Select Page

Abilitare

Documente utile

Metodologie

Metodologie privind organizarea şi desfăşurarea procesului de obţinere a atestatului de abilitare

Norme

Norme privind elaborarea tezei de abilitare

Procedură

Procedura privind susţinerea publică a tezelor de abilitare

Fişă de îndeplinire a standardelor

Fişa de îndeplinire a standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru susţinerea tezei de abilitare (Anexa nr. 2a – Comisia Ingineria resurselor vegetale şi animale)

Fişă de calcul

Fişa de calcul pentru îndeplinirea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru susţinerea tezei de abilitare şi acordarea atestatului de abilitare (Anexa nr. 14 – Comisia Ingineria resurselor vegetale şi animale)

Fişă de îndeplinire a standardelor

Fişa de îndeplinire a standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru susţinerea tezei de abilitare (Anexa nr. 2a – Comisia Medicină veterinară)

Fişă de calcul

Fişa de calcul pentru îndeplinirea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru susţinerea tezei de abilitare şi acordarea atestatului de abilitare (Anexa nr. 21 – Comisia Medicină veterinară)

Teze de abilitare

2024

Dănuț-Petru SIMIONIUC – 19 aprilie 2024

Domeniu: Agronomie
Comisia de abilitare:
Preşedinte:
– Prof. univ. dr. Costel SAMUIL (Universitatea de Ştiinţele Vieţii “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi)
Membri:
– Prof. univ. dr. Leon MUNTEAN (Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca),
– C.S. I dr. Danela MURARIU (Banca de Resurse Genetice Vegetale „Mihai Cristea” din Suceava).
Titlul tezei: Obținerea unor soiuri de lupin alb (Lupinus albus L.) și utilizarea markerilor moleculari în determinarea diversității genetice
Sala şi ora: Susţinerea tezei de abilitare va fi la ora 11:00, în Sala Verde a USV Iaşi (A 205)
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    Rezumat teză [RO]    Rezumat teză [EN]    Fişă de îndeplinire a standardelor minimale    Anunț

 

2023

Mihai MUSTEAŢĂ – 19 ianuarie 2024

Domeniu: Medicină veterinară
Comisia de abilitare:
Preşedinte:
– Prof. univ. dr. Gheorghe SOLCAN (Universitatea de Ştiinţele Vieţii “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi)
Membri:
– Prof. univ. dr. Mario-Darius CODREANU (Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti),
– Prof. univ. dr. Radu LĂCĂTUŞ (Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca).
Titlul tezei: Diagnosticul şi terapia epilepsiei şi a bolilor neuromusculare la câine
Sala şi ora: Susţinerea tezei de abilitare va fi la ora 11:00, în Sala Verde a USV Iaşi (A 205)
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    Rezumat teză [RO]    Rezumat teză [EN]    Fişă de îndeplinire a standardelor minimale    Anunţ

Răzvan-Mihail RADU-RUSU – 3 iulie 2023

Domeniu: Zootehnie
Comisia de abilitare:
  Preşedinte:
– Prof. univ. dr. Paul-Corneliu BOIŞTEANU (Universitatea de Ştiinţele Vieţii “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi)
Membri:
– Prof. univ. dr. Monica Paula MARIN (Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti),
– Prof. univ. dr. Aurelia COROIAN (Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca).
Titlul tezei: Cercetări asupra calităţii materiilor prime alimentare de origine animală, în relaţie cu sistemul de producţie
Sala şi ora: Susţinerea tezei de abilitare va fi la ora 11:00, în Laboratorul “Creşterea păsărilor” (Sala D56), Facultatea de Ingineria Resurselor Animale şi Alimentare
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    Rezumat teză [RO]    Rezumat teză [EN]    Fişă de îndeplinire a standardelor minimale    Anunţ

Silvica PĂDUREANU – 25 aprilie 2023

Domeniu: Agronomie
Comisia de abilitare:
Preşedinte:
– Prof. univ. dr. Culiţă SÎRBU (Universitatea de Ştiinţele Vieţii “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi)
Membri:
– CS I dr. ing. Danela MURARIU (Banca de Resurse Genetice Vegetale “Mihai Cristea” Suceava),
– Prof. univ. dr. Dragoş-Lucian GORGAN (Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi).
Titlul tezei: Contribuţii la studiul polenului şi al potenţialului citogenotoxic al unor factori fizico-chimici
Sala şi ora: Susţinerea tezei de abilitare va fi la ora 12:00, în Laboratorul de biologie celulară (Sala A59)
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    Rezumat teză [RO]    Rezumat teză [EN]    Fişă de îndeplinire a standardelor minimale    Anunţ

