Select Page

Examen de promovare în cariera didactică

Legislaţie, metodologie, proceduri

Documente utile

Posturi didactice (semestrul al II-lea, anul universitar 2021-2022)
Posturi didactice (semestrul I, anul universitar 2021-2022)

Descrierea posturilor scoase la concurs pentru examenul de promovare în semestrul I, anul universitar 2021-2022

 

Nr.
crt.

Facultate

Departament

Poziţie

Funcţie didactică

Discipline din planul de învăţământ

Descrierea postului

1.

Agricultură

Agroeconomie

III/7

Profesor universitar

Management; Managementul informaţiei; Management strategic.

în română

în engleză

2.

III/22

Şef de lucrări

Management; Managementul sistemelor avansate de producţie agroalimentară; Cercetare operaţională.

în română

3.

Horticultură

Ştiinţe exacte

V/4

Conferenţiar universitar

Biofizică; Fizică.

în română

în engleză

4.

V/21

Şef de lucrări

Biofizică şi agrometeorologie; Meteorologie şi climatologie.

în română

5.

Tehnologii horticole

VI/24

Şef de lucrări

Compoziţii vegetale în amenajări peisagistice; Structuri şi materiale în peisagistică; Conservarea, restaurarea şi reabilitarea peisagistică; Instalaţii şi echipamente în peisagistică; Proiectare asistată de calculator.

în română

6.

Ingineria Resurselor Animale şi Alimentare

Ştiinţe fundamentale în zootehnie

VII/5

Profesor universitar

Nutriţia şi alimentaţia animalelor; Nutriţie şi alimentaţie; Producţii animaliere.

în română

în engleză

7.

Medicină Veterinară

Clinici

X/14

Conferenţiar universitar

Managementul şi biotehnica reproducţiei animalelor de rentă; Management and biotechnology of reproduction of large animals

în română

în engleză

8.

Sănătate publică

XI/15

Şef de lucrări

Food hygiene and technology; Igienă şi tehnologie alimentară.

în română

9.

XI/16

Şef de lucrări

Infectious diseases, preventive medicine and clinical lectures by species; Managementul sănătăţii suinelor şi păsărilor; Boli infecţioase, medicină preventivă şi prelegeri clinice pe specii.

în română

10.

XI/17

Şef de lucrări

Tehnologia, controlul şi certificarea calităţii produselor alimentare; Aplicaţii practice în abatoare şi unităţi de procesare.

în română

11.

XI/18

Şef de lucrări

Ethology, animal welfare and protection; Veterinary hygiene and environmental protection; Inspection and feed control.

în română

Lista candidaţilor înscrişi la examenul de promovare în cariera didactică în semestrul I, anul universitar 2021-2022

 

Nr.
crt.

Facultate

Departament

Poziţie

Funcţie didactică

Discipline din planul de învăţământ

Candidaţi

Documente

1.

Agricultură

Agroeconomie

III/7

Profesor universitar

Management; Managementul informaţiei; Management strategic.

George UNGUREANU

» Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări

2.

Agricultură

Agroeconomie

III/22

Şef de lucrări

Management; Managementul sistemelor avansate de producţie agroalimentară; Cercetare operaţională.

3.

Horticultură

Ştiinţe exacte

V/4

Conferenţiar universitar

Biofizică; Fizică.

Ana CAZACU

» Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări

4.

Horticultură

Ştiinţe exacte

V/21

Şef de lucrări

Biofizică şi agrometeorologie; Meteorologie şi climatologie.

Ilie BODALE

» Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări

5.

Horticultură

Tehnologii horticole

VI/24

Şef de lucrări

Compoziţii vegetale în amenajări peisagistice; Structuri şi materiale în peisagistică; Conservarea, restaurarea şi reabilitarea peisagistică; Instalaţii şi echipamente în peisagistică; Proiectare asistată de calculator.

Roxana PAŞCU

» Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări

6.

Ingineria Resurselor Animale şi Alimentare

Ştiinţe fundamentale în zootehnie

VII/5

Profesor universitar

Nutriţia şi alimentaţia animalelor; Nutriţie şi alimentaţie; Producţii animaliere.

