Select Page

Tur universitar

Vă invităm la un “Tur Universitar”!

Universitatea de Ştiinţele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi anunţă deschiderea permanentă a porţilor pentru elevii interesaţi de oferta educaţională propusă de această instituție. Cu alte cuvinte, pentru a nu limita accesul liceenilor în Universitate doar cu ocazia unui singur eveniment generic „Zilele Porţilor Deschise”, USV propune celor interesați un „tur universitar“, la cerere. Conceptul propus de Universitatea noastră îşi doreşte eliminarea barierelor instituţionale şi deschiderea către cei care vor să devină studenţi ai USV Iaşi.

Cu o singură programare telefonică sau email, elevii vizitează obiectivele importante ale instiuţiei şi primesc informaţii referitoare la oferta academică de la persoane abilitate din USV.

Programul cuprinde manifestări inedite şi captivante, printre care amintim:

  • vizualizarea Institutului de Cercetări pentru Agricultură și Mediu, a Fitotronului – camerele climatice, primele de acest fel din România;
  • vizitarea Bibliotecii – una dintre cele mai moderne din spaţiul universitar ieşean;
  • Clădirea TPPA – laboratoare și săli moderne, atelierele de microproducție (mini-făbricuțe de bere, procesare lapte, carne, patiserie/panificație);
  • Muzeul de anatomie – prezentarea exponatelor unice;
  • Sere didactice și lecţii de peisagistică;
  • Baza hipică a USV Iași;
  • Baza sportivă: terenuri de fotbal cu gazon artificial şi nocturnă, teren de baschet şi handbal, sala de fitness, teren și sală de tenis, stadion Rugby.

Vizitele pot fi efectuate în funcţie de disponibilitatea tinerilor şi a cadrelor didactice, pentru buna organizare a acțiunii fiind necesară doar o programare telefonică sau email către Departamentul de Promovare şi Imagine.

Pe scurt, oferta academică a USV Iaşi se defineşte prin: facultăţi acreditate, domenii de studiu cu impact profesional, atât în România, cât şi în străinătate, calitate în educaţie, performanţă în cercetarea ştiinţifică, mobilităţi europene, cariere de succes, facilităţi şi condiţii de studiu moderne.

Contact

Marilena ŞCHIOPU
Departamentul de Promovare şi Imagine
Telefon: +40 232 407.479
E-mail: promovare@uaiasi.ro | marilenas@uaiasi.ro