 

Dan BODESCU – 26 ianuarie 2023

Domeniu: Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală
Comisia de abilitare:
  Preşedinte:
– Prof. univ. dr. Stejărel BREZULEANU (Universitatea de Ştiinţele Vieţii “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi)
Membri:
– Prof. univ. dr. Gina FÎNTÎNERU (Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti),
– Prof. univ. dr. Horațiu Felix ARION (Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca).
Titlul tezei: Dezvoltarea economică durabilă în sistemul agroalimentar
Sala şi ora: Susţinerea tezei de abilitare va fi la ora 11:00, în Sala LMA
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    Rezumat teză [RO]    Rezumat teză [EN]    Fişă de îndeplinire a standardelor minimale    Anunţ

 

Denis Constantin ȚOPA – 20 ianuarie 2023

Domeniu: Agronomie
Comisia de abilitare:
  Preşedinte:
– Prof. univ. dr. Gerard JITĂREANU (Universitatea de Ştiinţele Vieţii “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi)
Membri:
– Prof. univ. dr. Teodor RUSU (Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca),
– Prof. univ. dr. Ioan PĂCURAR (Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca).
Titlul tezei: Cercetări aplicative în domeniul ştiinţei solului
Sala şi ora: Susţinerea tezei de abilitare va fi la ora 10:00, în Sala Verde
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    Rezumat teză [RO]    Rezumat teză [EN]    Fişă de îndeplinire a standardelor minimale    Anunţ

2022

 

Marius-Gheorghe DOLIŞ – 20 decembrie 2022

Domeniu: Zootehnie
Comisia de abilitare:
  Preşedinte:
– Prof. univ. dr. Ioan-Mircea POP (Universitatea de Ştiinţele Vieţii “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi)
Membri:
– Prof. univ. dr. Silvia PĂTRUICĂ (Universitatea de Ştiinţele Vieţii “Regele Mihai I” din Timişoara),
– Prof. univ. dr. Daniel MIERLIŢĂ-PANTEA (Universitatea din Oradea).
Titlul tezei: Contribuţii la studiul resurselor sericicole din România
Sala şi ora: Susţinerea tezei de abilitare va fi la ora 10:30, în Laboratorul de Apicultură şi sericicultură, etaj 4, FIRAA
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    Rezumat teză [RO]    Rezumat teză [EN]    Fişă de îndeplinire a standardelor minimale    Anunţ

 

Valentin NĂSTASĂ – 9 decembrie 2022

Domeniu: Medicină veterinară
Comisia de abilitare:

Preşedinte:
– Prof. univ. dr. Mihai MAREŞ (Universitatea de Ştiinţele Vieţii “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi)

Membri:
– Prof. univ. dr. Romeo-Teodor CRISTINA (Universitatea de Ştiinţele Vieţii “Regele Mihai I” din Timişoara),
– Prof. univ. dr. Mihai CERNEA (Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca).

Titlul tezei: Evaluarea unor noi mijloace terapeutice prin studii de farmacologie experimentală
Sala şi ora: Susţinerea tezei de abilitare va fi la ora 10:00, în Laboratorul de Farmacologie al Facultăţii de Medicină Veterinară a USV Iaşi
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    Rezumat teză [RO]    Rezumat teză [EN]    Fişă de îndeplinire a standardelor minimale    Anunţ

 

Aurelian-Sorin PAŞCA – 8 decembrie 2022

Domeniu: Medicină veterinară
Comisia de abilitare:

Preşedinte:
– Prof. univ. dr. Mihai MAREŞ (Universitatea de Ştiinţele Vieţii “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi)

Membri:
– Prof. univ. dr. Manuella MILITARU (Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti),
– Prof. univ. dr. Cornel CĂTOI (Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca).