Daniel SIMEANU

» Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări

7.

Medicină Veterinară

Clinici

X/14

Conferenţiar universitar

Managementul şi biotehnica reproducţiei animalelor de rentă; Management and biotechnology of reproduction of large animals

Ştefan CIORNEI

» Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări

8.

Medicină Veterinară

Sănătate publică

XI/15

Şef de lucrări

Food hygiene and technology; Igienă şi tehnologie alimentară.

Alina BORŞ

» Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări

9.

Medicină Veterinară

Sănătate publică

XI/16

Şef de lucrări

Infectious diseases, preventive medicine and clinical lectures by species; Managementul sănătăţii suinelor şi păsărilor; Boli infecţioase, medicină preventivă şi prelegeri clinice pe specii.

Florentina DARABAN

» Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări

10.

Medicină Veterinară

Sănătate publică

XI/17

Şef de lucrări

Tehnologia, controlul şi certificarea calităţii produselor alimentare; Aplicaţii practice în abatoare şi unităţi de procesare.

Raluca Oana RUSU

» Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări

11.

Medicină Veterinară

Sănătate publică

XI/18

Şef de lucrări

Ethology, animal welfare and protection; Veterinary hygiene and environmental protection; Inspection and feed control.

Luminiţa AILINCĂI

» Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări

ARHIVĂ – Informaţii despre examenele de promovare anterioare
Posturi didactice (semestrul al II-lea, anul universitar 2020-2021)

Posturi didactice (semestrul al II-lea, anul universitar 2020-2021)

 

Nr.
crt.
Facultate Departament Poziţie Funcţie didactică Discipline din planul de învăţământ Descrierea postului
1. Agricultură Pedotehnică I/11 Conferenţiar universitar Conservarea terenurilor agricole prin lucrări de îmbunătăţiri funciare; Organizarea terenurilor agricole; Managementul deşeurilor; Managementul durabil al resurselor de sol în română în engleză
2. Agroeconomie III/11 Conferenţiar universitar Economie rurală; Economia productiei; Economie serviciilor; Economia şi filiera produselor alimentare în română în engleză

Nr.
crt.

Facultate

Departament

Poziţie

Funcţie didactică

Discipline din planul de învăţământ

Candidaţi

Documente

1.

Agricultură

Pedotehnică

I/11

Conferenţiar

Conservarea terenurilor agricole prin lucrări de îmbunătăţiri funciare; Organizarea terenurilor agricole; Managementul deşeurilor; Managementul durabil al resurselor de sol

Şef lucrări dr.
Esmeralda Ionela CHIORESCU

» Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări

2.

Agricultură

Agroeconomie

III/11

Conferenţiar

Economie rurală; Economia producţiei; Economia serviciilor; Economia şi filiera produselor alimentare

Şef lucrări dr. Dan BODESCU

» Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări

Posturi didactice (semestrul I, anul universitar 2020-2021)

Posturi didactice (semestrul I, anul universitar 2020-2021)

 

Nr.
crt.
Facultate Departament Poziţie Funcţie didactică Discipline din planul de învăţământ Descrierea postului
1. Agricultură Pedotehnică I/24 Şef de lucrări Tehnici şi utilaje pentru prelucrarea avansată a produselor agro-alimentare; Exploatarea utilajelor tehnologice în condiţii de siguranţă alimentară; Acţionări hidropneumatice; Tehnologia întreţinerii şi reparării utilajelor; Tehnici experimentale în ingineria produselor agro-alimentare; Operaţii unitare în industria alimentară. în română
2. Horticultură Tehnologii horticole V/23 Şef de lucrări Legumicultură specială; Tehnologii horticole (Legumicultură); Managementul sistemelor ecologice legumicole în română
3. Zootehnie Ştiinţe fundamentale în zootehnie VI/14 Şef de lucrări

Analiză senzorială; Controlul şi expertiza calităţii cărnii şi a produselor din carne; Tehnologia cărnii şi a preparatelor din carne.

 

în română
4. VI/15 Şef de lucrări Merceologia produselor alimentare; Merchandising în alimentaţie publică şi agroturism; Eticăîn industria alimentară în română
5. Medicină Veterinară Clinici IX/22 Şef de lucrări Semiology; Radiologie; Radiology în română
Nr.
crt.
Facultate Departament Poziţie Funcţie didactică Discipline din planul de învăţământ Candidaţi Documente
1. Agricultură Pedotehnică I/24 Şef de lucrări Tehnici şi utilaje pentru prelucrarea avansată a produselor agro-alimentare; Exploatarea utilajelor tehnologice în condiţii de siguranţă alimentară; Acţionări hidropneumatice; Tehnologia întreţinerii şi reparării utilajelor; Tehnici experimentale în ingineria produselor agro-alimentare; Operaţii unitare în industria alimentară. Asist. dr. Vlad Nicolae ARSENOAIA » Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări
2. Horticultură Tehnologii horticole V/23 Şef de lucrări Legumicultură specială; Tehnologii horticole (Legumicultură); Managementul sistemelor ecologice legumicole. Asist. dr. Gabriel-Ciprian TELIBAN » Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări
3. Zootehnie Ştiinţe fundamentale în zootehnie VI/14 Şef de lucrări Analiză senzorială; Controlul şi expertiza calităţii cărnii şi a produselor din carne; Tehnologia cărnii şi a preparatelor din carne. Asist. dr. Marius-Mihai CIOBANU » Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări
4. Zootehnie Ştiinţe fundamentale în zootehnie VI/15 Şef de lucrări Merceologia produselor alimentare; Merchandising în alimentaţie publică şi agroturism; Etică în industria alimentară. Asist. dr. Gabriela FRUNZĂ » Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări
5. Medicină Veterinară Clinici IX/22 Şef de lucrări Semiology; Radiologie; Radiology. Asist. dr. Andrei-Radu BĂISAN » Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări
Posturi didactice (semestrul al II-lea, anul universitar 2019-2020)

Posturi didactice (semestrul al II-lea, anul universitar 2019-2020)

 

Nr.
crt.

Facultate

Departament

Poziţie

Funcţie didactică

Discipline din planul de învăţământ

Descrierea postului

1.

Agricultură

Pedotehnică

I/24

Şef de lucrări

Elemente de ingineria materialelor; Bază energetică şi masini horticole; Instalaţii frigorifice şi de climatizare; Sisteme de transport autopropulsate; Mecanizarea lucrărilor în producerea de sămânţă; Elemente de ingineria frigului; Masini şi instalaţii horticole

în română

2.

Agricultură

Ştiinţa plantelor

II/21

Şef de lucrări

Controlul şi asigurarea calităţii alimentelor; Tehnici şi sisteme avansate de procesare a producţiei agroalimentare; Tehnici avansate de evaluare senzorială a produselor agroalimentare; Principii şi metode de conservare a produselor alimentare; Tehnologii pentru prelucrarea produselor de origine vegetală; Tehnologii generale în industria alimentară.

în română

3.

Agricultură

Agroeconomie

III/12

Conferenţiar universitar

Limba engleză.

în română

4.

Horticultură

Ştiinţe exacte

IV/3

Conferenţiar universitar

Biochimie; Chimie organică.

în română

5.

Horticultură

Tehnologii horticole

V/8

Profesor universitar

Tehnologia prelucrării legumelor şi fructelor; Pomicultură şi Viticultură; Tehnologii horticole (Viticultură).

în română

6.

Horticultură

Tehnologii horticole

V/23

Şef de lucrări

Protecţia plantelor; Entomologie; Protecţia fitosanitară a spaţiilor verzi; Protecţia culturilor semincere şi din pepinieră.

în română

7.

Zootehnie

Ştiinţe fundamentale în zootehnie

VI/8

Conferenţiar universitar

Fiziologie animală; Fiziologie; Controlul şi expertiza calitătii cărnii şi a produselor din carne.

