organizarea terenurilor agricole; Managementul deşeurilor; Sistemul informaţional al solurilor; Gestionarea fertilităţii solului; Tehnică experimentală

Asist. univ. dr. Daniel GALEŞ

» Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări

2.

Ştiinţa plantelor

II/20

Şef lucrări

Ecopratologie; Tehnologii generale vegetale; Pratologie şi pratotehnică

Asist. univ. dr. Mihai STAVARACHE

» Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări

3.

II/27

Şef lucrări

Fitopatologie; Protecţia plantelor, Biologia solului; Combaterea integrată şi protecţia agroecosistemului; Combaterea integrată a bolilor şi dăunătorilor

Asist. univ. dr. Andreea Mihaela FLOREA

» Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări

4.

Agroeconomie

III/23

Lector universitar

Limba germană Limba franceză

Asist. univ. dr. Elena VELESCU

» Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări

5.

III/30

Şef lucrări

Managementul afacerilor; Managementul proiectelor; Managementul resurselor umane

Asist. univ. dr. Alexandru Dragoş ROBU

» Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări

6.

Horticultură

Tehnologii horticole

V/22

Şef lucrări

Floricultură; Conservarea şi valorificarea biodiversităţii florei ornamentale; Producerea materialului săditor dendrologic şi floricol; Tehnologii horticole (Tehnologii floricole)

Asist. univ. dr. Maria BRÎNZĂ

» Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări

7.

Medicină Veterinară

Preclinici

VIII/11

Şef lucrări

Farmacie; Farmacologie; Pharmacology

Asist. univ. dr. Mariana GRECU

» Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări

8.

VIII/12

Şef lucrări

Pathodphysiology; Fiziologie

Asist. univ. dr. Răzvan-Nicolae MĂLĂNCUŞ

» Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări

9.

VIII/14

Şef lucrări

Genetică; Genetics; Biologie moleculară; Molecular Biology; Toxicologie şi toxinfecţii alimentare

Asist. univ. dr. Andrei-Cristian GRĂDINARU

» Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări

10.

Clinici

IX/16

Şef lucrări

Managementul sănătăţii rumegătoarelor; Clinică medicală şi prelegeri clinice pe specii; Prelegeri clinice ecvine

Asist. univ. dr. Alina ANTON

» Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări

11.

Sănătate publică

X/10

Conferenţiar universitar

Virusologie; Diagnostic de laborator

Şef lucr. dr. Adriana-Elena ANIŢA

» Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări