Select Page

Abilitare

Documente utile

Metodologie

Metodologie privind organizarea şi desfăşurarea procesului de obţinere a atestatului de abilitare

Norme

Norme privind elaborarea tezei de abilitare

Procedură

Procedura privind susţinerea publică a tezelor de abilitare

Fişă de verificare

Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru susţinerea tezei de abilitare şi acordarea atestatului de abilitare (Anexa nr. 14 – Comisia Ingineria resurselor vegetale şi animale)

Fişă de verificare

Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru susţinerea tezei de abilitare şi acordarea atestatului de abilitare (Anexa nr. 21 – Comisia Medicină veterinară)

Teze de abilitare

2023

Mihai MUSTEAŢĂ – 19 ianuarie 2024

Domeniu: Medicină veterinară
Comisia de abilitare:
  Preşedinte:
– Prof. univ. dr. Gheorghe SOLCAN (Universitatea de Ştiinţele Vieţii “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi)
Membri:
– Prof. univ. dr. Mario-Darius CODREANU (Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti),
– Prof. univ. dr. Radu LĂCĂTUŞ (Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca).
Titlul tezei: Diagnosticul şi terapia epilepsiei şi a bolilor neuromusculare la câine
Sala şi ora: Susţinerea tezei de abilitare va fi la ora 11:00, în Sala Verde a USV Iaşi (A 205)
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    Rezumat teză [RO]    Rezumat teză [EN]    Fişă de îndeplinire a standardelor minimale    Anunţ

Răzvan-Mihail RADU-RUSU – 3 iulie 2023

Domeniu: Zootehnie
Comisia de abilitare:
  Preşedinte:
– Prof. univ. dr. Paul-Corneliu BOIŞTEANU (Universitatea de Ştiinţele Vieţii “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi)
Membri:
– Prof. univ. dr. Monica Paula MARIN (Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti),
– Prof. univ. dr. Aurelia COROIAN (Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca).
Titlul tezei: Cercetări asupra calităţii materiilor prime alimentare de origine animală, în relaţie cu sistemul de producţie
Sala şi ora: Susţinerea tezei de abilitare va fi la ora 11:00, în Laboratorul “Creşterea păsărilor” (Sala D56), Facultatea de Ingineria Resurselor Animale şi Alimentare
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    Rezumat teză [RO]    Rezumat teză [EN]    Fişă de îndeplinire a standardelor minimale    Anunţ

Silvica PĂDUREANU – 25 aprilie 2023

Domeniu: Agronomie
Comisia de abilitare:
Preşedinte:
– Prof. univ. dr. Culiţă SÎRBU (Universitatea de Ştiinţele Vieţii “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi)
Membri:
– CS I dr. ing. Danela MURARIU (Banca de Resurse Genetice Vegetale “Mihai Cristea” Suceava),
– Prof. univ. dr. Dragoş-Lucian GORGAN (Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi).
Titlul tezei: Contribuţii la studiul polenului şi al potenţialului citogenotoxic al unor factori fizico-chimici
Sala şi ora: Susţinerea tezei de abilitare va fi la ora 12:00, în Laboratorul de biologie celulară (Sala A59)
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    Rezumat teză [RO]    Rezumat teză [EN]    Fişă de îndeplinire a standardelor minimale    Anunţ

 

Dan BODESCU – 26 ianuarie 2023

Domeniu: Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală
Comisia de abilitare:
  Preşedinte:
– Prof. univ. dr. Stejărel BREZULEANU (Universitatea de Ştiinţele Vieţii “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi)
Membri:
– Prof. univ. dr. Gina FÎNTÎNERU (Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti),
– Prof. univ. dr. Horațiu Felix ARION (Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca).
Titlul tezei: Dezvoltarea economică durabilă în sistemul agroalimentar
Sala şi ora: Susţinerea tezei de abilitare va fi la ora 11:00, în Sala LMA
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    Rezumat teză [RO]    Rezumat teză [EN]    Fişă de îndeplinire a standardelor minimale    Anunţ

 

Denis Constantin ȚOPA – 20 ianuarie 2023

Domeniu: Agronomie
Comisia de abilitare:
  Preşedinte:
– Prof. univ. dr. Gerard JITĂREANU (Universitatea de Ştiinţele Vieţii “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi)
Membri:
– Prof. univ. dr. Teodor RUSU (Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca),
– Prof. univ. dr. Ioan PĂCURAR (Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca).
Titlul tezei: Cercetări aplicative în domeniul ştiinţei solului
Sala şi ora: Susţinerea tezei de abilitare va fi la ora 10:00, în Sala Verde
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    Rezumat teză [RO]    Rezumat teză [EN]    Fişă de îndeplinire a standardelor minimale    Anunţ

2022

 

Marius-Gheorghe DOLIŞ – 20 decembrie 2022

Domeniu: Zootehnie
Comisia de abilitare:
  Preşedinte:
– Prof. univ. dr. Ioan-Mircea POP (Universitatea de Ştiinţele Vieţii “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi)
Membri:
– Prof. univ. dr. Silvia PĂTRUICĂ (Universitatea de Ştiinţele Vieţii “Regele Mihai I” din Timişoara),
– Prof. univ. dr. Daniel MIERLIŢĂ-PANTEA (Universitatea din Oradea).
Titlul tezei: Contribuţii la studiul resurselor sericicole din România
Sala şi ora: Susţinerea tezei de abilitare va fi la ora 10:30, în Laboratorul de Apicultură şi sericicultură, etaj 4, FIRAA
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    Rezumat teză [RO]    Rezumat teză [EN]    Fişă de îndeplinire a standardelor minimale    Anunţ

 

Valentin NĂSTASĂ – 9 decembrie 2022

Domeniu: Medicină veterinară
Comisia de abilitare:

Preşedinte:
– Prof. univ. dr. Mihai MAREŞ (Universitatea de Ştiinţele Vieţii “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi)

Membri:
– Prof. univ. dr. Romeo-Teodor CRISTINA (Universitatea de Ştiinţele Vieţii “Regele Mihai I” din Timişoara),
– Prof. univ. dr. Mihai CERNEA (Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca).

Titlul tezei: Evaluarea unor noi mijloace terapeutice prin studii de farmacologie experimentală
Sala şi ora: Susţinerea tezei de abilitare va fi la ora 10:00, în Laboratorul de Farmacologie al Facultăţii de Medicină Veterinară a USV Iaşi
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    Rezumat teză [RO]    Rezumat teză [EN]    Fişă de îndeplinire a standardelor minimale    Anunţ

 

Aurelian-Sorin PAŞCA – 8 decembrie 2022

Domeniu: Medicină veterinară
Comisia de abilitare:

Preşedinte:
– Prof. univ. dr. Mihai MAREŞ (Universitatea de Ştiinţele Vieţii “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi)

Membri:
– Prof. univ. dr. Manuella MILITARU (Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti),
– Prof. univ. dr. Cornel CĂTOI (Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca).

Titlul tezei: Caracterizarea reacţiilor tisulare produse de unele biomateriale şi xenobiotice
Sala şi ora: Susţinerea tezei de abilitare va fi la ora 11:00, în Laboratorul de Anatomie Patologică al Facultăţii de Medicină Veterinară
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    Rezumat teză [RO]    Rezumat teză [EN]    Fişă de îndeplinire a standardelor minimale    Anunţ

 

Mihaela-Claudia SPĂTARU – 11 noiembrie 2022

Domeniu: Medicină veterinară
Comisia de abilitare:
Preşedinte:
– Prof. univ. dr. Mihai MAREŞ (Universitatea de Ştiinţele Vieţii “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi)
Membri:
– Prof. univ. dr. Gabriel PREDOI (Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti),
– Prof. univ. dr. Carmen-Lăcrămioara ZAMFIR (Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa” din Iaşi).
Titlul tezei: Contribuţii la studiul adaptării animalelor la particularităţile mediului de viaţă ¦ Contributions on the study of the animalsʼ adaptation to the living peculiarities
Sala şi ora: Susţinerea tezei de abilitare va fi la ora 11:30, în Decanatul Facultăţii de Medicină Veterinară a USV Iaşi
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    Rezumat teză [RO]    Rezumat teză [EN]    Fişă de îndeplinire a standardelor minimale    Anunţ

 

Florin-Daniel LIPŞA – 10 noiembrie 2022

Domeniu: Agronomie
Comisia de abilitare:
Preşedinte:
– Prof. univ. dr. Eugen ULEA (Universitatea de Ştiinţele Vieţii “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi)
Membri:
– Prof. univ. dr. Stelica CRISTEA (Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti),
– Prof. univ. dr. Vasile-Constantin FLORIAN (Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca).
Titlul tezei: Microorganismele şi rolul lor în domeniul ştiinţelor vieţii ¦ Microbes and their role in life sciences
Sala şi ora: Susţinerea tezei de abilitare va fi la ora 10:00, în Laboratorul de Fitopatologie din cadrul Facultăţii de Agricultură a USV Iaşi
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    Rezumat teză [RO]    Rezumat teză [EN]    Fişă de îndeplinire a standardelor minimale    Anunţ

Gabriela IGNAT – 15 iunie 2022

Domeniu: Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală
Comisia de abilitare:
Preşedinte:
– Prof. univ. dr. Carmen-Luiza COSTULEANU (Universitatea de Ştiinţele Vieţii “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi)
Membri:
– Prof. univ. dr. Ionel BOSTAN (Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava),
– Prof. univ. dr. Felix Horaţiu ARION (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca).
Titlul tezei: Management, sustenabilitate şi interdisciplinaritate, piloni în agribusiness
Sala şi ora: Susţinerea tezei de abilitare va fi la ora 08:30, in Sala Verde a USV Iaşi
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    Rezumat teză [RO]    Rezumat teză [EN]    Fişă de îndeplinire a standardelor minimale    Anunţ

2021

Olimpia IACOB – 7 octombrie 2021

Domeniu: Medicină veterinară
Comisia de abilitare:
  Preşedinte:
– Prof. univ. dr. Gheorghe SAVUŢA (U.S.V. Iaşi)
Membri:
– Prof. univ. dr. Vasile COZMA (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca),
– Prof. univ. dr. Gheorghe DĂRĂBUŞ (U.S.A.M.V.B “Regele Mihai I al României” din Timişoara).
Titlul tezei: “Contribuţii la studiul epidemiologiei şi patogenezei parazitozelor la animale domestice şi sălbatice în Nord-Estul României”
Sala şi ora: Susţinerea tezei de abilitare va fi ONLINE, la ora 12:00, fiind accesibilă prin sesiune Zoom:
(Meeting ID: 277 642 7198; Passcode: abilitare)
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    Rezumat teză [RO]    Rezumat teză [EN]    Fişă de îndeplinire a standardelor minimale    Anunţ

 

Carmen Luiza COSTULEANU – 6 septembrie 2021

Domeniu: Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală
Comisia de abilitare:
  Preşedinte:
– Prof. univ. dr. Stejărel BREZULEANU (U.S.V. Iaşi)
Membri:
– Prof. univ. dr. Nicoleta MATEOC-SÎRB (U.S.A.M.V.B “Regele Mihai I al României” din Timişoara),
– Prof. univ. dr. Diana Elena DUMITRAŞ (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca).
Titlul tezei: “Influenţa managementului deșeurilor şi apei, precum şi a deciziilor manageriale asupra mediului şi agriculturii”
Sala şi ora: Susţinerea tezei de abilitare va fi ONLINE, la ora 10:00, fiind accesibilă prin sesiune Zoom:
(Meeting ID: 879 926 4744; Passcode: abilitare)
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    Rezumat teză [RO]    Rezumat teză [EN]    Fişă de îndeplinire a standardelor minimale    Anunţ

 

George UNGUREANU – 6 septembrie 2021

Domeniu: Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală
Comisia de abilitare:
  Preşedinte:
– Prof. univ. dr. Stejărel BREZULEANU (U.S.V. Iaşi)
Membri:
– Prof. univ. dr. Silvius STANCIU (Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi),
– Prof. univ. dr. Felix–Horaţiu ARION (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca).
Titlul tezei: “Strategii de management privind abordarea dezvoltării rurale şi posibilităţile de dezvoltare şi eficientizare a unităţilor agricole”
Sala şi ora: Susţinerea tezei de abilitare va fi ONLINE, la ora 08:00, fiind accesibilă prin sesiune Zoom:
(Meeting ID: 879 926 4744; Passcode: abilitare)
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    Rezumat teză [RO]    Rezumat teză [EN]    Fişă de îndeplinire a standardelor minimale    Anunţ

 

Daniel SIMEANU – 29 iunie 2021

Domeniu: Zootehnie
Comisia de abilitare:
  Preşedinte:
– Prof. univ. dr. Ioan Mircea POP (U.S.V. Iaşi)
Membri:
– Prof. univ. dr. Dumitru DRĂGOTOIU (U.S.A.M.V. Bucureşti),
– Prof. univ. dr. Daniel MIERLIŢĂ-PANTEA (Universitatea din Oradea).
Titlul tezei: “Evaluarea nutriţională a unor producţii animaliere obţinute în diferite sisteme de creştere”
Sala şi ora: Susţinerea tezei de abilitare va fi ONLINE, la ora 11:00, fiind accesibilă prin sesiune Zoom:
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    Rezumat teză [RO]    Rezumat teză [EN]    Fişă de îndeplinire a standardelor minimale    Anunţ

 

2020

Danela MURARIU – 20 noiembrie 2020

Domeniu: Agronomie
Comisia de abilitare:
  Preşedinte:
– Prof. univ. Dr. Teodor ROBU (U.S.A.M.V. Iaşi),
Membri:
– Prof. univ. Dr. Florin IMBREA (U.S.A.M.V.B. “Regele Mihai I al României” Timişoara),
– Prof. univ. Dr. Viorel ION (U.S.A.M.V. Bucureşti),
Membru supleant:
– Prof. univ. Dr. Marcel DUDA (U.S.A.M.V. Cluj).
Titlul tezei: “Cercetări privind variabilitatea genetică a germoplasmei de Avena şi Zea mays conservată ex situ la Banca de Resurse Genetice Vegetale “Mihai Cristea” Suceava”
Sala şi ora:
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    Rezumat teză [RO]    Rezumat teză [EN]    Fişă de îndeplinire a standardelor minimale    Anunţ

 

2019

MACIUC Vasile – 22 martie 2019

Domeniu: Zootehnie
Comisia de abilitare:
  – Prof. univ. Dr. Benone PĂSĂRIN (USAMV Iaşi),
– Prof. univ. Dr. Livia VIDU (USAMV Bucureşti),
– Prof. univ. Dr. Stelian ACATINCĂI (USAMVB Timişoara).
Titlul tezei: “Cercetări privind cunoaşterea performanţelor productive ale bovinelor în condiţiile pedoclimatice şi de management din N-E României”
Sala şi ora: Sala Verde, ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    Rezumat teză [RO]    Rezumat teză [EN]    Fişă de îndeplinire a standardelor minimale    Anunţ

 

IRIMIA Liviu-Mihai – 5 iulie 2019

Domeniu: Horticultură
Comisia de abilitare:
  – Prof. univ. Dr. Valeriu V. COTEA (USAMV Iaşi),
– Prof. univ. Dr. Nicolae GIUGEA (Universitatea din Craiova),
– Prof. univ. Dr. Alin Ionel DOBREI (USAMVB “Regele Mihai I al României” Timişoara).
Titlul tezei: “Potenţialul viticol al podgoriilor şi evoluţia acestuia în contextul schimbării climatice, într-o abordare interdisciplinară”
Sala şi ora: Sala Verde, ora 11:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    Rezumat teză [RO]    Rezumat teză [EN]    Fişă de îndeplinire a standardelor minimale    Anunţ

 