în română

8.

Zootehnie

Ştiinţe fundamentale în zootehnie

VI/14

Şef de lucrări

Nutriţia animalelor; Animale de companie; Creşterea animalelor; Zootehnie generală; Producţii animaliere.

în română

9.

Zootehnie

Managementul producţiilor animale

VII/15

Şef de lucrări

Tehnologia laptelui si a produselor derivate; Controlul şi expertiza calităţii laptelui şi a produselor lactate; Biotehnologii generale; Controlul calităţii alimentelor.

în română

10.

Zootehnie

Managementul producţiilor animale

VII/16

Şef de lucrări

Materii primare animale; Procesarea productiilor acvatice; Controlul şi expertiza calitaţii produselor extractive; Controlul şi expertiza calitaţii produselor de morarit şi panificaţie.

în română

11.

Medicină Veterinară

Preclinici

VIII/9

Conferenţiar universitar

Medicină legală şi diagnostic necropsic; Cynegetics; Managementul producţiei cinegetice.

în română

 

12.

Medicină Veterinară

Clinici

IX/9

Conferenţiar universitar

Clinică medicală şi prelegeri clinice pe specii; Internal medicine and clinical lectures by species; Nutritional pathology.

în română

 

13.

Medicină Veterinară

Clinici

IX/20

Şef de lucrări

Biologie animală; Sistematica vertebratelor; Sistematica nevertebratelor; Parazitologie şi prelegeri clinice pe specii.

în română

 

14.

Medicină Veterinară

Sănătate publică

X/15

Şef de lucrări

Controlul calitătii alimentelor de origine animală; Controlul produselor şi alimentelor de origine animală.

în română

 

15.

Medicină Veterinară

Sănătate publică

X/16

Şef de lucrări

Infectious diseases; Preventive medicine and clinical lectures by species; Medicină veterinară de stat şi sănătate publică; Boli infectioase, medicină preventivă şi prelegeri clinice pe specii

în română

 

Nr.
crt.

Facultate

Departament

Poziţie

Funcţie didactică

Discipline din planul de învăţământ

Candidaţi

Documente

1.

Agricultură

Pedotehnică

I/24

Şef de lucrări

Elemente de ingineria materialelor; Bază energetică şi masini horticole; Instalaţii frigorifice şi de climatizare; Sisteme de transport autopropulsate; Mecanizarea lucrărilor în producerea de sămânţă; Elemente de ingineria frigului; Masini şi instalaţii horticole

Asist. dr. Virgil VLAHIDIS

» Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări

2.

Agricultură

Ştiinţa plantelor

II/21

Şef de lucrări

Controlul şi asigurarea calităţii alimentelor; Tehnici şi sisteme avansate de procesare a producţiei agroalimentare; Tehnici avansate de evaluare senzorială a produselor agroalimentare; Principii şi metode de conservare a produselor alimentare; Tehnologii pentru prelucrarea produselor de origine vegetală; Tehnologii generale în industria alimentară.

Asist. dr. Otilia MURARIU

» Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări

3.

Agricultură

Agroeconomie

III/12

Conferenţiar universitar

Limba engleză.

Lect. dr. Simona Catrinel AVARVAREI

» Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări
» Sesiune Zoom pentru concurs

4.

Horticultură

Ştiinţe exacte

IV/3

Conferenţiar universitar

Biochimie; Chimie organică.

Şef lucr. dr. Antoanela PATRAŞ

» Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări
» Sesiune Zoom pentru concurs

5.

Horticultură

Tehnologii horticole

V/8

Profesor universitar

Tehnologia prelucrării legumelor şi fructelor; Pomicultură şi Viticultură; Tehnologii horticole (Viticultură).

Conf. dr. Liviu Mihai IRIMIA

» Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări
» Sesiune Zoom pentru concurs

6.

Horticultură

Tehnologii horticole

V/23

Şef de lucrări

Protecţia plantelor; Entomologie; Protecţia fitosanitară a spaţiilor verzi; Protecţia culturilor semincere şi din pepinieră.