Titlul tezei: Caracterizarea reacţiilor tisulare produse de unele biomateriale şi xenobiotice
Sala şi ora: Susţinerea tezei de abilitare va fi la ora 11:00, în Laboratorul de Anatomie Patologică al Facultăţii de Medicină Veterinară
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    Rezumat teză [RO]    Rezumat teză [EN]    Fişă de îndeplinire a standardelor minimale    Anunţ

 

Mihaela-Claudia SPĂTARU – 11 noiembrie 2022

Domeniu: Medicină veterinară
Comisia de abilitare:
Preşedinte:
– Prof. univ. dr. Mihai MAREŞ (Universitatea de Ştiinţele Vieţii “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi)
Membri:
– Prof. univ. dr. Gabriel PREDOI (Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti),
– Prof. univ. dr. Carmen-Lăcrămioara ZAMFIR (Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa” din Iaşi).
Titlul tezei: Contribuţii la studiul adaptării animalelor la particularităţile mediului de viaţă ¦ Contributions on the study of the animalsʼ adaptation to the living peculiarities
Sala şi ora: Susţinerea tezei de abilitare va fi la ora 11:30, în Decanatul Facultăţii de Medicină Veterinară a USV Iaşi
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    Rezumat teză [RO]    Rezumat teză [EN]    Fişă de îndeplinire a standardelor minimale    Anunţ

 

Florin-Daniel LIPŞA – 10 noiembrie 2022

Domeniu: Agronomie
Comisia de abilitare:
Preşedinte:
– Prof. univ. dr. Eugen ULEA (Universitatea de Ştiinţele Vieţii “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi)
Membri:
– Prof. univ. dr. Stelica CRISTEA (Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti),
– Prof. univ. dr. Vasile-Constantin FLORIAN (Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca).
Titlul tezei: Microorganismele şi rolul lor în domeniul ştiinţelor vieţii ¦ Microbes and their role in life sciences
Sala şi ora: Susţinerea tezei de abilitare va fi la ora 10:00, în Laboratorul de Fitopatologie din cadrul Facultăţii de Agricultură a USV Iaşi
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    Rezumat teză [RO]    Rezumat teză [EN]    Fişă de îndeplinire a standardelor minimale    Anunţ

Gabriela IGNAT – 15 iunie 2022

Domeniu: Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală
Comisia de abilitare:
Preşedinte:
– Prof. univ. dr. Carmen-Luiza COSTULEANU (Universitatea de Ştiinţele Vieţii “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi)
Membri:
– Prof. univ. dr. Ionel BOSTAN (Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava),
– Prof. univ. dr. Felix Horaţiu ARION (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca).
Titlul tezei: Management, sustenabilitate şi interdisciplinaritate, piloni în agribusiness
Sala şi ora: Susţinerea tezei de abilitare va fi la ora 08:30, in Sala Verde a USV Iaşi
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    Rezumat teză [RO]    Rezumat teză [EN]    Fişă de îndeplinire a standardelor minimale    Anunţ

2021

Olimpia IACOB – 7 octombrie 2021

Domeniu: Medicină veterinară
Comisia de abilitare:
  Preşedinte:
– Prof. univ. dr. Gheorghe SAVUŢA (U.S.V. Iaşi)
Membri:
– Prof. univ. dr. Vasile COZMA (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca),
– Prof. univ. dr. Gheorghe DĂRĂBUŞ (U.S.A.M.V.B “Regele Mihai I al României” din Timişoara).
Titlul tezei: “Contribuţii la studiul epidemiologiei şi patogenezei parazitozelor la animale domestice şi sălbatice în Nord-Estul României”
Sala şi ora: Susţinerea tezei de abilitare va fi ONLINE, la ora 12:00, fiind accesibilă prin sesiune Zoom:
(Meeting ID: 277 642 7198; Passcode: abilitare)
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    Rezumat teză [RO]    Rezumat teză [EN]    Fişă de îndeplinire a standardelor minimale    Anunţ

 

Carmen Luiza COSTULEANU – 6 septembrie 2021

Domeniu: Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală
Comisia de abilitare:
  Preşedinte:
– Prof. univ. dr. Stejărel BREZULEANU (U.S.V. Iaşi)
Membri:
– Prof. univ. dr. Nicoleta MATEOC-SÎRB (U.S.A.M.V.B “Regele Mihai I al României” din Timişoara),
– Prof. univ. dr. Diana Elena DUMITRAŞ (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca).
Titlul tezei: “Influenţa managementului deșeurilor şi apei, precum şi a deciziilor manageriale asupra mediului şi agriculturii”
Sala şi ora: Susţinerea tezei de abilitare va fi ONLINE, la ora 10:00, fiind accesibilă prin sesiune Zoom:
(Meeting ID: 879 926 4744; Passcode: abilitare)
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    Rezumat teză [RO]    Rezumat teză [EN]    Fişă de îndeplinire a standardelor minimale    Anunţ

 

George UNGUREANU – 6 septembrie 2021

Domeniu: Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală
Comisia de abilitare:
  Preşedinte:
– Prof. univ. dr. Stejărel BREZULEANU (U.S.V. Iaşi)
Membri:
– Prof. univ. dr. Silvius STANCIU (Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi),
– Prof. univ. dr. Felix–Horaţiu ARION (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca).
Titlul tezei: “Strategii de management privind abordarea dezvoltării rurale şi posibilităţile de dezvoltare şi eficientizare a unităţilor agricole”
Sala şi ora: Susţinerea tezei de abilitare va fi ONLINE, la ora 08:00, fiind accesibilă prin sesiune Zoom:
(Meeting ID: 879 926 4744; Passcode: abilitare)
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    Rezumat teză [RO]    Rezumat teză [EN]    Fişă de îndeplinire a standardelor minimale    Anunţ

 

Daniel SIMEANU – 29 iunie 2021

Domeniu: Zootehnie
Comisia de abilitare:
  Preşedinte:
– Prof. univ. dr. Ioan Mircea POP (U.S.V. Iaşi)
Membri:
– Prof. univ. dr. Dumitru DRĂGOTOIU (U.S.A.M.V. Bucureşti),
– Prof. univ. dr. Daniel MIERLIŢĂ-PANTEA (Universitatea din Oradea).
Titlul tezei: “Evaluarea nutriţională a unor producţii animaliere obţinute în diferite sisteme de creştere”
Sala şi ora: Susţinerea tezei de abilitare va fi ONLINE, la ora 11:00, fiind accesibilă prin sesiune Zoom:
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    Rezumat teză [RO]    Rezumat teză [EN]    Fişă de îndeplinire a standardelor minimale    Anunţ

 

2020

Danela MURARIU – 20 noiembrie 2020

Domeniu: Agronomie
Comisia de abilitare:
  Preşedinte:
– Prof. univ. Dr. Teodor ROBU (U.S.A.M.V. Iaşi),
Membri:
– Prof. univ. Dr. Florin IMBREA (U.S.A.M.V.B. “Regele Mihai I al României” Timişoara),
– Prof. univ. Dr. Viorel ION (U.S.A.M.V. Bucureşti),
Membru supleant:
– Prof. univ. Dr. Marcel DUDA (U.S.A.M.V. Cluj).
Titlul tezei: “Cercetări privind variabilitatea genetică a germoplasmei de Avena şi Zea mays conservată ex situ la Banca de Resurse Genetice Vegetale “Mihai Cristea” Suceava”
Sala şi ora:
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    Rezumat teză [RO]    Rezumat teză [EN]    Fişă de îndeplinire a standardelor minimale    Anunţ

 

2019

MACIUC Vasile – 22 martie 2019

Domeniu: Zootehnie
Comisia de abilitare:
  – Prof. univ. Dr. Benone PĂSĂRIN (USAMV Iaşi),
– Prof. univ. Dr. Livia VIDU (USAMV Bucureşti),
– Prof. univ. Dr. Stelian ACATINCĂI (USAMVB Timişoara).
Titlul tezei: “Cercetări privind cunoaşterea performanţelor productive ale bovinelor în condiţiile pedoclimatice şi de management din N-E României”
Sala şi ora: Sala Verde, ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    Rezumat teză [RO]    Rezumat teză [EN]    Fişă de îndeplinire a standardelor minimale    Anunţ

 

IRIMIA Liviu-Mihai – 5 iulie 2019

Domeniu: Horticultură
Comisia de abilitare:
  – Prof. univ. Dr. Valeriu V. COTEA (USAMV Iaşi),
– Prof. univ. Dr. Nicolae GIUGEA (Universitatea din Craiova),
– Prof. univ. Dr. Alin Ionel DOBREI (USAMVB “Regele Mihai I al României” Timişoara).
Titlul tezei: “Potenţialul viticol al podgoriilor şi evoluţia acestuia în contextul schimbării climatice, într-o abordare interdisciplinară”
Sala şi ora: Sala Verde, ora 11:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    Rezumat teză [RO]    Rezumat teză [EN]    Fişă de îndeplinire a standardelor minimale    Anunţ

 

2017

MAREŞ Mihai – 8 septembrie 2017

Domeniu: Medicină veterinară
Comisia de abilitare:
  – Prof. univ. Dr. Mihai CARP-CĂRARE (USAMV Iaşi),
– Prof. univ. Dr. Gheorghe RĂPUNTEAN (USAMV Cluj-Napoca),
– Prof. univ. Dr. Romeo-Teodor CRISTINA (USAMVB Timişoara).
Titlul tezei: “Noi alternative de control a rezistenţei la antimicrobiene”
Sala şi ora: Amfiteatrul A1 MV, ora 12:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    Rezumat teză [RO]    Rezumat teză [EN]    Fişă de îndeplinire a standardelor minimale    Anunţ

 

2016

SAMUIL Costel – 18 martie 2016

Domeniu: Agronomie
Comisia de abilitare:
  – Prof. univ. Dr. Vasile VÎNTU (USAMV Iaşi),
– Prof. univ. Dr. Ioan ROTAR (USAMV Cluj-Napoca),
– Prof. univ. Dr. Nicolae DRAGOMIR (USAMVB Timişoara).
Titlul tezei: “Cercetări privind influenţa managementului asupra pajiştilor şi culturilor furajere”
Sala şi ora: “Sala Verde” de conferinţe, mansardă corp principal, ora 11:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    Rezumat teză [RO]    Rezumat teză [EN]    Fişă de îndeplinire a standardelor minimale    Anunţ

 

BREZULEANU Stejărel – 26 martie 2016

Domeniu: Inginerie şi Management în Agricultură şi Dezvoltare Rurală
Comisia de abilitare:
  – Prof. univ. Dr. Ion DONA (USAMV Bucureşti),
– Prof. univ. Dr. Marilena MIRONIUC (Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi),
– Prof. univ. Dr. Ionel BOSTAN (Universitatea “Ştefan cel Mare” Suceava).
Titlul tezei: “Cercetări privind dezvoltarea durabilă a spaţiului rural din Regiunea Nord-Est prin valorificarea resurselor în mod integrat”
Sala şi ora: “Sala Verde” de conferinţe, mansardă corp principal, ora 09:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    Rezumat teză [RO]    Rezumat teză [EN]    Fişă de îndeplinire a standardelor minimale    Anunţ

 

GÎNDU Elena – 26 martie 2016

Domeniu: Inginerie şi Management în Agricultură şi Dezvoltare Rurală
Comisia de abilitare:
  – Prof. univ. Dr. Aurel CHIRAN (USAMV Iaşi),
– Prof. univ. Dr. Marilena MIRONIUC (Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi),
– Prof. univ. Dr. Ionel BOSTAN (Universitatea “Ştefan cel Mare” Suceava).
Titlul tezei: “Strategii de marketing privind posibilităţile de dezvoltare şi eficientizare a unităţilor agricole şi agroturistice”
Sala şi ora: “Sala Verde” de conferinţe, mansardă corp principal, ora 10:30
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    Rezumat teză [RO]    Rezumat teză [EN]    Fişă de îndeplinire a standardelor minimale    Anunţ

 

ŞTEFAN Gavril – 26 martie 2016

Domeniu: Inginerie şi Management în Agricultură şi Dezvoltare Rurală
Comisia de abilitare:
  – Prof. univ. Dr. Ion POHOAŢĂ (Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi),
– Prof. univ. Dr. Ion DONA (USAMV Bucureşti),
– Prof. univ. Dr. Aurel CHIRAN (USAMV Iaşi).
Titlul tezei: “Paradigma relaţiei agricultură – dezvoltare rurală”
Sala şi ora:

“Sala Verde” de conferinţe, mansardă corp principal, ora 12:00

 

C V    Listă de lucrări ştiinţifice    Rezumat teză [RO]    Rezumat teză [EN]    Fişă de îndeplinire a standardelor minimale    Anunţ

 

AILINCĂI Costică – 14 aprilie 2016

Domeniu: Agronomie
Comisia de abilitare:
  – Prof. univ. dr. Gerard JITĂREANU (USAMV Iaşi),
– Prof. univ. dr. Dumitru Ilie SĂNDOIU (USAMV Bucureşti),
– Prof. univ. Dr. Teodor RUSU (USAMV Cluj-Napoca).
Titlul tezei: “Mijloace agrotehnice pentru creşterea producţiei şi ameliorarea fertilităţii solului”
Sala şi ora: “Sala Verde” de conferinţe, mansardă corp principal, ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    Rezumat teză [RO]    Rezumat teză [EN]    Fişă de îndeplinire a standardelor minimale    Listă granturi    Anunţ

 

SOLCAN Carmen – 15 aprilie 2016

Domeniu: Medicină veterinară
Comisia de abilitare:
  – Prof. univ. Dr. Corneliu V. Cotea (USAMV Iaşi),
– Prof. univ. Dr. Manuela MILITARU (USAMV Bucureşti),
– Prof. univ. Dr. Walther BILD (UMF “Gr. T. Popa” Iaşi).
Titlul tezei: “Noi abordări histologice şi imunohistochimice privind efectul citotoxic al unor micotoxine”
Sala şi ora: “Sala Verde” de conferinţe, mansardă corp principal, ora 11:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    Rezumat teză [RO]    Rezumat teză [EN]    Fişă de îndeplinire a standardelor minimale    Listă granturi    Anunţ

 

ISTRATE Mihai – 21 aprilie 2016

Domeniu: Horticultură
Comisia de abilitare:
  – Prof. univ. Dr. Viorel MITRE (USAMV Cluj-Napoca),
– Prof. univ. Dr. Florin STĂNICĂ (USAMV Bucureşti),
– Prof. univ. Dr. Olimpia-Alina IORDĂNESCU (USAMVB Timişoara).
Titlul tezei: “Cercetări privind particularităţile biologice, ecologice şi tehnologice la principalele specii pomicole în vederea îmbunătăţirii tehnologiei de cultură şi de producere a materialului săditor pomicol”
Sala şi ora: “Sala Verde” de conferinţe, mansardă corp principal, ora 9:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    Rezumat teză [RO]    Rezumat teză [EN]    Fişă de îndeplinire a standardelor minimale    Anunţ

 

MIERLIŢĂ-PANTEA Daniel – 21 aprilie 2016

Domeniu: Zootehnie
Comisia de abilitare:
  – Prof. univ. Dr. Ioan-Mircea POP (USAMV Iaşi),
– Prof. univ. Dr. Liviu-Alexandru MĂRGHITAŞ (USAMV Cluj-Napoca),
– Prof. univ. Dr. Aurel ŞARA (USAMVB Cluj-Napoca).
Titlul tezei: “Structura şi conţinutul în acizi graşi funcţionali a grăsimilor din unele produse agroalimentare de origine animală”
Sala şi ora: “Sala Verde” de conferinţe, mansardă corp principal, ora 11:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    Rezumat teză [RO]    Rezumat teză [EN]    Fişă de îndeplinire a standardelor minimale    Listă granturi    Anunţ

 

STOLERU Vasile – 22 aprilie 2016

Domeniu: Horticultură
Comisia de abilitare:
  – Prof. univ. Dr. Neculai MUNTEANU (USAMV Iaşi),
– Prof. univ. Dr. Silviu APAHIDEAN (USAMV Cluj-Napoca),
– Prof. univ. Dr. Marius ŞTEFAN (Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi).
Titlul tezei: “Contribuţii la studiul cultivării legumelor Solanaceae pentru fructe, în sistem ecologic”
Sala şi ora: “Sala Verde” de conferinţe, mansardă corp principal, ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    Rezumat teză [RO]    Rezumat teză [EN]    Fişă de îndeplinire a standardelor minimale    Anunţ

 

SÎRBU Culiţă – 29 iunie 2016

Domeniu: Agronomie
Comisia de abilitare:
  – Prof. univ. Dr. Vasile VÎNTU (USAMV Iaşi),
– Acad. Prof. univ. Dr. Constantin TOMA (Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi),
– Prof. univ. Dr. Cătălin TĂNASE (Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi).
Titlul tezei: “Contribuţii la studiul florei şi vegetaţiei vasculare a României şi a fenomenului invaziei plantelor adventive”
Sala şi ora: “Sala Verde” de conferinţe, mansardă corp principal, ora 12:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    Rezumat teză [RO]    Rezumat teză [EN]    Fişă de îndeplinire a standardelor minimale    Anunţ