2017

MAREŞ Mihai – 8 septembrie 2017

Domeniu: Medicină veterinară
Comisia de abilitare:
  – Prof. univ. Dr. Mihai CARP-CĂRARE (USAMV Iaşi),
– Prof. univ. Dr. Gheorghe RĂPUNTEAN (USAMV Cluj-Napoca),
– Prof. univ. Dr. Romeo-Teodor CRISTINA (USAMVB Timişoara).
Titlul tezei: “Noi alternative de control a rezistenţei la antimicrobiene”
Sala şi ora: Amfiteatrul A1 MV, ora 12:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    Rezumat teză [RO]    Rezumat teză [EN]    Fişă de îndeplinire a standardelor minimale    Anunţ

 

2016

SAMUIL Costel – 18 martie 2016

Domeniu: Agronomie
Comisia de abilitare:
  – Prof. univ. Dr. Vasile VÎNTU (USAMV Iaşi),
– Prof. univ. Dr. Ioan ROTAR (USAMV Cluj-Napoca),
– Prof. univ. Dr. Nicolae DRAGOMIR (USAMVB Timişoara).
Titlul tezei: “Cercetări privind influenţa managementului asupra pajiştilor şi culturilor furajere”
Sala şi ora: “Sala Verde” de conferinţe, mansardă corp principal, ora 11:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    Rezumat teză [RO]    Rezumat teză [EN]    Fişă de îndeplinire a standardelor minimale    Anunţ

 

BREZULEANU Stejărel – 26 martie 2016

Domeniu: Inginerie şi Management în Agricultură şi Dezvoltare Rurală
Comisia de abilitare:
  – Prof. univ. Dr. Ion DONA (USAMV Bucureşti),
– Prof. univ. Dr. Marilena MIRONIUC (Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi),
– Prof. univ. Dr. Ionel BOSTAN (Universitatea “Ştefan cel Mare” Suceava).
Titlul tezei: “Cercetări privind dezvoltarea durabilă a spaţiului rural din Regiunea Nord-Est prin valorificarea resurselor în mod integrat”
Sala şi ora: “Sala Verde” de conferinţe, mansardă corp principal, ora 09:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    Rezumat teză [RO]    Rezumat teză [EN]    Fişă de îndeplinire a standardelor minimale    Anunţ

 

GÎNDU Elena – 26 martie 2016

Domeniu: Inginerie şi Management în Agricultură şi Dezvoltare Rurală
Comisia de abilitare:
  – Prof. univ. Dr. Aurel CHIRAN (USAMV Iaşi),
– Prof. univ. Dr. Marilena MIRONIUC (Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi),
– Prof. univ. Dr. Ionel BOSTAN (Universitatea “Ştefan cel Mare” Suceava).
Titlul tezei: “Strategii de marketing privind posibilităţile de dezvoltare şi eficientizare a unităţilor agricole şi agroturistice”
Sala şi ora: “Sala Verde” de conferinţe, mansardă corp principal, ora 10:30
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    Rezumat teză [RO]    Rezumat teză [EN]    Fişă de îndeplinire a standardelor minimale    Anunţ

 

ŞTEFAN Gavril – 26 martie 2016

Domeniu: Inginerie şi Management în Agricultură şi Dezvoltare Rurală
Comisia de abilitare:
  – Prof. univ. Dr. Ion POHOAŢĂ (Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi),
– Prof. univ. Dr. Ion DONA (USAMV Bucureşti),
– Prof. univ. Dr. Aurel CHIRAN (USAMV Iaşi).
Titlul tezei: “Paradigma relaţiei agricultură – dezvoltare rurală”
Sala şi ora:

“Sala Verde” de conferinţe, mansardă corp principal, ora 12:00

 

C V    Listă de lucrări ştiinţifice    Rezumat teză [RO]    Rezumat teză [EN]    Fişă de îndeplinire a standardelor minimale    Anunţ

 

AILINCĂI Costică – 14 aprilie 2016

Domeniu: Agronomie
Comisia de abilitare:
  – Prof. univ. dr. Gerard JITĂREANU (USAMV Iaşi),
– Prof. univ. dr. Dumitru Ilie SĂNDOIU (USAMV Bucureşti),
– Prof. univ. Dr. Teodor RUSU (USAMV Cluj-Napoca).
Titlul tezei: “Mijloace agrotehnice pentru creşterea producţiei şi ameliorarea fertilităţii solului”
Sala şi ora: “Sala Verde” de conferinţe, mansardă corp principal, ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    Rezumat teză [RO]    Rezumat teză [EN]    Fişă de îndeplinire a standardelor minimale    Listă granturi    Anunţ

 

SOLCAN Carmen – 15 aprilie 2016

Domeniu: Medicină veterinară
Comisia de abilitare:
  – Prof. univ. Dr. Corneliu V. Cotea (USAMV Iaşi),
– Prof. univ. Dr. Manuela MILITARU (USAMV Bucureşti),
– Prof. univ. Dr. Walther BILD (UMF “Gr. T. Popa” Iaşi).
Titlul tezei: “Noi abordări histologice şi imunohistochimice privind efectul citotoxic al unor micotoxine”
Sala şi ora: “Sala Verde” de conferinţe, mansardă corp principal, ora 11:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    Rezumat teză [RO]    Rezumat teză [EN]    Fişă de îndeplinire a standardelor minimale    Listă granturi    Anunţ

 

ISTRATE Mihai – 21 aprilie 2016

Domeniu: Horticultură
Comisia de abilitare:
  – Prof. univ. Dr. Viorel MITRE (USAMV Cluj-Napoca),
– Prof. univ. Dr. Florin STĂNICĂ (USAMV Bucureşti),
– Prof. univ. Dr. Olimpia-Alina IORDĂNESCU (USAMVB Timişoara).
Titlul tezei: “Cercetări privind particularităţile biologice, ecologice şi tehnologice la principalele specii pomicole în vederea îmbunătăţirii tehnologiei de cultură şi de producere a materialului săditor pomicol”
Sala şi ora: “Sala Verde” de conferinţe, mansardă corp principal, ora 9:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    Rezumat teză [RO]    Rezumat teză [EN]    Fişă de îndeplinire a standardelor minimale    Anunţ

 

MIERLIŢĂ-PANTEA Daniel – 21 aprilie 2016

Domeniu: Zootehnie
Comisia de abilitare:
  – Prof. univ. Dr. Ioan-Mircea POP (USAMV Iaşi),
– Prof. univ. Dr. Liviu-Alexandru MĂRGHITAŞ (USAMV Cluj-Napoca),
– Prof. univ. Dr. Aurel ŞARA (USAMVB Cluj-Napoca).
Titlul tezei: “Structura şi conţinutul în acizi graşi funcţionali a grăsimilor din unele produse agroalimentare de origine animală”
Sala şi ora: “Sala Verde” de conferinţe, mansardă corp principal, ora 11:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    Rezumat teză [RO]    Rezumat teză [EN]    Fişă de îndeplinire a standardelor minimale    Listă granturi    Anunţ

 

STOLERU Vasile – 22 aprilie 2016

Domeniu: Horticultură
Comisia de abilitare:
  – Prof. univ. Dr. Neculai MUNTEANU (USAMV Iaşi),
– Prof. univ. Dr. Silviu APAHIDEAN (USAMV Cluj-Napoca),
– Prof. univ. Dr. Marius ŞTEFAN (Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi).
Titlul tezei: “Contribuţii la studiul cultivării legumelor Solanaceae pentru fructe, în sistem ecologic”
Sala şi ora: “Sala Verde” de conferinţe, mansardă corp principal, ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    Rezumat teză [RO]    Rezumat teză [EN]    Fişă de îndeplinire a standardelor minimale    Anunţ

 

SÎRBU Culiţă – 29 iunie 2016

Domeniu: Agronomie
Comisia de abilitare:
  – Prof. univ. Dr. Vasile VÎNTU (USAMV Iaşi),
– Acad. Prof. univ. Dr. Constantin TOMA (Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi),
– Prof. univ. Dr. Cătălin TĂNASE (Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi).
Titlul tezei: “Contribuţii la studiul florei şi vegetaţiei vasculare a României şi a fenomenului invaziei plantelor adventive”
Sala şi ora: “Sala Verde” de conferinţe, mansardă corp principal, ora 12:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    Rezumat teză [RO]    Rezumat teză [EN]    Fişă de îndeplinire a standardelor minimale    Anunţ