Asist. dr. Monia-Elena HEREA

» Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări

7.

Zootehnie

Ştiinţe fundamentale în zootehnie

VI/8

Conferenţiar universitar

Fiziologie animală; Fiziologie; Controlul şi expertiza calitătii cărnii şi a produselor din carne.

Şef lucr. dr. Roxana LAZĂR

» Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări

8.

Zootehnie

Ştiinţe fundamentale în zootehnie

VI/14

Şef de lucrări

Nutriţia animalelor; Animale de companie; Creşterea animalelor; Zootehnie generală; Producţii animaliere.

Asist. dr. Raluca DONOSĂ

» Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări

9.

Zootehnie

Managementul producţiilor animale

VII/15

Şef de lucrări

Tehnologia laptelui si a produselor derivate; Controlul şi expertiza calităţii laptelui şi a produselor lactate; Biotehnologii generale; Controlul calităţii alimentelor.

Asist. dr. Roxana Nicoleta RAŢU

» Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări

10.

Zootehnie

Managementul producţiilor animale

VII/16

Şef de lucrări

Materii primare animale; Procesarea productiilor acvatice; Controlul şi expertiza calitaţii produselor extractive; Controlul şi expertiza calitaţii produselor de morarit şi panificaţie.

Asist. dr. NISTOR Cătălin Emilian

» Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări

11.

Medicină Veterinară

Preclinici

VIII/9

Conferenţiar universitar

Medicină legală şi diagnostic necropsic; Cynegetics; Managementul producţiei cinegetice.

Şef lucr. dr. Mircea LAZĂR

» Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări
» Sesiune Zoom pentru concurs

12.

Medicină Veterinară

Clinici

IX/9

Conferenţiar universitar

Clinică medicală şi prelegeri clinice pe specii; Internal medicine and clinical lectures by species; Nutritional pathology.

Şef lucr. dr. Luminiţa Diana HRIŢCU

» Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări
» Sesiune Zoom pentru concurs

13.

Medicină Veterinară

Clinici

IX/20

Şef de lucrări

Biologie animală; Sistematica vertebratelor; Sistematica nevertebratelor; Parazitologie şi prelegeri clinice pe specii.

Asist. dr. Maria Larisa IVĂNESCU

» Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări

14.

Medicină Veterinară

Sănătate publică

X/15

Şef de lucrări

Controlul calitătii alimentelor de origine animală; Controlul produselor şi alimentelor de origine animală.

Asist. dr. Carmen Petronela CREŢU

» Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări

15.

Medicină Veterinară

Sănătate publică

X/16

Şef de lucrări

Infectious diseases; Preventive medicine and clinical lectures by species; Medicină veterinară de stat şi sănătate publică; Boli infectioase, medicină preventivă şi prelegeri clinice pe specii

Asist. dr. Elena Luanda OŞLOBANU (LUDU)

» Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări

Posturi didactice (semestrul al II-lea, anul universitar 2018-2019)

Posturi didactice (semestrul al II-lea, anul universitar 2018-2019)

 

Nr.
crt.

Facultate

Departament

Pozitie în Statul de funcţii

Funcţie didactică

Discipline din planul de învăţământ

Descrierea postului

1.

Agricultură

Pedotehnică

I/26

Şef de lucrări

Organizarea terenurilor agricole; Managementul deşeurilor; Sistemul informaţional al solurilor; Gestionarea fertilităţii solului; Tehnică experimentală

în română

2.

Agricultură

Ştiinţa plantelor

II/20

Şef de lucrări

Ecopratologie; Tehnologii generale vegetale; Pratologie şi pratotehnică

în română

3.

Agricultură

Ştiinţa plantelor

II/27

Şef de lucrări

Fitopatologie; Protecţia plantelor; Biologia solului; Combaterea integrată şi protecţia agroecosistemului; Combaterea integrată a bolilor şi dăunătorilor

în română

4.

Agricultură

Agroeconomie

III/23

Lector universitar

Limba germană, Limba franceză

în română

5.

Agricultură

Agroeconomie

III/30

Şef de lucrări

Managementul afacerilor; Managementul proiectelor; Managementul resurselor umane

în română

6.

Horticultură

Tehnologii horticole

V/22

Şef de lucrări

Floricultură; Conservarea şi valorificarea biodiversităţii florei ornamentale; Producerea materialului săditor dendrologic şi floricol; Tehnologii horticole (tehnologii floricole)

în română

7.

Medicină Veterinară

Preclinici

VIII/11

Şef de lucrări

Farmacie; Farmacologie

în română

8.

Medicină Veterinară

Preclinici

VIII/12

Şef de lucrări

Fiziologie

în română

9.

Medicină Veterinară

Preclinici

VIII/14

Şef de lucrări

Genetică; Biologie moleculară; Toxicologie şi toxinfecţii alimentare

în română

10.

Medicină Veterinară

Clinici

IX/16

Şef de lucrări

Managementul sănătăţii rumegătoarelor; Clinică medicală şi prelegeri clinice pe specii; Prelegeri clinice ecvine

în română

11.

Medicină Veterinară

Sănătate publică

X/10

Conferenţiar universitar

Virusologie; Diagnostic de laborator

în română

  • Lista candidaţilor pentru examenul de promovare în cariera didactică

Nr.
crt.

Facultate

Departament

Pozitie în Statul de funcţii

Funcţie didactică

Discipline din planul de învăţământ

Candidaţi

Documente

1.

Agricultură

Pedotehnică

I/26

Şef lucrări

Organizarea terenurilor agricole; Managementul deşeurilor; Sistemul informaţional al solurilor; Gestionarea fertilităţii solului; Tehnică experimentală

Asist. univ. dr. Daniel GALEŞ

» Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări

2.

Ştiinţa plantelor

II/20

Şef lucrări

Ecopratologie; Tehnologii generale vegetale; Pratologie şi pratotehnică

Asist. univ. dr. Mihai STAVARACHE

» Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări

3.

II/27

Şef lucrări

Fitopatologie; Protecţia plantelor, Biologia solului; Combaterea integrată şi protecţia agroecosistemului; Combaterea integrată a bolilor şi dăunătorilor

Asist. univ. dr. Andreea Mihaela FLOREA

» Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări

4.

Agroeconomie

III/23

Lector universitar

Limba germană Limba franceză

Asist. univ. dr. Elena VELESCU

» Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări

5.

III/30

Şef lucrări

Managementul afacerilor; Managementul proiectelor; Managementul resurselor umane

Asist. univ. dr. Alexandru Dragoş ROBU

» Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări

6.

Horticultură

Tehnologii horticole

V/22

Şef lucrări

Floricultură; Conservarea şi valorificarea biodiversităţii florei ornamentale; Producerea materialului săditor dendrologic şi floricol; Tehnologii horticole (Tehnologii floricole)

Asist. univ. dr. Maria BRÎNZĂ

» Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări

7.

Medicină Veterinară

Preclinici

VIII/11

Şef lucrări

Farmacie; Farmacologie; Pharmacology

Asist. univ. dr. Mariana GRECU

» Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări

8.

VIII/12

Şef lucrări

Pathodphysiology; Fiziologie

Asist. univ. dr. Răzvan-Nicolae MĂLĂNCUŞ

» Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări

9.

VIII/14

Şef lucrări

Genetică; Genetics; Biologie moleculară; Molecular Biology; Toxicologie şi toxinfecţii alimentare

Asist. univ. dr. Andrei-Cristian GRĂDINARU

» Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări

10.

Clinici

IX/16

Şef lucrări

Managementul sănătăţii rumegătoarelor; Clinică medicală şi prelegeri clinice pe specii; Prelegeri clinice ecvine

Asist. univ. dr. Alina ANTON

» Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări

11.

Sănătate publică

X/10

Conferenţiar universitar

Virusologie; Diagnostic de laborator

Şef lucr. dr. Adriana-Elena ANIŢA

» Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări